Bůh setře slzy z každé tváře. (Iz 25,8) - Citát z Bible na každý den

12. 1. 2009, pah

Nesnesitelný pocit viny

Navigace: Katalog dotazů > Víra a život (život z víry) > Obrácení, uzdravení, proměna

Dobrý den,
Dopustil jsem se nevěry a to několikrát. Vyznal jsem to ve svátosti smíření a vím, že mi byl tento těžký hřích odpuštěný, ale stále mám v sobě nesnesitelný pocit viny. Nechápu, jak jsem to mohl udělat. Musím to vyznávat stále znovu. Kněz mi řekl, že mi Bůh už dávno odpustil. Že se ve zpovědnici dějí zázraky, kdy nám Pán Bůh odpouští i ty největší hříchy, že se mám modlit za to, abych uvěřil v Boží milosrdenství. Mně to ale nejde. Mám strach z věčného zatracení.

Bůh odpouští, ale Jeho odpuštění musíme přijmout

Dobrý den,
Vaše zkušenost s hříchem je totožná se zkušeností mnoha lidí. Je to téměř učebnicový příklad. Již staří učitelé duchovního života tyto věci rozebírají a popisují právě tak, jak je popisujete Vy. Nejste tedy žádná výjimka. Je to už tak popsáno v Bibli. Adamovi a Evě byl také hřích představen jako něco lákavého. Jako něco, co stojí zato. Když pak byl čin vykonán, došlo k poznání skutečného stavu věcí. Tento vzor, či pravzor, je opakován stále znovu.

Pro Vás je důležité, že díky tomuto hříchu jste si uvědomil, že manželská nevěra (i jakýkoli jiný hřích) není žádná legrace. Jde o velmi vážnou věc. Díky médiím a celkové atmosféře v naší sekularizované společnosti to tak zprvu nemusí vypadat, ale církev ví, o čem mluví, když tyto věci označuje za hřích, tedy pojmenovává je pravým jménem.

Hřích se odpouští ve svátosti smíření. V této svátosti jsme povinni vyznat hřích a okolnosti, které k němu vedly. Okolnostmi se rozumí např. to, zda člověk, který hřích spáchal, ho spáchat chtěl nebo byl zaskočen nenadálou situací, neměl odvahu nebo možnost odmítnout atd. Nutná je též lítost a úmysl udělat všechno proto, abych se příště hříchu vyhnul. Takto vyznaný hřích je odpuštěn, tzn., že před Bohem neexistuje. Bůh Vám takový vyznaný hřích nikdy nepřipomene.

Vzhledem k tomu, že máte problémy uvěřit, že Vám Bůh hřích odpustil, doporučuji Vám najít si stálého zpovědníka, který by Vás znal a poskytoval by Vám též duchovní vedení. Mohl byste se s ním scházet mimo zpovědnici, abyste měli na zpověď více času. Dnes to je běžná praxe. Připadá mi totiž, že máte zmatek v některých věcech, které působí Vaši nejistotu. Proto je pro Vás důležitý rozhovor s knězem, kdy Vám on bude moci vysvětlit věci, které Vám nejsou jasné.

Další věcí je Váš mimomanželský poměr. Ten byste měl okamžitě a nekompromisně ukončit. V případě, že s tou ženou třeba pracujete v jedné kanceláři, zvažte, zda by nebylo lepší požádat o přeložení. Jde opravdu o velmi vážnou věc a vzhledem k tomu, že jste se cizoložství dopustil již opakovaně, to bude chtít z Vaší strany velmi radikální řešení.

Dovedu si představit, že mnohé věci pro Vás nebudou jednoduché. Bůh však v tomto boji s hříchem stojí při Vás a ne proti Vám, protože on je ten, kdo i za Vás položil svůj život na kříži. On určitě není ten, komu by bylo jedno, zda míříte k němu nebo od něho. Přišel na svět, aby pomohl i Vám. Ať Vám Pán žehná.

 

Jak se zbavit tíhy
Pravdivý a falešný pocit viny

Kategorie otázky: Obrácení, uzdravení, proměna, Manželské krize

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Darujte předplatné na filmy s křesťanskou tématikou: Filmana.cz

Darujte předplatné na filmy s křesťanskou tématikou: Filmana.cz
(4. 12. 2023) V Česku a na Slovensku startuje první streamovací služba s křesťanskými filmy,

Svatý Mikuláš (6. 12.)

Svatý Mikuláš (6. 12.)
(3. 12. 2023) Skutečná historie, legenda a tradice se spojují u oblíbené Mikulášovy osoby v pestrý celkový obraz.

Advent

Advent
(2. 12. 2023) Advent: informace, význam, základní info, datum, roráty, výroba věnců, pro děti...

Doporučené knihy (listopad 2023)

Doporučené knihy (listopad 2023)
(30. 11. 2023) Stále se na nás obracejí naši čtenáři s prosbou o doporučení nějakých kvalitních knih.

Bůh neříká: "Už neplač." Ale naopak...

Bůh neříká: "Už neplač." Ale naopak...
(29. 11. 2023) Bůh utírá slzu z každé tváře. Ježíš neříká: "Přestaň s tím nářkem". Ale naopak...