Unikátní klášter u Prahy

Podpořte prosíme vznik unikátního duchovního centra a kláštera bosých karmelitek v Drastech u Prahy.

Komunita sester karmelitek vyhlásila veřejnou sbírku na projekt na webu Donio. Sbírka probíhá  do 19. 1. 2022.

 

Kdo jsme a co děláme

Jsme bosé karmelitky – řeholní sestry, jejichž hlavním posláním je přímluva – modlitba za druhé. Kvůli hluku a malému prostoru jsme se rozhodly opustit Prahu, kde jsme měli klášter na Hradčanském náměstí a přesunuly jsme se na zanedbanou osadu. A jsme tak blíž přírodě i lidem. Budovaný areál v Drastech na Praze-východ nemá sloužit jen nám, ale všem příchozím, kteří si sem přijedou odpočinout a načerpat.

Věříme, že ze zchátralého hospodářského dvora severně od Prahy se stane dobře dostupné duchovní a kulturní centrum, kde se bude moci každý, kdo bude potřebovat, obnovit lidsky i duchovně a odkud bude odjíždět s novou silou do každodenního života. Zemědělský dvůr v Drastech jsme zakoupily ve značně zdevastovaném stavu. Mnozí již nevěřili, že ho bude možné obnovit. Přitom dvůr má bohatou historii – první zmínky o něm jsou již z roku 1305.

Pražský klášter jsme prodaly nekomerčně našim bratřím bosým karmelitánům, kteří tam nyní pořádají aktivity pro veřejnost (www.fortna.eu) – takže od začátku bylo jasné, že získané finance na obnovu celého areálu stačit nebudou. Proto jsme od roku 2018 začaly jezdit do Drast na brigády. Zpočátku samy, později jsme začaly organizovat i velké brigády. Od března r. 2020 zde již bydlíme v nově opraveném domě, který bude později sloužit návštěvníkům. V říjnu tohoto roku jsme se pustily do budování nového kláštera a kostela.

Co bude areál nabízet

  • Dům pro hosty bude poskytovat možnost odpočinkových i duchovních pobytů pro jednotlivce i skupiny. 
  • U domu pro hosty se nachází veřejný lesopark s altánem a možností posezení a grilování.
  • V kryptě kostela se bude nacházet velká společenská místnost, která by měla sloužit jako místo setkávání, výstav či dalších duchovních a společenských akcí.

Přátelé komunity, kteří s námi v areálu bydlí, se stanou tvůrci kulturních a duchovních programů, a jsou připraveni věnovat se budoucím hostům.

Již nyní, ačkoliv není areál ještě kompletní, sem přijíždí nejrůznější lidé, aby využili pro své aktivity (teambuilding, školní program, setkání) alespoň ty prostory, které jim zatím můžeme nabídnout. Mnoho žádostí o pobyt však musíme pro chybějící kapacitu odmítat…

Na co vybíráme peníze?

Plné otevření veřejnosti je možné až po dostavbě kláštera, do kterého by se přestěhovalo naše společenství. Aktuálně se již začalo s renovací původní sýpky a plánuje se k ní přístavba a kostel. Protože ale kvůli pandemii covidu ceny stavebních materiálů velmi stouply, mohly jsme podepsat smlouvu jen na část stavby.

Uhrazení nákladů za dřevo na nový krov sýpky, které činí 1 670 000 Kč, by nám výrazně pomohlo k zaplacení první etapy a umožnilo pokračovat dále. Vybíraná částka je primárně určená na náklady za dřevo, ale také případně poslouží na další tesařské a klempířské práce (impregnace, konstrukce, okapy). V případě nižší vybrané částky uhradíme alespoň některé trámy a latě, v případě vyšší částky bychom pokryly další náklady na novou střechu (tašky apod.).

Roku 2023 bychom se moc rády do nově opravené budovy přestěhovaly, aby tak Dům pro hosty mohl začít sloužit veřejnosti.

Mockrát děkujeme za Vaši pomoc!

 

Více o projektu:  www.karmeldrasty.eu

Více o sbírce s možností přispět online: www.donio.cz/DuchovniCentrumDrasty