Přijímejte jeden druhého. (Řím 15,7) - Citát z Bible na každý den

6. 8. 2019 , Anselm Grün (Foto: ima)

Bohatství samo o sobě není špatné. Ale…

dítě, malování na safalt, nápis, jedinečnost / -ima-

Bohatství není špatné,
ale může nás odříznout od našeho vlastního srdce

C. G. Jung kdysi řekl: „Bohatství samo o sobě není špatné. Ale má tendenci zesilovat naši masku. A pak nás odřízne od našeho vlastního srdce, od našeho nejvnitřnějšího já.“ Jedna žena mi vyprávěla o svém muži, který byl obchodně velmi úspěšný. Ale už se s ním nedalo mluvit osobně. Šlo mu jen o peníze, moc a sex. Bohatství a úspěch jej odřízly od vlastního srdce. To ale neznamená, že své srdce najdu jen tehdy, když nebudu mít žádné peníze a nebudu se hezky oblékat. Je potřeba zdravé rovnováhy mezi vnějškem a nitrem.

Přepychová jízdenka do neštěstí?

Žijeme v bohaté společnosti, kde nám nejde o pouhé přežití. Tak máme víc času věnovat se tomu, co považujeme za opravdu důležité: najít sami sebe. Ukázalo se ale, že nejbohatší průmyslové země mají nejvyšší procento depresí. Je to snad ta neustálá honba za individualitou, která v konečném důsledku vede k tak rozšířeným depresím? Je touha po perfektním životě – co nejlepším partnerovi, povolání, dětech, a to všechno prosím pokud možno v přepychovém bytě zařízeném přesně podle naších požadavků – je to všechno nakonec jen jízdenka do neštěstí?

Neztratím-li spojení s původním obrazem Božím ve mně,
nemám zapotřebí si něco dokazovat navenek

Daniel Hell, švýcarský psychiatr, kdysi řekl: „Deprese jsou často voláním o pomoc tváří v tvář přehnaným obrazům, které o sobě máme, že musíme být stále perfektní, pořád v dobré náladě, pořád cool, pořád úspěšní, pořád pány situace.“ Musím-li tedy křečovitě dokazovat svou individualitu, musím-li mít perfektního partnera, povolání, které mě maximálně naplní, nejinteligentnější děti, pak se tomu duše bude bránit: depresemi nebo strachem. Sociologové zabývající se výzkumem štěstí potvrzují, že ten, kdo chce být šťastný za všech okolností, není šťastný nikdy. Samozřejmě usilujeme o to, žít svůj vlastní život, to patří k našemu lidství. Každý člověk je jedinečný. Ale neztratím-li spojení s původním obrazem Božím ve mně, nemám zapotřebí si něco dokazovat navenek. Jsem takový, jak to odpovídá onomu vnitřnímu obrazu. Nespotřebovávám tak veškerou svou energii na to, abych vypadal navenek co nejindividuálněji, nejzajímavěji, nejúspěšněji a nejinteligentněji.

Zanechat ve světě jedinečnou stopu

Věřím, že každý člověk je jedinečným obrazem, který Bůh udělal. Tento jedinečný obraz můžeme nazvat duší. Samozřejmě víme, že člověk vzniká splynutím mužského semene s ženským vajíčkem. Ale to je jen to, co pozorujeme. Za tím – jak nám říká teologie – stojí akt Božího přitakání. To spočívá v tom, že – teď můžeme mluvit jen v obrazech – Bůh do tohoto člověka vkládá jedinečný obraz. Nebo jak říká Romano Guardini, „… že Bůh v tomto člověku vyslovuje slovo, které patří jen tomuto člověku“, něco jako jedinečné heslo, kód. Naším úkolem je tento jedinečný obraz zviditelnit a toto slovo učinit slyšitelným. Je to vlastně duchovní, spirituální úkol dotknout se tohoto jedinečného obrazu a zanechat v tomto světě jedinečnou stopu života.

Se svolením zpracováno podle knihy
Anselm Grün, Andraea Larsonová: A strýčku Willi...,
kterou vydalo nakladatelství Triton. Redakčně upraveno.

Související texty k tématu:

Bohatství
Bože, nedávej mi ani bídu, ani bohatství 
Bohatství může být handicapem 
Chci vyhrát ve sportce, Bože!
Tvoje štěstí nespočívá v hromadění
Často nás vše nudí 
Nakukali nám, že se musíme zabezpečit
Peníze si do hrobu nevezmeme
Nejdůležitější věci koupit nelze
Mnozí si myslí, že věci nás učiní šťastnými
Cesta ke štěstí nevede skrze nadbytek
Drobné projevy laskavosti nás moc nestojí 
To nejdražší co mám
Láska Boží léčí naše náruživosti

Štěstí:
- Co je to štěstí? (Marie Svatošová)
- Nezbytná podmínka štěstí. (Marie Svatošová)
- Vděčnost přináší štěstí a radost
- Štěstí vděčnosti Vděčnost polidšťuje
- Další texty k tématu štěstí zde

"Deprese", smutek, negativní pocity
Jak se vyrovnat se samotou?- Nechápat depresi jako něco, co si člověk zavinil
- Jak překonávat deprese
- Jsme obětmi svých nálad?
- Lék, který účinkuje vždycky - důvěřovat v Boha
- Jak se vyrovnat se samotou?
- Příběh o rozladěné kytaře
- Dětem se dnes předává neuvěřitelná nepravda
Pojem "deprese" je v na tomto webu použit spíše jako obecně zažitý termín pro smutek (malomyslnost, melancholii, sklíčenost), reakci na osobní těžkosti, krizi atd. Texty na tomto webu se tedy nezabývají pojmem "deprese" z lékařského odborného hlediska. V případě opravdových depresí je nutné vyhledat odbornou lékařskou pomoc. V případě onemocnění depresemi je třeba uvedené rady v textech na tomto webu tedy kombinovat s instrukcemi ošetřujícího lékaře a dodržovat případnou medikaci. (pozn. redakce)

 

Tvoje štěstí nespočívá v hromadění co největšího množství ... čehokoliv.

 

Přijďte na benefiční adventní koncert v kostele sv. Mikuláše v Praze ve prospěch výstavby nové budovy pro speciální církevní logopedickou školu v úterý 10. prosince 2019 v 18 hodin. 

Adventní knižní tipy pro dětské i dospělé čtenáře

(5. 12. 2019) Nabízíme výběr několika titulů z různých nakladatelství, které mohou být inspirací při přípravě na blížící se…

Svatý Mikuláš (6. 12.)

Svatý Mikuláš (6. 12.)
(3. 12. 2019) Skutečná historie, legenda a tradice se spojují u oblíbené Mikulášovy osoby v pestrý celkový obraz.

Prosincové číslo INu je na světě

Prosincové číslo INu je na světě
(1. 12. 2019) Za měsíc budou Vánoce. Všude je plno vánočních stromků, ozdob a světel, což nám připomíná, že i letos přijdou…

Advent

Advent
(28. 11. 2019) Advent: informace, význam, základní info, datum, roráty, výroba věnců, pro děti...

Co jsou to roráty?

Co jsou to roráty?
(28. 11. 2019) Prastaré adventní zpěvy, které se zpívají v brzkých ranních hodinách jen za svitu svící…

Adventní kartičky pro děti

Adventní kartičky pro děti
(27. 11. 2019) Letos jsme pro děti připravili adventní kartičky s inspirací na každý den. Cílem není dychtivě plnit úkoly, ale...