V reakci na výbuch, který v úterý 4. srpna otřásl libanonským Bejrútem, vyhlašuje Charita Česká republika veřejnou sbírku na pomoc lidem postiženým katastrofou. Z krizového fondu jsme prozatím uvolnili částku 300 tisíc Kč na bezprostřední pomoc.

Hlavní město země, kterou zároveň drtí hluboká hospodářská krize, postihlo po koronavirové epidemii další neštěstí v podobě mohutné exploze. Zničené nebo poškozené domy, přeplněné nemocnice a hlavně desítky předčasně ukončených životů – to je bilance prvních hodin, která zdaleka nepostihuje obrovský rozsah katastrofy.

Veřejná sbírka

Charita Česká republika proto vyhlašuje veřejnou sbírku na pomoc strádajícím obyvatelům Bejrútu nazvanou Charita pro Libanon na účet číslo 55660022/0800 u České spořitelny, variabilní symbol 129.

„Výtěžek sbírky pomůže lidem, kteří během několika vteřin přišli o střechu nad hlavou nebo o obživu. Koronavirová krize prokázala, že nejsme slepí ani hluší k neštěstí, které postihlo druhé. Proto věříme, že pomůžete i nyní,“ říká Lukáš Curylo, ředitel Charity Česká republika.

Dárcovská SMS

Přispět je možné také zasláním dárcovské SMS na číslo 87 777 ve tvaru:
DMS  CHARITASVET  30, DMS  CHARITASVET  60 či DMS  CHARITASVET  90

Na pomoc Libanonu již Charita Česká republika uvolnila částku 200 tisíc Kč ze svého krizového fondu. Ten je tvořen z části výtěžku Tříkrálové sbírky. Dalších 100 tisíc Kč přidala Arcidiecézní charita Olomouc.

Okamžitou pomoc zraněným na místě začali ihned poskytovat členové místní Caritas Lebanon.

K masivní pomoci Bejrútu se chystá také mezinárodní organizace Caritas Internationalis, jejímž členem je také Charita Česká republika.

e-mail: jan.oulik@charita.cz

www.charita.cz