Slabého zdvihá z prachu. (Žl 113,7) - Citát z Bible na každý den

13. 5. 2011 , Robert Hemfelt, Paul Meier, Frank Minirth (Foto: ima)

Táta abstinuje! Ale co to dělá s rodinou?!

Táta abstinuje! Ale co to dělá s rodinou?!

Dokázali jsme to! Přiměli jsme tátu, aby abstinoval. Teď je na léčení a cítí se dobře…, ale co se to děje? Celá rodina vypadá jako by prošla válečnou vřavou. Máma je podrážděná a vzteklá. Děti se chovají nepřátelsky, podezřívavě a otupěle. Za půl roku se abstinující otec vrací domů. Máma to nemůže vydržet a odstěhuje se. Takhle to přece nemělo dopadnout.

Pro zjednodušení používáme příklad závislého otce, ale stejně tak se to může týkat matky. Vybrali jsme si závislost na alkoholu, avšak mohlo by se jednat o jakoukoliv jinou nutkavou poruchu: drogy, chorobné utrácení, workoholismus nebo gamblerství. Detaily jsou vedlejší, zajímají nás příčiny a důsledky.

Termín „spoluzávislost“

Při terapii páry vždy varujeme, že první rok abstinence je zabiják. Tři až devět měsíců poté, co alkoholici začnou abstinovat, dochází k rozpadům jejich rodin. Stejně jako jsou alkoholici závislí na alkoholu, jsou i jejich rodiny ve většině případů závislé na alkoholismu. Přizpůsobily alkoholikovi nejen svůj způsob života, ale i pohled na život. Umožňovaly závislému praktikovat jeho závislost: popíraly, ignorovaly, klamaly samy sebe. Zvláště děti považovaly tento deformovaný život s rodičem-alkoholikem za „normální“, protože nic jiného neznaly. Alkoholik byl závislý na alkoholu. Rodina byla s alkoholikem na alkoholismu „spoluzávislá“. Tak vznikl termín spoluzávislost.

Tato máma a tento táta z ukázky si jeden druhého nevybrali náhodně. Máma již od počátku přináší do manželství jistou míru spoluzávislosti. Podvědomě potřebuje tátovu závislost stejně jako se táta potřebuje napít. A aby to bylo ještě komplikovanější, táta také potřebuje máminu spoluzávislost. Když otec začne abstinovat, celá křehká struktura navzájem provázané závislosti se zhroutí.

Nejde jen o alkohol, jde o několik úrovní závislých vztahů

Alkoholismus, máminy deprese a další faktory jsou symptomy tvořící horní vrstvu čtyřpatrového dortu. Když tuto horní vrstvu odstraníme, odhalíme patro ležící pod ním – patro vztahů. Rodina už nemůže svalovat vinu za všechno na symptomy, ani není její pozornost plně upoutána vnějšími problémy. Není se čemu divit, že dojde ke krizi. Členové rodiny spolu musí začít jednat úplně na novém základě, vytvořit nový systém vztahů a to je velmi obtížné.

Pokud se rodině podaří novou strukturu vztahů vytvořit a věrně vytrvat, dojde k uzdravení. Celý proces můžeme přirovnat k výrobě deky technikou patchwork (sešívání různobarevných čtverců látky; pozn. překl.). Všechny ty podivné kousky látky, často získané z obnošených oděvů a látek určených k vyhození, vypadají na počátku velmi chaoticky. Pak je začne švadlena spojovat a kombinovat a přišívá je na to správné místo. Výsledkem je harmonický, krásný vzor, ale jeho vytvoření stojí spoustu času a práce.

Vyléčení je možné

Je důležité, aby i celá rodina abstinujícího alkoholika našla cestu k terapii, nejen alkoholik sám.  Existuje již řada programů, která se spoluzávislostí rodin zabývá. Jejich cílem je vést spoluzávislé k tomu, aby změnili svůj pohled na svět – aby zbavili svůj život deformací a dokázali se přizpůsobit úplně jinému způsobu fungování rodiny.

Se spoluzávislostí byste měli bojovat nejen proto, abyste zlepšili svůj životní styl, dosáhli skutečného štěstí a vyřešili své problémy, ale výsadním právem i povinností křesťana je naslouchat Božímu hlasu a řídit podle něj svůj život.

Často slýcháváme: Můj život je v troskách. Nic mi nemůže už pomoci.

