Několik tipů, jak se před Vánocemi podělit
i s lidmi, kteří nejsou příliš vidět,
ale Bůh o nich ví. A ví i o dárcích...

Bohu se nejvíce podobáme tehdy, 
když prokazujeme dobro těm, 
kteří nám to nemůžou oplatit... (Řehoř z Nyssy)

Do nebe si odneseme pouze to,
o co jsme se rozdělili s druhými...  (papež František)

 

Darujte dárek dětem, jejichž rodiče jsou ve vězení

Darujte dárek dětem, jejichž rodiče jsou ve vězení

Děti vězněných rodičů nemohou za to, kam se narodily.
Přestože samy nic nespáchaly, nesou velmi těžce důsledky…

 

 

 

Sbírka na pomoc dlužníkům v akci milostivé léto už pomáhá

Sbírka na pomoc dlužníkům v akci milostivé léto

Koncem října vyhlásila Arcidiecézní charita Praha sbírku na pomoc zodpovědným dlužníkům v rámci akce milostivé… Sbírka již pomáhá!

 

 

 

 

Stavba nové školy pro děti s vážnou poruchou řeči

Postavte s námi novou školu pro děti s vážnou poruchou řeči. Škola již dlouhá léta úspěšně a požehnaně působí - ale bohužel v naprosto nevyhovujících podmínkách. 

 

 

Podpořte vznik unikátního duchovního centra a kláštera bosých karmelitek v Drastech

Vznik unikátního duchovního centra
a kláštera bosých karmelitek v Drastech

Ze zchátralého hospodářského dvora má vyrůst dobře dostupné duchovní a kulturní centrum, kde se bude moci každý obnovit lidsky i duchovně a odjíždět s novou silou do každodenního života.  

 

 

Dlouhodobá péče o naše dvě postižené děti nás dovedla do stavu hlubokého vyčerpání. 

 

 

 

 

 

Pomoc migrantům v Bělorusku

V současné znepokojivé situaci na bělorusko-polských hranicích, kde se nachází tisíce migrantů bez možnosti zajištění základních životních potřeb, lze podopřit běloruské partnery Charity v jejich pomoci chudým i migrantům nasbírkový účet Arcidiecézní charity Praha ve prospěch Běloruska, č. ú. 749994/5500, VS 20 500. více: praha.charita.cz/vyjadreni-arcidiecezni-charity-praha-k-situaci-na-hranicich-beloruska-a-polska/

 

Možností, jak podpořit dobrou věc, je pochopitelně celá řada. Je možné například podpořit některý z mnoha dalších projektů Charity ČRhospice nebo jiné neziskové organizace, jako jsou např. Likvidace leprySiriri atd.  

 

Bůh naše dary přijímá v osobě člověka,
který to potřebuje

Nebuďme lakotní ve věcech, které se na první pohled zdají být naším vlastnictvím, ale využívejme tohoto bohatství tak, jako by to byla půjčka. Byla nám totiž svěřena pouze správa a užívání věcí, které patří všem. 

Je pro tebe výhodnější položit peníze na stůl Páně než je někde skrýt, je to pro tebe výhodná investice.  Poskytněme Bohu to, co nám na čas svěřil. Vždyť nemáme nic, co by nám předtím on sám nedaroval. Dejme to jemu, neboť on to přijímá v osobě chudáka. Darujme to s radostí, abychom od něj směli obdržet radost, jak on sám to řekl. (Podle Paulina z Noly 5. stol.)