Vládcové lidí, ctěte moudrost! (Mdr 6,21) - Citát z Bible na každý den

24. 3. 2022, BM

Půst za Ukrajinu? Jak to může pomoct?

Navigace: Katalog dotazů > Víra a život (život z víry) > Modlitba

Dobrý den,
v poslední době jsme opakovaně vyzýváni k postu. Půst prý může zabránit zlu, dokonce válkám. Dříve jsem tyto názory bez přemýšlení přebírala. V současné době se nad tím ale znovu zamýšlím.
Copak to, že se vzdám nějakého dobrého jídla, může nějak změnit myšlení nepřátel, zastavit ruskou agresi? Dost o tom pochybuji. Jak by tohle mohlo fungovat? O půstu si myslím spíše to, že nás vede k sebeovládání, překonání poživačnosti, a k lásce k druhým - když si uvědomíme, co vše v životě nepotřebujeme a o co se můžeme rozdělit s druhými. Ale že bychom samotným půstem mohli zastavit nějaké zlo - o tom dost pochybuji.
Nebo to tak funguje?
Děkuji za odpověď.

Bůh nepotřebuje náš půst, ale rád modlitbu spojenou s postem vyslýchá.

Dobrý den,
máte pravdu, že půst vede na lidské rovině k sebeovládání, překonání vlastní poživačnosti i k otevřenosti vůči druhým.

Kromě toho je zde i rovina duchovní. Mnohokrát, když v Bibli někdo konal pokání, postil se přitom. Ježíš pak říká, že se jeho učedníci budou postit, “až jim bude Ženich (Kristus) vzat” - tj. lidé se postí, aby vyjádřili svou touhu po Bohu. V některých překladech Ježíš říká, že jistého zlého ducha můžeme vyhnat jedině “modlitbou a postem”.

Bůh nepotřebuje náš půst, ale rád modlitbu spojenou s postem vyslýchá. Půst totiž vyjadřuje ochotu našeho srdce - že to, o co prosíme, myslíme opravdu vážně, že do toho vkládáme i kus sebe sama. Je to podobné, jako když například rodiče mají nemocné dítě. Mohli by teoreticky obstarat to nejnutnější k uzdravení. Ale nejspíš se také budou trápit, bdít, třeba ani sami nebudou mít myšlenky na jídlo - i když tím dítěti nijak nepomohou. Podobně s postem - postem nemůžeme nic přidat k tomu, aby nás Bůh slyšel, ale nějak vyjadřujeme, že tuto prosbu myslíme vážně, že do ní vkládáme i kus sebe. Proto je dobré, když důležité věci podpoříme nejen modlitbou, ale i postem. A zkušenost ukazuje, že taková modlitba je opravdu účinná, více než jen nějaké rychlé “Bože, dej…”. Půst pak také očišťuje naše srdce, takže prosba k Bohu může být upřímnější, čistší.

-bm-

Kategorie otázky: Modlitba

Související texty k tématu:

Válka na Ukrajině
Text modlitby za UkrajinuVálka. A co já s tím? (vira.cz)
Válka a modlitba Seznam možných konkrétních modlitebních úmyslů. (vira.cz) 
Ví Bůh o děsivé situaci na Ukrajině? (vira.cz)
Přímluvy za Ukrajinu - lze se připojit jednotlivě i společně (modlitba.cz)
Text modlitby za Ukrajinu (modlitba.cz)
Vojenské přepadení Ukrajiny Nevyžádané exercicie… (pastorace.cz)
Proti válce je třeba kázat Život stojí za to, abychom ho žili (pastorace.cz)
Bůh není Bohem války Ti, kdo podporují násilí, znesvěcují jméno Boží (vira.cz)
Za každé situace si uchovat vnitřní pokoj (pastorace.cz)
Užitečné informace pro ty, kdo jsou v kontaktu s uprchlíky (pastorace.cz)

Postní doba
Ash Wednesday / Aschermittwoch, Ascher / Popeleční středa, popelec / foto: -IMA-- Postní doba - základní a shrnující informace
- Popeleční středa Význam, původ...
Proč se v postní době něčeho vzdávat? (Benedikt XVI.) 
- Postní doba – nutné zlo? Pochmurný čas
- Pravidla pro postní dobu (na webu pastorace.cz)
- Další texty k tématu postní doba, půst zde

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Svatý Václav stál u základů Evropy

Svatý Václav stál u základů Evropy
(28. 9. 2022) Jaký vzor nabízíme mladým lidem dnes? Rytíře nebo švindlíře?

Mnichovská dohoda zavalila bezpočet lidí nepopsatelným utrpením

Mnichovská dohoda zavalila bezpočet lidí nepopsatelným utrpením
(28. 9. 2022) Násilí a bezpráví zasadilo těžké rány a zanechalo hořkost. Všeho toho velice lituji, naplňuje mě to smutkem a hluboce se…

Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí

Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí
(26. 9. 2022) Nezapomeňme na tradici svatováclavskou...

Jak roste vinná réva a jak se dělá víno? Pracovní listy pro děti

(23. 9. 2022) A znáte nějaké další rostliny, které se objevují v Bibli?

Světový den turistiky- 27. září

(22. 9. 2022) Cestování a turistika přispívá ke vzájemnému poznávání národů a kultur. Podobně je tomu se sportem...

SETKÁNÍ ZDRAVOTNÍKŮ POD PETŘÍNEM 8. 10. 2022

SETKÁNÍ ZDRAVOTNÍKŮ POD PETŘÍNEM 8. 10. 2022
(21. 9. 2022) JAK SI UCHOVAT POKOJ V NEPOKOJNÉ DOBĚ. Kostel sv. Karla Boromejského, Vlašská 36, Praha 1