Od pátku po slavnosti Nanebevstoupení Páně
se celá církev po devět dní modlí o nové vylití Ducha svatého.

 

Co je to novéna? Jak se ji modlit?

Novéna je devítidenní modlitba

Novéna je forma devítidenní modlitby, která se skládá zpravidla z těchto částí: četba (buď úryvek z Bible nebo jiný text křesťanského autora), úvaha - meditace a prosby (kde je možnost přimlouvat se celých devět dní za nějaký konkrétní úmysl). Novén je mnoho, např.: k Duchu sv., k různým svatým.  Více se o novéně dočtete zde.

 

Odkazy na (některé) novény

 

Tištěná novéna