Dokázali jsme to! Přiměli jsme tátu, aby abstinoval. Teď je na léčení a cítí se dobře…, ale co se to děje? Celá rodina vypadá jako by prošla válečnou vřavou. Máma je podrážděná a vzteklá. Děti se chovají nepřátelsky, podezřívavě a otupěle. Za půl roku se abstinující otec vrací domů. Máma to nemůže vydržet a odstěhuje se. Takhle to přece nemělo dopadnout.

Pro zjednodušení používáme příklad závislého otce, ale stejně tak se to může týkat matky. Vybrali jsme si závislost na alkoholu, avšak mohlo by se jednat o jakoukoliv jinou nutkavou poruchu: drogy, chorobné utrácení, workoholismus nebo gamblerství. Detaily jsou vedlejší, zajímají nás příčiny a důsledky.

Termín „spoluzávislost“

Při terapii páry vždy varujeme, že první rok abstinence je zabiják. Tři až devět měsíců poté, co alkoholici začnou abstinovat, dochází k rozpadům jejich rodin. Stejně jako jsou alkoholici závislí na alkoholu, jsou i jejich rodiny ve většině případů závislé na alkoholismu. Přizpůsobily alkoholikovi nejen svůj způsob života, ale i pohled na život. Umožňovaly závislému praktikovat jeho závislost: popíraly, ignorovaly, klamaly samy sebe. Zvláště děti považovaly tento deformovaný život s rodičem-alkoholikem za „normální“, protože nic jiného neznaly. Alkoholik byl závislý na alkoholu. Rodina byla s alkoholikem na alkoholismu „spoluzávislá“. Tak vznikl termín spoluzávislost.

Tato máma a tento táta z ukázky si jeden druhého nevybrali náhodně. Máma již od počátku přináší do manželství jistou míru spoluzávislosti. Podvědomě potřebuje tátovu závislost stejně jako se táta potřebuje napít. A aby to bylo ještě komplikovanější, táta také potřebuje máminu spoluzávislost. Když otec začne abstinovat, celá křehká struktura navzájem provázané závislosti se zhroutí.

Nejde jen o alkohol, jde o několik úrovní závislých vztahů

Alkoholismus, máminy deprese a další faktory jsou symptomy tvořící horní vrstvu čtyřpatrového dortu. Když tuto horní vrstvu odstraníme, odhalíme patro ležící pod ním – patro vztahů. Rodina už nemůže svalovat vinu za všechno na symptomy, ani není její pozornost plně upoutána vnějšími problémy. Není se čemu divit, že dojde ke krizi. Členové rodiny spolu musí začít jednat úplně na novém základě, vytvořit nový systém vztahů a to je velmi obtížné.

Pokud se rodině podaří novou strukturu vztahů vytvořit a věrně vytrvat, dojde k uzdravení. Celý proces můžeme přirovnat k výrobě deky technikou patchwork (sešívání různobarevných čtverců látky; pozn. překl.). Všechny ty podivné kousky látky, často získané z obnošených oděvů a látek určených k vyhození, vypadají na počátku velmi chaoticky. Pak je začne švadlena spojovat a kombinovat a přišívá je na to správné místo. Výsledkem je harmonický, krásný vzor, ale jeho vytvoření stojí spoustu času a práce.

Vyléčení je možné

Je důležité, aby i celá rodina abstinujícího alkoholika našla cestu k terapii, nejen alkoholik sám.  Existuje již řada programů, která se spoluzávislostí rodin zabývá. Jejich cílem je vést spoluzávislé k tomu, aby změnili svůj pohled na svět – aby zbavili svůj život deformací a dokázali se přizpůsobit úplně jinému způsobu fungování rodiny.

Se spoluzávislostí byste měli bojovat nejen proto, abyste zlepšili svůj životní styl, dosáhli skutečného štěstí a vyřešili své problémy, ale výsadním právem i povinností křesťana je naslouchat Božímu hlasu a řídit podle něj svůj život.

Často slýcháváme: Můj život je v troskách. Nic mi nemůže už pomoci.

Petr třikrát zapřel Krista. David spáchal těžký hřích. A Pán jim oběma odpustil a vrátil je do života. Odpustí a pomůže i vám.

Se svolením zpracováno podle knihy
Závislosti srdce – jak opustit nezdravé vztahy,
  kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství.