22.4. se celosvětově připomíná Den Země.

V knize Genesis se píše, že Bůh stvořil rostliny, živočichy a člověka a svěřil mu vládu nad rybami moře, nad ptáky nebes i nad dobytkem a divokou zvěří a nad všemi plazy, kteří se plazí po zemi. Jak je vidět z knihy Genesis (přel. Knihy "Zrodu"), dobrý Bůh stvořil nejprve všechny přírodniny a až nakonec člověka. Rostlinné a živočišné druhy uvedl na scénu pozemského života, aby sloužily jeho nejcennějšímu tvoru - člověku, kterému vtiskl svůj obraz. Všechny rostliny a živočichy tedy Bůh stvořil pro člověka, pro jeho pozemské bytí. Vše, o čem usoudil, že to bude člověk na tomto pozemském světě potřebovat pro život, stvořil nejdříve, aby jeho nejcennější pozemské bytosti od počátku nic nechybělo. Každý rostlinný a živočišný druh je tu tedy pro člověka, a ne člověk pro ně. Žádná, ani ta nejméně nápadná rostlinka, žádný, ani ten zdánlivě nejbezvýznamnější živočich tady na zemi nejsou zbyteční, ani se tu nenachází něco navíc, co tu není potřeba. Všechen život, včetně lidského, je negativně ovlivňován každým vyhubením či vyhynutím části přírody.

Příroda se bez člověka moudrého - homo sapiens - obejde, lidstvo však bez ní nepřežije. Tuto nezvratnou skutečnost by měl vzít na vědomí a hlavně si ji připustit k srdci každý člověk a podřídit jí své účinkování na scéně tohoto pozemského světa. Jestliže se tak nestane a budeme se k přírodě chovat barbarsky, náš negativní postoj k přírodě se nám vrátí v nepředvídatelných reakcích v podobě řádění počasí nebo přemnožení některých živočichů, projevující se škodlivou činností, zvýšenou náchylností k nemocem. Neustále mějme na zřeteli, že geniální Bůh obsadil člověka do role správce přírody, a ne kořistníka, který si dělá nárok na všechno, co Stvořitel vytvořil pro nás - lidi. Pokud se lidstvo zpronevěří poslání spravovat přírodu, jímž ho na pozemské pouti pověřil dobrý Bůh, a osvojí si kořistnické chování, musí si být vědomo následků svého chování - bez oživené zeměkoule nepřežije.

Geniální Bůh stvořil velké množství různých druhů predátorů jak ve vodě, tak i na souši. Každý z nich má v sobě zakódován pud zachování rodu, který mu nedovolí vyhubit svou kořist. Na úsvitu třetího milénia se však do role toho nejnebezpečnějšího predátora na planetě Zemi násilím obsadil člověk moudrý, homo sapiens, jeho přesnější genotyp - finanční žralok. Tento genotyp člověka, kterého Stvořitel na počátku pověřil správou a chráněním veškerého života na Zemi, je schopný, jak svědčí činy posledních let, svou živitelku - matku Zemi zničit. Finanční žraloci a developeři se nesmyslně a bezcitně zakusují do přírody a tak ji znásilňují a ničí. A my svým spotřebitelským chováním s nimi. Pokud finanční žraloky nezastaví lidé s genotypem člověka moudrého - pokorného, pak si naši živitelku přírodu zničíme a spustíme si zvonění i našeho vlastního umíráčku.