Petr třikrát zapřel Krista. David spáchal těžký hřích. A Pán jim oběma odpustil a vrátil je do života. Odpustí a pomůže i vám.

Se svolením zpracováno podle knihy
Závislosti srdce – jak opustit nezdravé vztahy,
  kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství.

Související texty k tématu:

Naděje
Naděje- V naději máme bezpečnou a pevnou kotvu
- I v životních turbulencích je Bůh s námi
Tramvaj jako symbol pro křesťanskou naději 
- Naděje není laciným optimismem...
- Další texty k tématu naděje zde

Krize, utrpení:
- Utrpení se zdá být nesdělitelné - základní pohled
- Člověk prožije svůj život bez těžkostí a utrpení - iluze, kterou je třeba rozptýlit
- Co dělat, když život ztrácí smysl (Benedikt Groeschel)
- Bůh působí i v naší temnotě, kde nemáme nic pod kontrolou…
- Stopy v písku aneb: jak jsi mne Bože mohl nechat samotnou?
- Další texty k tématu utrpení zde

Láska k sobě, sebepřijetí:
- Miluj sám sebe, abys mohl milovat druhé (Walter Trobisch)
- Miluj sám sebe, aby ses mohl otevírat lásce druhých
- Rozvíjet vědomí vlastní ceny (Anselm Grün)
- Moje jedinečnost
Zabírají nám životní prostor nedůležité věci? 
- Další texty k tématu: láska k soběvztah k sobě, sebepřijetí

Láska, vztahy, přátelství:
Přátelství, friendship, Freundschaft / foto IMA- Po příteli který kulhá nechci, aby tančil... (De Saint Exupery)
- Přátelé nejsou dokonalí lidé
- Narodili jsme se také pro své přátele (Józef Augustyn)
- Sdílnost přátelství posílí (Benedikt Groeschel)
- Další texty k tématu vztahy a přátelství zde

"Deprese", smutek, negativní pocity
Jak se vyrovnat se samotou?- Nechápat depresi jako něco, co si člověk zavinil
- Jak překonávat deprese
- Jsme obětmi svých nálad?
- Lék, který účinkuje vždycky - důvěřovat v Boha
- Jak se vyrovnat se samotou?
- Příběh o rozladěné kytaře
- Dětem se dnes předává neuvěřitelná nepravda
Pojem "deprese" je v na tomto webu použit spíše jako obecně zažitý termín pro smutek (malomyslnost, melancholii, sklíčenost), reakci na osobní těžkosti, krizi atd. Texty na tomto webu se tedy nezabývají pojmem "deprese" z lékařského odborného hlediska. V případě opravdových depresí je nutné vyhledat odbornou lékařskou pomoc. V případě onemocnění depresemi je třeba uvedené rady v textech na tomto webu tedy kombinovat s instrukcemi ošetřujícího lékaře a dodržovat případnou medikaci. (pozn. redakce)

Svatý Václav stál u základů Evropy

Svatý Václav stál u základů Evropy
(28. 9. 2019) Jaký vzor nabízíme mladým lidem dnes? Rytíře nebo švindlíře?

Světový den turistiky- 27. září

(22. 9. 2019) Cestování a turistika přispívá ke vzájemnému poznávání národů a kultur. Podobně je tomu se sportem...

15. září 1993 byl sicilskou mafií zavražděn kněz Giuseppe Puglisi

(14. 9. 2019) Padre Giuseppe Puglisi se pokusil se o nemožné – zachránit děti ulice, které rostou pro mafii. Není divu, že se brzy –…

Knižní tip: MANŽELSTVÍ: DOBRODRUŽSTVÍ VE DVOU - Carolina Costová

Knižní tip: MANŽELSTVÍ: DOBRODRUŽSTVÍ VE DVOU - Carolina Costová
(11. 9. 2019) Chystáte se na velké dobrodružství jménem manželství? Jste už nějaký čas spolu a bilancujete? Pak je tu právě…

Guy Gilbert (* 12. září 1935, Francie)

Guy Gilbert (* 12. září 1935, Francie)
(11. 9. 2019) nekonformní francouzský římskokatolický kněz, který svůj život zasvětil zejména práci s mládeží na okraji...

11.9.2001 byl uskutečněn teroristický útok na USA

11.9.2001 byl uskutečněn teroristický útok na USA
(10. 9. 2019) Jak připomínku na smutné výročí 11.9.2001 nabízíme zamyšlení o smrti od NY kaplana hasičů Mychala Judge OFM . Zamyšlení…