Lidé, kteří nepoznali opravdovou lásku, svou nouzi mnohdy podvědomě kompenzují. Například ovládáním druhých, nejrůznějšími podrazy a násilnostmi, jichž se dopouštějí. A nejde pochopitelně jen o fyzické násilí, ale i psychické, sociální, ekonomické atd.

Ježíšova láska nás ale zasahuje jako ohnivý šíp.
Neodvažuji se říci, že já ho miluji.
Vím však, že on miluje mne, jak stojí v Bibli:
„To on jako první miloval nás…“ (1 Jan 4,10). 
V síle této skutečnosti si lze v srdci uchovat mnoho lásky.
I tehdy, setkáte-li se s tvrdostí či s nenávistí.

Jan od Kříže řekl nádhernou větu: „Tam, kde není láska, lásku rozsévej, a sklidíš lásku.“ Z naší strany jen postačí, abychom na ty, které nám Bůh posílá do cesty, pohlíželi s takovou láskou jako on, a on se pak naším prostřednictvím o ně postará. To, čeho si od Vás Ježíš nejvíce přeje, po čem nejvíce žízní, je Vaše láska a Vaše pohotovost být mu k službám. On Vám pak pomůže.