Kdo se Ježíše dotkli, byli uzdraveni. (Mk 6,56) - Citát z Bible na každý den

7. 5. 2020, Opatrný

Neokusí smrt, dokud nespatří Boží království Mk 9,1

Navigace: Katalog dotazů > Bible, jak číst, koupě, > Výklady jednotlivých pasáží Bible

Dobrý den,
prosím, jak rozumět větě:
Amen, pravím vám,že někteří z těch, co tu stojí, neokusí smrti, dokud nespatří syna člověka přicházejícího se svým královstvím.

Dále mi není jasné, proč v Mt 17, 11-13 hovoří Ježíš o Janu Křtieli jako o Eliášovi.

Děkuji.


 

Tyto výroky zaměstnávaly úvahy věřících od chvíle, kdy je evangelisté zapsali

Dobrý den,

Ježíšova slova o tom, že někteří neokusí smrti, dokud nespatří příchod Syna člověka, patří opravdu k obtížným místům Nového zákona. Něco podobného říká Ježíš i v Janově evangeliu po vzkříšení o milovaném učedníkovi, ale evangelista zdůrazňuje, že Ježíš o učedníkovi vlastně neřekl, že neumře. Je zřejmé, že tyto výroky zaměstnávaly úvahy věřících přinejmenším od chvíle, kdy je evangelisté zapsali.
Jeden z možných výkladů věty zachycené u Matouše je vztáhnout ji na proměnění na hoře (tam se Ježíš zjevil ve své královské důstojnosti). Možná nám ale víc pomůže podívat se na další podobné výroky v tomtéž evangeliu. V Mt 26,64 říká Ježíš veleradě: "od nynějška uzříte Syna člověka sedět po pravici Všemohoucího a přicházet s oblaky nebeskými." Ježíšovým vyvýšením na kříži totiž paradoxně začíná i jeho návrat ve slávě. Jeto opravdu obtížné místo, ale snad někde zde je potřeba hledat jeho smysl.

Pokud jde o druhý dotaz, proč Ježíš mluví o Janu Křtiteli jako o Eliášovi, důvod je ten, že Eliáš nezemřel "normální" smrtí, ale odjel do nebe na ohnivém voze. U posledního ze starozákonních proroků, Malachiáše, pak čteme: "Hle, posílám k vám proroka Eliáše, dříve, než přijde den Hospodinův veliký a hrozný" (Mal 3,23). Židé tedy očekávali před Hospodinovým soudem příchod Eliáše, aby je varoval. Ježíš jim říká: Eliáš už tu byl - byl to Jan Křtitel, který vyzýval k obrácení a pokání.
 

Kategorie otázky: Výklady jednotlivých pasáží Bible

Související texty k tématu:

Boží slovo, Bible, Písmo svaté:
Bible - Jsi-li na dně, chop se Božího Slova - má v sobě možnosti, které nelze předvídat 
Biblický citát denně do vašeho e-mailu, či mobilu
- Bible - Boží slovo
- Několik základních myšlenek o Bibli (Prof. Jan Heller ThDr.)
- Biblické texty pro různé životní situace
- Biblické texty na každou neděli a den v týdnu
Postavme proti svým negativním myšlenkám slova Bible
- Další texty k tématu bible zde

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Týden manželství

(6. 2. 2023) Dobré manželství by chtěl prožívat každý. Dobré manželství ale není samozřejmost.

Světový den nemocných (11. 2.)

(5. 2. 2023) 11.2. se každoročně připomíná Světový den nemocných. "Nemoc dosvědčuje, že pravý život není tady..." (Benedikt…

Kdy je Popeleční středa?

(5. 2. 2023) Datum popeleční středy

Kdy je Valentýn?

(3. 2. 2023) Datum svátku sv. Valentýna

Hromnice (2. 2.)

(31. 1. 2023) Hromnice je lidový název pro ´Svátek Uvedení Páně do chrámu´(2.2.), kterým dříve končívala doba vánoční. Při…

Kdy je masopust

(30. 1. 2023) Masopust - datum

Můžu do kostela, když jsem volil Andreje Babiše?

(27. 1. 2023) Dobrý den. Můžu do kostela na Mši Svatou když jsem příznivec Andreje Babiše? Jen aby mi kněz neřekl že mi…