Koncem října vyhlásila Arcidiecézní charita Praha sbírku na pomoc zodpovědným dlužníkům v rámci akce milostivé léto. Díky stovkám ochotných dárců, kteří chtějí pomoci lidem ven z dluhové pasti, již sbírka pomáhá prvním dlužníkům.

Akci milostivé léto vyhlásil stát, aby dal lidem možnost zbavit se některých exekucí. Dlužník musí zaplatit původní půjčku a poplatek 908 korun, penále bude odpuštěno a exekuce zastavena. Možnost se vztahuje na pohledávky vůči státu, samosprávám a jejich organizacím.

„Dlužníci často na zaplacení jistiny nemají. Veškerý majetek jim již zabavila exekuce a z příjmů jim nechává dvojnásobek životního minima,“ připomíná Jaroslav Němec, ředitel Arcidiecézní charity Praha. „Mnoho lidí se nachází v dluhové pasti. Ačkoli svůj dluh pravidelně splácí, jeho výše se kvůli vysokým úrokům a penále nesnižuje, mnohdy naopak narůstá.“

Šance na oddlužení v rámci akce milostivé léto potrvá do 28. ledna stejně jako sbírka charity. Dárci ji mohou podpořit darem na sbírkové konto Arcidiecézní charity Praha 749986/5500, variabilní symbol 4121 nebo online na portále darujme.cz.

Charita nabízí pomoc zodpovědným dlužníkům, pomoici můžete i vy - více info zde