Máme jen pět chlebů a dvě ryby. Mt 14,17 (Mt 14,17) - Citát z Bible na každý den

7. 5. 2020, Opatrný

Neokusí smrt, dokud nespatří Boží království Mk 9,1

Navigace: Katalog dotazů > Bible, koupě, jak číst > Výklady jednotlivých pasáží

Dobrý den,
prosím, jak rozumět větě:
Amen, pravím vám,že někteří z těch, co tu stojí, neokusí smrti, dokud nespatří syna člověka přicházejícího se svým královstvím.

Dále mi není jasné, proč v Mt 17, 11-13 hovoří Ježíš o Janu Křtieli jako o Eliášovi.

Děkuji.


 

Tyto výroky zaměstnávaly úvahy věřících od chvíle, kdy je evangelisté zapsali

Dobrý den,

Ježíšova slova o tom, že někteří neokusí smrti, dokud nespatří příchod Syna člověka, patří opravdu k obtížným místům Nového zákona. Něco podobného říká Ježíš i v Janově evangeliu po vzkříšení o milovaném učedníkovi, ale evangelista zdůrazňuje, že Ježíš o učedníkovi vlastně neřekl, že neumře. Je zřejmé, že tyto výroky zaměstnávaly úvahy věřících přinejmenším od chvíle, kdy je evangelisté zapsali.
Jeden z možných výkladů věty zachycené u Matouše je vztáhnout ji na proměnění na hoře (tam se Ježíš zjevil ve své královské důstojnosti). Možná nám ale víc pomůže podívat se na další podobné výroky v tomtéž evangeliu. V Mt 26,64 říká Ježíš veleradě: "od nynějška uzříte Syna člověka sedět po pravici Všemohoucího a přicházet s oblaky nebeskými." Ježíšovým vyvýšením na kříži totiž paradoxně začíná i jeho návrat ve slávě. Jeto opravdu obtížné místo, ale snad někde zde je potřeba hledat jeho smysl.

Pokud jde o druhý dotaz, proč Ježíš mluví o Janu Křtiteli jako o Eliášovi, důvod je ten, že Eliáš nezemřel "normální" smrtí, ale odjel do nebe na ohnivém voze. U posledního ze starozákonních proroků, Malachiáše, pak čteme: "Hle, posílám k vám proroka Eliáše, dříve, než přijde den Hospodinův veliký a hrozný" (Mal 3,23). Židé tedy očekávali před Hospodinovým soudem příchod Eliáše, aby je varoval. Ježíš jim říká: Eliáš už tu byl - byl to Jan Křtitel, který vyzýval k obrácení a pokání.
 

Kategorie otázky: Výklady jednotlivých pasáží

Související texty k tématu:

Boží slovo, Bible, Písmo svaté:
Bible - Jsi-li na dně, chop se Božího Slova - má v sobě možnosti, které nelze předvídat 
Biblický citát denně do vašeho e-mailu, či mobilu
- Bible - Boží slovo
- Několik základních myšlenek o Bibli (Prof. Jan Heller ThDr.)
- Biblické texty pro různé životní situace
- Biblické texty na každou neděli a den v týdnu
Postavme proti svým negativním myšlenkám slova Bible
- Další texty k tématu bible zde

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5-8)

Nevzdoruj svému štěstí - doporučujeme k přečtení

Nevzdoruj svému štěstí - doporučujeme k přečtení
(22. 7. 2021) Vzdor a lenost nám mnohdy brání na naší cestě ke štěstí... Co s tím?

Čemu mě naučil let na Měsíc (Astronaut J. B. Irwin)

Čemu mě naučil let na Měsíc (Astronaut J. B. Irwin)
(19. 7. 2021) To, že chodil Ježíš Kristus po zemi, znamená pro mne nekonečně víc než to, že člověk chodil po Měsíci.

20. července 1969 dosáhli lidé povrchu Měsíce

20. července 1969 dosáhli lidé povrchu Měsíce
(17. 7. 2021) 20.7.1969 přistálo na Měsíci Apollo 11 s lidskou posádkou.

Doporučujeme k přečtení: Hroznýš v dívčí škole

Doporučujeme k přečtení: Hroznýš v dívčí škole
(16. 7. 2021) Kniha o jedné nestandartní škole, ne/standartním životě z víry, ne/standartním Božím…

Příroda je velkolepá podívaná

(12. 7. 2021) Tato překrásná „kniha“ se otevírá všem – jak malým, tak velkým. V kontaktu s přírodou člověk…

Tipy jak ne/odpočívat

(4. 7. 2021) Slovo rekreace pochází z latiny a znamená: re - creatio, neboli znovu - stvoření...

of (2.8.2021, 10:42)

Už toho mám dost! (22.7.2021, 13:25)

(21.7.2021, 10:11)