Děti vězněných rodičů prožívají smutek, nejistotu a strach, často jsou šikanovány a stigmatizovány. Podle odhadů jich je u nás každý rok více než 30 000. Jsou to děti a ty si vždy zaslouží pozornost a péči. Nemohou za to, do jaké rodiny se narodily. Přestože samy nic nespáchaly, nesou velmi těžce důsledky trestného činu svých rodičů.

Když se dětí odsouzených rodičů zeptáte, co by si přály nejvíce, odpovídají: aby táta nebo máma byli doma. Toto přání jim nemůžeme splnit, ale skrze zaslaný vánoční dárek s osobním dopisem od rodiče jim doručíme nejen radost a lásku, ale i poselství – táta nebo máma na mě myslí!

Křesťanská organizace Mezinárodní vězeňské společenství pořádí akci s názvem Andělský strom, který umožňuje, aby jejich děti nalezly pod vánočním stromkem alespoň jeden dárek společně s vánočním dopisem od svého odsouzeného rodiče. Dárky kupují dobrovolníci nebo na ně přispívají finančně.

Více info: mvs.cz/andelsky-strom/

Kontakt: Mezinárodní vězeňské společenství, z.s.
Balbínova 550/10, 120 00 Praha 2, ČR
web: www.mvs.cz
facebook.com/MVSCR
tel: 778511818