Na závěr nedělní bohoslužby 28.2.2021 chebský farář Petr Hruška apeloval, aby lidé dodržovali nová opatření proti šíření koronaviru. I přesto, že opatření jsou někdy nesmyslná a vláda jedná chaoticky, tak "Jenom společně to zvládneme"! Více info naleznete zde na webu chebské farnosti

Videoposelství:

 

Vzkaz od dusících se pacientů:

 

Další texty k tématu:

 

Reakce na tento článek

Na tento zveřejněný článek jsme dostali několik reakcí. Jednu z nich zveřejňujeme - včetně naší reakce....

 

Text připomínky, dotazu:

Vůbec nechápu, jak je možné, že církev tak strašlivě selhává v současné době, kdy se na nás valí tolik útoků na odebrání lidských svobod, pod "rouškou" ochrany zdraví. 

Naprostá tragédie, že na stránkách vira.cz kněz místo kázání o poselství křesťanství, o nějaké naději pro nás všechny, hlásá o používání respirátorů! Přitom je jednoduché si dohledat, že např. toto konkrétní opatření může napáchat spousta lidem naopak zdravotní újmu, takže by bylo lepší se k tomu vůbec nevyjadřovat-

Jsou vážně církevní představitelé tak naivní, ačkoliv by měli být ve spojení s Kristem mnohem intenzivněji, než třeba my, běžní/méně běžní lidé...věřící?

Ano vím, i církevní představitelé jsou lidé...chybující

Ta naivita, že politikům jde o zdraví lidí??? To je opravdu bolestivé.

Myslím si o celé koronakrizi své a ačkoliv neočekávám, že církev se bude pasovat do role detektiva nebo vzdorovatele všeho, čekal bych, že rozhodně nebude nekriticky nahlížet na současné dění a doporučovat nám poslouchat vládní nařízení...

Uvědomte si prosím, že koronavirus zcela jistě může být pro mnoho lidí smrtelnou nemocí, avšak my křesťané nepovažujeme smrt za definitivní konec a naproti tomu ztráta svobody, bezvýchodnost lidského směřování a ekonomické krachy, mohou rozvrátit kompletně celou společnost a způsobit mnohem horší události a hlavně ztrátu víry.

 

Naše reakce:

Vážený tazateli ...,

děkujeme za Vaši zpětnou vazbu, za Váš názor a za Váš pohled na současnou obtížnou a nepřehlednou realitu.

K důkladné odpovědi by bylo třeba se vyjádřit opravdu velmi obšírně. Což bohužel není možné. Dovolte proto jen pár postřehů.

-  Máte pravdu, že církev i této situaci jistě v mnohém selhává. A mohl bych Vám vyjmenovat mnoho (dalších) věcí, které já sám mám před očima! A je to špatné! V mnohých postojích lze vystopovat rezignaci, zmatek a pasivitu…

Ale naštěstí je to v mnohém právě i naopak! Lze potkat nebývalou aktivitu, kreativitu a vynalézavost. V přístupu k současné situaci není církev uniformní a dá se říci, že v ní lze najít diametrálně odlišné a protichůdné postoje. Což na jednu stranu může být nesympatické a znepokojivé, na druhou stranu to může poukazovat i na pluralitu postojů a řešení.

-  Současná situace je zmatená a chaotická. Na jednu stranu je třeba mít v úctě lidský život a chránit jej, ale na stranu druhou je opravdu třeba velmi ostražitě dbát na lidské svobody a práva, které se politická moc může snažit utáhnout a zneužít.

- Píšete, že je „naprostá tragédie, že na stránkách vira.cz kněz místo kázání o poselství křesťanství, o nějaké naději pro nás všechny, hlásá o používání respirátorů! …“ K tomu mohu říci jen to, že zmíněná slova pronesl kněz z místa, kde mu doslova umírají lidé pod rukama – a to kvůli lhostejnosti a ignoranci jak mnoha lidí, tak i politiků. Zveřejněné video není „kázáním“ – jak píšete, ale „ohláškami“ po bohoslužbě. A nešlo jen o respirátory, nýbrž o výzvu k osobní odpovědnosti. Kázání tedy proběhlo jindy, toto byla jen následná výzva. A co se týče křesťanské zvěsti k současné situaci, tu můžete nalézt na celém webu vira.cz a pastorace.cz, konkrétněji pod těmito odkazy:

https://www.vira.cz/rejstrik-vecny/pandemie-koronavirus-covid-kovid-19-cinska-chripka

https://www.pastorace.cz/vecny-rejstrik/pandemie-koronavirus-covid-19

- Ptáte se: „Jsou vážně církevní představitelé tak naivní, ačkoliv by měli být ve spojení s Kristem mnohem intenzivněji, než třeba my, běžní/méně běžní lidé...věřící?“

Ve spojení s Kristem má být každý z nás. A jestli jsou naivní, to nevím. Může se tak někdy zdát. Někdy může jít o naivitu, jindy o soběstačnost a sebestřednost, jindy třeba o spoléhání na seba a na svůj rozum a své síly, jindy ale třeba i o prorocký hlas, který se někomu nemusí líbit.

- Píšete: „Ta naivita, že politikům jde o zdraví lidí??? To je opravdu bolestivé. Myslím si o celé koronakrizi své a ačkoliv neočekávám, že církev se bude pasovat do role detektiva nebo vzdorovatele všeho, čekal bych, že rozhodně nebude nekriticky nahlížet na současné dění a doporučovat nám poslouchat vládní nařízení...

Uvědomte si prosím, že koronavirus zcela jistě může být pro mnoho lidí smrtelnou nemocí, avšak my křesťané nepovažujeme smrt za definitivní konec a naproti tomu ztráta svobody, bezvýchodnost lidského směřování a ekonomické krachy, mohou rozvrátit kompletně celou společnost a způsobit mnohem horší události a hlavně ztrátu víry.“ V určitých směrech s Vámi lze souhlasit, v něčem mám jiný úhel pohledu. Samozřejmě, že zvl. současná politická garnitura je smutným obrazem sobectví a organizované zlodějiny. Ale to neznamená, že máme rezignovat jak na osobní odpovědnout sanitární,  politickou a náboženskou…

- Máte pravdu, že my křesťané nepovažujeme smrt za definitivní konec, a že rozvrat společnosti a ztráta svobody mohou mít velmi neblahé následky. Avšak řešení současné pandemické situace očividně vidíme každý trochu jinak. V neposlední řadě např. ohleduplným a solidárním dodržováním hygienických a sanitárních opatření…. A pochopitelně je nutné i hlídání veřejných činitelů.  

Možná bychom Vám ještě doporučili, abyste se v rámci křesťanské pomoci přesunul do chebské nemocnice a pomohl jim tam. Třeba vyvážet černé igelitové pytle, ve kterých leží Vaši bratři a sestry, kteří tu možná mohli ještě něco vykonat, ale možná se setkali s lidmi, kteří epidemiologická opatření považovali za zbytečná a svobodu omezující…

Přejeme Vám vše dobré ...