Nebojte se!

Při půlnoční mši zní slova, která andělé přinesli pastýřům u Betléma: „Nebojte se! Zvěstuji vám velikou radost: Dnes se vám narodil Spasitel Kristus. To bude pro vás znamením: Naleznete děťátko zavinuté do plenek a položené v jeslích“ (Bible, Lk 2,10-12). Také i my můžeme následovat pastýře a vydat se duchovně k Betlému, kde Maria porodila Dítě v jeslích.

Bezbranné dítě v jeslích je sám Bůh

Vánoce se staly všeobecným svátkem, a tak i ti, kdo nejsou věřící, vnímají jejich podmanivost. Křesťan však ví, že Vánoce jsou rozhodující událostí, věčným ohněm, který ve světě zažehl Bůh a nemůže být směšován s pomíjivými věcmi. Vánoce nejsou pouhým sentimentálním či konzumním svátkem, který oplývá dárky a blahopřáními. Vánoce především ukazují dobrého Boha, který nám vyšel vstříc, aby nám dal účast na svém přátelství a svém životě.

Ono bezbranné Dítě v jeslích je sám Bůh, který se pro nás stal člověkem. Tato událost se týká každého z nás! Svým vtělením se spojil s každým člověkem. Stal se opravdu jedním z vás!

Bůh si od nás nedrží odstup

Bůh nás nepozoruje odněkud shůry, zdáli, neprošel kolem nás, nepohrdl naší bídou. Ale plně přijal naši přirozenost a naše lidství. Je jedním z nás, je jako my. Vzal na sebe všechno, čím jsme. V Ježíši přišel, aby nám zjevil Boží lásku. On je světlo lidí, které září v temnotách a dává smysl lidské existenci i celým dějinám.

Zastavme se na chvíli před jesličkami

Drazí bratři a sestry, zastavme se na chvíli mlčky před jesličkami, které jsou pro nás „podivuhodným zname-ním“ o podivuhodném způsobu, kterým nám Bůh vyšel vstříc.

Když stojíme před jesličkami, před touto něžnou skutečností, kéž nám Bůh dá, abychom se s ním setkali, přiblížili se k Němu a sblížili se i mezi sebou navzájem. To v nás může oživit něhu, které je nám tolik zapotřebí!

Před nedávnem jsem hovořil s několika vědci o umělé inteligenci a robotech. Existují roboti naprogramovaní na všechny typy činností a vývoj pokračuje dál. Zeptal jsem se oněch vědců, zda je něco, co robot nikdy nedokáže. Řekli mi, že roboti nikdy nebudou schopni něhy. A tu nám i o Vánocích přináší Bůh svým podivuhodným způsobem. Dnes tolik potřebujeme něhu, lidské pohlazení v tolikerých těžkostech! Pandemie nás donutila mít větší odstup. Ale Ježíš nám v jeslích zjevuje něhu, která je cestou ke sblížení a zlidštění. Držme se této cesty.

Hezké Vánoce!