Uvězněni v zatrpklosti

Ti, kdo nás nejvíce milují, nás občas samozřejmě i zraní. Někdy řeknou něco zbytečně tvrdého, někdy nás zklamou nepromyšleným jednáním, někdy nás dokonce nějak zradí. Dokážeme jim odpustit? K nejnešťastnějším lidem, s nimiž jsem se ve svém životě setkal, patří ti, kdo nedokážou odpustit manželskému partnerovi nebo někomu z rodiny. Jsou uvězněni ve své zatrpklosti a neustále se vracejí k činu, který jejich stav způsobil.

Odpuštění nám ale pomáhá zbavit se našeho hněvu.  Nebývá to snadné, avšak odpuštění je skutkem lásky, která v konečném důsledku léčí. A to jak odpouštějícího, tak i viníka. To může být důvod, proč Ježíš při svém působení tak často zdůrazňoval odpuštění.

Všude, kde žijí lidé, je potřeba omluva a odpuštění

Uznání našich vlastních chyb a nedostatků je nanejvýš důležité pro udržování zdravých vztahů. Přiznání naší vlastní bezmocnosti ve vztazích nás totiž může paradoxně osvobodit od nutkání všechno napravovat a může nám umožnit, abychom osobu, které jsme nějak ublížili, navštívili a vyslechli. Jinými slovy obě strany se potřebují omluvit a odpustit si.

Všude, kde žijí lidé, existuje i zlo a hřích. Proto jsou omluva a odpuštění potřebné v každém lidském společenství. Prosit o odpuštění je těžké, a jelikož se příčí naší egoistické touze mít pokaždé pravdu, je vždy zkouškou naší integrity a pokory.

V pár případech se mi odpuštění nedostalo

V životě jsem se dopustil vůči lidem mnoha nepravostí. Pomlouval jsem je, podezříval jsem je z nejhoršího, snažil jsem se jimi manipulovat, aby dělali, co chci já. Následně jsem se snažil prosit je o odpuštění, které je v samotném „srdci“ křesťanského poselství. Stejně tak přicházeli lidé s prosbou o odpuštění ke mně.

Lidé mi skoro vždycky odpustili a vztah s nimi se upevnil. Ale v pár případech se mi odpuštění nedostalo. V takovém případě je dobré se za daného člověka modlit a ke smíření být vždy otevřený. Zároveň je dobré mít na paměti, že tak jako nemůžeme nikoho přinutit, aby nás miloval nebo aspoň měl rád, si ani nemůžeme vynutit odpuštění. Ale rozhodně platí, že i když naše odpuštění nevede hned ke smíření, neznamená to, že máme přestat odpouštět.