Nikdo nebude škodit. (Iz 11,9) - Citát z Bible na každý den

15. 10. 2021, MN

Můžu pokřtít kamaráda?

Navigace: Katalog dotazů > Víra a život (život z víry) > Hledání Boha, víry

Dobrý den,
kamarád mě nedávno požádal, jestli bych ho nemohla pokřtít. Rozhodl se pro křest, ale nesouhlasí s církví. (V čem všem by bylo na dlouho.) Nechce k církvi patřit. O křest ale stojí.  Já se tedy ptám:

Může ho vůbec někdo, kdo není knězem, ale je pokřtěn, pokřtít mimo církev? (V Novém zákoně je přeci psáno,  že Kristovi následovníci mají křtít v jeho jménu.) 

 

Církev není jen Vatikán… jsou to všichni ti, kdo jdou skutečně za Kristem

Vážená N,
Vaše otázka má hned několik zajímavých rovin.

Křest znamená přivtělení ke Kristu, jehož mystickým tělem je církev. Tedy křtem člověk patří Ježíši, otevírá se mu nebe, čerpá z milostí, které Bůh dává. A zároveň se stává součástí jeho lidu, církve – doslova Kristovců, těch, kteří společně putují do Božího království.

Křest je slavnostní událost celého společenství církve, proto se tradičně dospělí křtí při obřadu velikonoční vigilie – je to největší událost celého církevního roku. Zároveň se pokřtěný zapisuje do matriky, knihy pokřtěných. V této liturgii křtí biskup nebo kněz. Za určitých okolností může slavnostně pokřtít dospělého i jáhen (např. Afrika, velké misie...).
Ale ! pokud je nějaký žadatel o křest v nebezpečí smrti (umírání při autohavárii a podobně) může ho pokřtít kdokoli, kdo použije vodu, správná slova a má úmysl pokřtít. Naopak se předpokládá, že pokřtěný chce celým srdcem přilnout ke Kristu a přijímá (nakolik nyní rozumí) vyznání víry křesťanů. Rozhodně to ale neplatí pro situaci, kterou popisujete.

A pak jiná věc. Váš kamarád naráží asi na nějakou rovinu pohoršení, které zakouší od... vedení církve, možná kněží nebo nějaké skupiny křesťanů. Jenže církev není jen ten jeden nebo několik lidí, jejichž jednání se mu nelíbí. Církev jsou všichni ti, kdo jdou skutečně za Kristem. V té skupině jsou světci, mniši, řeholnice, kněží, ale stejně tak mámy od dětí, udření dělníci, profesoři, ale také vězni, bývalí vrazi či prostitutky. Všechny tyto lidi jsem ve své praxi potkal a bere to dech. Proč to takto Kristus zvolil?
Protože do Božího království máme přijít v nějakém smyslu jako společenství, společně! Společně tvoříme Kristovo tělo, které naplňuje Boží duch. To opuštěný jedinec nemůže žít. Potkávat druhé lidi je těžké, mají jiné názory, styl, kulturu... A přeci se navzájem doplňujeme a korigujeme. Vzletně řečeno, možná právě to, co vnímá Váš kamarád jako odpudivé, potřebují někteří z křesťanů slyšet, aby se obrátili.

Mohu-li takto neznajíc přesně Vašeho kamaráda doporučit, ať se setká s nějakým křesťanem, který má nadhled a může mu pomoci vidět dál, než za jeho aktuální zkušenost.

Milá N., připojuji modlitbu za Vás i Vašeho kamaráda.

Kategorie otázky: Křest dospělých, Hledání Boha, víry

Témata: křest

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Darujte předplatné na filmy s křesťanskou tématikou: Filmana.cz

Darujte předplatné na filmy s křesťanskou tématikou: Filmana.cz
(4. 12. 2023) V Česku a na Slovensku startuje první streamovací služba s křesťanskými filmy,

Svatý Mikuláš (6. 12.)

Svatý Mikuláš (6. 12.)
(3. 12. 2023) Skutečná historie, legenda a tradice se spojují u oblíbené Mikulášovy osoby v pestrý celkový obraz.

Advent

Advent
(2. 12. 2023) Advent: informace, význam, základní info, datum, roráty, výroba věnců, pro děti...

Doporučené knihy (listopad 2023)

Doporučené knihy (listopad 2023)
(30. 11. 2023) Stále se na nás obracejí naši čtenáři s prosbou o doporučení nějakých kvalitních knih.

Bůh neříká: "Už neplač." Ale naopak...

Bůh neříká: "Už neplač." Ale naopak...
(29. 11. 2023) Bůh utírá slzu z každé tváře. Ježíš neříká: "Přestaň s tím nářkem". Ale naopak...