Pán setře slzu z každé tváře. (Iz 25, 8) - Citát z Bible na každý den

7. 5. 2020, Opatrný

Neokusí smrt, dokud nespatří Boží království Mk 9,1

Navigace: Katalog dotazů > Bible, koupě, jak číst > Výklady jednotlivých pasáží

Dobrý den,
prosím, jak rozumět větě:
Amen, pravím vám,že někteří z těch, co tu stojí, neokusí smrti, dokud nespatří syna člověka přicházejícího se svým královstvím.

Dále mi není jasné, proč v Mt 17, 11-13 hovoří Ježíš o Janu Křtieli jako o Eliášovi.

Děkuji.


 

Tyto výroky zaměstnávaly úvahy věřících od chvíle, kdy je evangelisté zapsali

Dobrý den,

Ježíšova slova o tom, že někteří neokusí smrti, dokud nespatří příchod Syna člověka, patří opravdu k obtížným místům Nového zákona. Něco podobného říká Ježíš i v Janově evangeliu po vzkříšení o milovaném učedníkovi, ale evangelista zdůrazňuje, že Ježíš o učedníkovi vlastně neřekl, že neumře. Je zřejmé, že tyto výroky zaměstnávaly úvahy věřících přinejmenším od chvíle, kdy je evangelisté zapsali.
Jeden z možných výkladů věty zachycené u Matouše je vztáhnout ji na proměnění na hoře (tam se Ježíš zjevil ve své královské důstojnosti). Možná nám ale víc pomůže podívat se na další podobné výroky v tomtéž evangeliu. V Mt 26,64 říká Ježíš veleradě: "od nynějška uzříte Syna člověka sedět po pravici Všemohoucího a přicházet s oblaky nebeskými." Ježíšovým vyvýšením na kříži totiž paradoxně začíná i jeho návrat ve slávě. Jeto opravdu obtížné místo, ale snad někde zde je potřeba hledat jeho smysl.

Pokud jde o druhý dotaz, proč Ježíš mluví o Janu Křtiteli jako o Eliášovi, důvod je ten, že Eliáš nezemřel "normální" smrtí, ale odjel do nebe na ohnivém voze. U posledního ze starozákonních proroků, Malachiáše, pak čteme: "Hle, posílám k vám proroka Eliáše, dříve, než přijde den Hospodinův veliký a hrozný" (Mal 3,23). Židé tedy očekávali před Hospodinovým soudem příchod Eliáše, aby je varoval. Ježíš jim říká: Eliáš už tu byl - byl to Jan Křtitel, který vyzýval k obrácení a pokání.
 

Kategorie otázky: Výklady jednotlivých pasáží

Související texty k tématu:

Boží slovo, Bible, Písmo svaté:
Bible - Jsi-li na dně, chop se Božího Slova - má v sobě možnosti, které nelze předvídat 
Biblický citát denně do vašeho e-mailu, či mobilu
- Bible - Boží slovo
- Několik základních myšlenek o Bibli (Prof. Jan Heller ThDr.)
- Biblické texty pro různé životní situace
- Biblické texty na každou neděli a den v týdnu
Postavme proti svým negativním myšlenkám slova Bible
- Další texty k tématu bible zde

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5-8)

Advent

Advent
(1. 12. 2021) Advent: informace, význam, základní info, datum, roráty, výroba věnců, pro děti...

Podpořte vznik unikátního duchovního centra a kláštera bosých karmelitek v Drastech

Podpořte vznik unikátního duchovního centra a kláštera bosých karmelitek v Drastech
(1. 12. 2021) Komunita sester karmelitek vyhlásila veřejnou sbírku na projekt na webu Donio. Sbírka probíhá  do 19. 1.…

Prosba o podporu rodiny s těžkým životním příběhem

Prosba o podporu rodiny s těžkým životním příběhem
(29. 11. 2021) Dlouhodobá péče o naše postižené děti nás dovedla do stavu hlubokého vyčerpání.

Darujte vánoční dárek i lidem v nouzi

Darujte vánoční dárek i lidem v nouzi
(29. 11. 2021) Obdarujte o Vánocích nejen své blízké. Několik tipů Arcidiecézní charity Praha.

Co jsou to roráty?

Co jsou to roráty?
(25. 11. 2021) Prastaré adventní zpěvy, které se zpívají v brzkých ranních hodinách jen za svitu svící…

Adventní dokreslovací knížka pro děti

(25. 11. 2021) Ahoj děti! Určitě už znáte vyprávění o tom, co všechno se stalo, než se Ježíš narodil. Teď si o tom s námi můžete…