Kdo sejí v slzách, žnout budou s jásotem. (Ž 126,5) - Citát z Bible na každý den

6. 7. 2023, efu

Vzkříšení bezprostředně po smrti nebo až na konci času?

Navigace: Katalog dotazů > Víra – nauka víry, katechismus

Dobrý den,

 V jedné knize od Anselma Grüna jsem četla: "Většina teologů situuje vzkříšení člověka do chvíle bezprostředně po smrti. Soudný den, o němž hovoří bible, není totožný s vlastním Božím aktem na konci časů. Již ve smrti každého člověka se odehraje soudný den, a Bůh čas opět obnoví. Smrt každého člověka je koncem našeho času, jímž se uzavírá část historie." 
Jak si prosím jeho slova vysvětlujete? Děkuji. 

„Kolik kilo váží láska?“ Počítání posmrtného života na hodiny, dny, roky nedává smysl

Dobrý den,,
K Vaší otázce bych potřebovala širší kontext, protože se mi zdá, že jde spíš o nějakou existenciální než striktně teologickou výpověď Anselma Grüna. Je pravda, že něco jiného je osobní soud po smrti člověka a Poslední soud na konci věků. Vzkříšení těl se má ovšem odehrát právě až na konci věků. Jediný, kdo je nyní v nebi i s tělem, je Panna Maria (kromě Pána Ježíše). Takové je učení církve.

Nicméně z určitého hlediska může být pravda i to, že vzkříšení nastane hned po smrti člověka – už proto, že čas je relativní veličina. Po smrti přestává pro člověka astronomický čas (protože přestává žít ve světě astronomických těles a jejich pohybů), takže počítání posmrtného života na hodiny, dny, roky opravdu nedává smysl. Je to podobná otázka jako „kolik kilo váží láska?“ Klidně si můžeme představovat, že vzkříšení nastává hned po smrti, v tom smyslu, že už není žádný čas, kterým by se to dalo měřit.

Je tu ale jiná míra – a to míra lásky k Bohu, míra čistoty a svobody od různých zátěží a pout, které brání spojení s Bohem a které mohou trvat i po smrti. Pak mluvíme o „očistci“, který má jisté „trvání“, ale mírou je spíš intenzita očišťování než doba.

A dokonce ani nebe, věčnost, věčná blaženost nebude pro nás znamenat úplné bezčasí. Naše tělo (i to oslavené) je charakterizováno životem, pohybem, poznáním (stále hlubším poznáváním Boha a jeho chválou) – zkrátka určitými úkony, tedy časovostí. Bude to ale úplně jiný čas než na zemi nebo v očistci. To možná myslel Anselm Grün tím obnovením času. Ale abych mohla s větší jistotou tvrdit, co tím myslí, musela bych si to přečíst celé.

Kategorie otázky: Víra – nauka víry, katechismus

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Svatý Václav stál u základů Evropy

Svatý Václav stál u základů Evropy
(28. 9. 2023) Jaký vzor nabízíme mladým lidem dnes? Rytíře nebo švindlíře?

Jak roste vinná réva a jak se dělá víno? Pracovní listy pro děti

(23. 9. 2023) A znáte nějaké další rostliny, které se objevují v Bibli?

Světový den turistiky- 27. září

(22. 9. 2023) Cestování a turistika přispívá ke vzájemnému poznávání národů a kultur. Podobně je tomu se sportem...

Setkání zdravotníků Pod Petřínem 7. 10. 2023

Setkání zdravotníků Pod Petřínem 7. 10. 2023
(18. 9. 2023) "Zdravotník v síti vztahů" / Kostel sv. Karla Boromejského, Vlašská 36, Praha 1…

Nebezpečí magie a ezoteriky - pořad k poslechu

Nebezpečí magie a ezoteriky - pořad k poslechu
(16. 9. 2023) Martin Beran, než se stal křesťanem, prošel při svém hledání mnohými nebezpečími různých esoterických disciplín.…

Připravuje se: Filmana - první streamovací služba s křesťanskými filmy v ČR

Připravuje se: Filmana - první streamovací služba s křesťanskými filmy v ČR
(15. 9. 2023) V ČR vzniká nová nezisková platforma s křesťanskými filmy, dokumenty, seriály nebo pořady pro děti…

15. září 1993 byl sicilskou mafií zavražděn kněz Giuseppe Puglisi

(14. 9. 2023) Padre Giuseppe Puglisi se pokusil se o nemožné – zachránit děti ulice, které rostou pro mafii. Není divu, že se…