Přistoupím k Bohu. (Ž 43,4) - Citát z Bible na každý den

7. 5. 2020, Opatrný

Neokusí smrt, dokud nespatří Boží království Mk 9,1

Navigace: Katalog dotazů > Bible, jak číst, koupě, > Výklady jednotlivých pasáží Bible

Dobrý den,
prosím, jak rozumět větě:
Amen, pravím vám,že někteří z těch, co tu stojí, neokusí smrti, dokud nespatří syna člověka přicházejícího se svým královstvím.

Dále mi není jasné, proč v Mt 17, 11-13 hovoří Ježíš o Janu Křtiteli jako o Eliášovi.

Děkuji.


 

Tyto výroky zaměstnávaly úvahy věřících od chvíle, kdy je evangelisté zapsali

Dobrý den,

Ježíšova slova o tom, že někteří neokusí smrti, dokud nespatří příchod Syna člověka, patří opravdu k obtížným místům Nového zákona. Něco podobného říká Ježíš i v Janově evangeliu po vzkříšení o milovaném učedníkovi, ale evangelista zdůrazňuje, že Ježíš o učedníkovi vlastně neřekl, že neumře. Je zřejmé, že tyto výroky zaměstnávaly úvahy věřících přinejmenším od chvíle, kdy je evangelisté zapsali.
Jeden z možných výkladů věty zachycené u Matouše je vztáhnout ji na proměnění na hoře (tam se Ježíš zjevil ve své královské důstojnosti). Možná nám ale víc pomůže podívat se na další podobné výroky v tomtéž evangeliu. V Mt 26,64 říká Ježíš veleradě: "od nynějška uzříte Syna člověka sedět po pravici Všemohoucího a přicházet s oblaky nebeskými." Ježíšovým vyvýšením na kříži totiž paradoxně začíná i jeho návrat ve slávě. Jeto opravdu obtížné místo, ale snad někde zde je potřeba hledat jeho smysl.

Pokud jde o druhý dotaz, proč Ježíš mluví o Janu Křtiteli jako o Eliášovi, důvod je ten, že Eliáš nezemřel "normální" smrtí, ale odjel do nebe na ohnivém voze. U posledního ze starozákonních proroků, Malachiáše, pak čteme: "Hle, posílám k vám proroka Eliáše, dříve, než přijde den Hospodinův veliký a hrozný" (Mal 3,23). Židé tedy očekávali před Hospodinovým soudem příchod Eliáše, aby je varoval. Ježíš jim říká: Eliáš už tu byl - byl to Jan Křtitel, který vyzýval k obrácení a pokání.
 

Kategorie otázky: Výklady jednotlivých pasáží Bible

Související texty k tématu:

Boží slovo, Bible, Písmo svaté

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)


Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem 
22. – 23. 3. 2024 v Praze. 

Aleš Opatrný se dožívá 80 let

Aleš Opatrný se dožívá 80 let
(1. 3. 2024) Mons. doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D. (* 3. 3. 1944 Praha) stál m.j. u zakládní webových projektů vira.cz,…

Kdy jsou Velikonoce 2024?

(1. 3. 2024) Datum Velikonoc 2024

Březnové vydání časopisu IN! pro dívky

Březnové  vydání časopisu IN! pro dívky
(29. 2. 2024) Březnové číslo časopisu IN!dívčí svět už se k vám pomalu blíží. Vybíráme několik ukázek z jeho obsahu.

Z éry komunismu je nutné se poučit

(24. 2. 2024) Výročí komunistického puče 25.2.1948. Další texty k tématu: Komunismus a socialismus, 1948...

Händel i v temnotách života přinesl skvělé hudební plody.

(22. 2. 2024) Georg Friedrich Händel (* 23. února 1685 Halle + 14. dubna 1759 Londýn) se po prodělané mrtvici dostal na pokraj…