Blahoslavený, kdo nežije, jak mu radí bezbožní. (Ž 1,1) - Citát z Bible na každý den

8. 2. 2024, vhu

Jak poznat, které náboženství je to pravé?

Navigace: Katalog dotazů > Víra a život (život z víry) > Hledání Boha, víry

Dobrý den,

když je několik světových náboženství, jak má člověk vědět, které náboženství je pravé a podle kterého má žít? Jak má vědět, který Bůh je ten pravý, anebo že je jen jeden a není jich víc?

A jaký má smysl modlit se např. za trpící a nemocné lidi nebo za lidi na druhém konci světa? Pomůže jim to nějak?

Děkuju za vaše odpovědi. Hezký den.

Podle ovoce poznáš strom

Dobrý den,
kladete otázky, na které se mi příliš snadno neodpovídá. Ale pokusím se.

1/ Existuje skutečně několik světových náboženství, ale které je to pravé, zůstane bez uspokojivé odpovědi. Na tom mezi lidskými kulturami a společnostmi nepanuje shoda. Stoupenci jednotlivých náboženství se snaží obhájit svou identitu a příslušnost ke své konfesi. Denně jsou vyzýváni k tomu, aby svou víru v Boha obhájili a aby jejich víra korespondovala se skutky, které konají.
Použil bych slova Bible, která mluví o ovoci, podle kterého poznáš strom. Každý vyznavač jakéhokoli náboženství by měl vydávat to nejlepší ovoce, které v sobě má a které pramení z jeho víry. Člověk je Božím obrazem, a pokud věříme, že Bůh je láska, měli bychom se chovat podobně jako on. Pak budeme věrohodnými svědky pro mnohé kolem nás a i oni si možná řeknou, že na tom či onom náboženství něco bude. A třeba se k němu i přikloní a řekne: „to je pravé a toho se budu držet“. Vždy je ale důležité zachovat svobodu vyznání a náležitou toleranci ke všem vyznavačům různých náboženství, ateisty nevyjímaje.

2/ Ke druhé otázce, jestli má smysl se modlit za druhé, kteří jsou třeba daleko od nás, opět použiji poselství Bible. Ježíš mluví o modlitbě a prosbách jako o něčem důležitém a nezbytném. Sám nám dává modlitbu "Otče náš", ve které je obsaženo všechno, zač máme prosit. Tedy s našimi modlitbami počítá, i když by vše mohl udělat i bez naší pomoci. Touží po lidské společnosti a blízkosti a člověk je mu nejbližším tvorem. To, že někdy máme pocit, že Bůh naše modlitby a prosby neslyší, je častým jevem. Neznamená to, že by nás Bůh neslyšel či naše úpěnlivé prosby ignoroval. V modlitbě Otče náš se modlíme pasáž „buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi“. Tedy je na Bohu, jak v dané věci rozhodne. Můžeme postrádat smysl jeho rozhodnutí, můžeme se zlobit, můžeme ale jeho vůli přijmout s tím, že třeba časem pochopíme, proč se tak stalo. Proč něco dopadlo v náš neprospěch, proč jsem nedosáhl toho, po čem jsem toužil a přitom jsem tak úpěnlivě prosil… Každá modlitba má v Božích očích velký smysl, a každou prosbu Bůh použije. Žádná nezůstane bez užitku, tím si můžeme být jisti.

Kategorie otázky: Náboženství různá, Hledání Boha, víry

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)


Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem 
22. – 23. 3. 2024 v Praze. 

Březnové vydání časopisu IN! pro dívky

Březnové  vydání časopisu IN! pro dívky
(29. 2. 2024) Březnové číslo časopisu IN!dívčí svět už se k vám pomalu blíží. Vybíráme několik ukázek z jeho obsahu.

Z éry komunismu je nutné se poučit

(24. 2. 2024) Výročí komunistického puče 25.2.1948. Další texty k tématu: Komunismus a socialismus, 1948...

Händel i v temnotách života přinesl skvělé hudební plody.

(22. 2. 2024) Georg Friedrich Händel (* 23. února 1685 Halle + 14. dubna 1759 Londýn) se po prodělané mrtvici dostal na pokraj…

Matka zabila své dvě děti. Proč Bůh nezasáhl?

(21. 2. 2024) Právě jsem slyšela ve zprávách, že matka zabila své dvě děti. Chápu svobodnou vůli lidí,  ale proč neochránil…

Mladí lidé proti zvrácenému politickému zřízení

(21. 2. 2024) 22. 2. 1943 byli v Mnichově gilotinou popraveni tři mladí lidé Sophie Scholl, Hans Scholl a Christoph Probst z odbojové…