Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. (Ž 23,1) - Citát z Bible na každý den

19. 1. 2009, kano

Jak najít tu pravou církev?

Navigace: Katalog dotazů > Církev, společenství křesťanů > Církve, hnutí, ekumenismus

Dobrý den, mám dotaz. Myslím si, že křesťanství se dělí na katolíky a evangelíky, ale jist si nejsem. Zajímaly by mě rozdíly mezi nimi. Já si totiž nevybírám víru podle toho, která zrovna "frčí ", ale která mě osloví. Proto je to pro mě důležité vědět...

Předem děkuji za odpověď a přeji vše dobré.

"Přijďte a uvidíte!"

Milý...

Rozdělení křesťanských církví je historicky trošku složitější. Ve zkratce se pokusím osvětlit co mají společné a co rozdílné.

Zhruba po 1000 letech křesťanství, se na základě velkých kulturních rozdílů v prožívání liturgie a formy křesťanského života rozdělují křesťané na pravoslavné, jejiž autoritou je patriarcha Konstantinopole (Istanbul) a římské katolíky, kteří uznávají římského patriarchu (biskupa) jako svou autoritu. Křesťané se tak rozdělují na východní – pravoslavné a západní – římskokatolíky.

Od 15. století se v západní církvi tzn. i v českých zemích objevují snahy očistit církev od věcí, které za staletí mohly zastřít skutečnou podstatu křesťanství (jádrem křesťanství je vztah s Bohem, který existuje ve třech osobách : Otec - Stvořitel, Ježíš Kristus – člověk a Spasitel a Duch svatý – Dech života).

Tyto snahy reformovat církev vyústily v 16. století v založení jiné církve než té, která měla svou autoritu (papeže) v Římě. Tato církev se nazývá Luteránská, podle duchovního zakladatele reformního hnutí Martina Luthera, původně Augustiniánského mnicha (Německo).

Od této chvíle se snaha reformovat, ozdravit křesťanský život začíná vyjadřovat různými způsoby, tudíž i vznikem dalších církví, které vznikají vedle Luteránské.

Od 18. století vznikají další církve založené výhradně na Bibli, práci s ní a z toho vyplývajícím stylu života podle toho, jak to Ježíš Kristus učil a žil (o tom vypovídají knihy Bible nesoucí název Evangelia). Těm se začalo říkat evangelikální církve.

Od počátku 20. století a zvláště od 70. let vznikají společenství, malé církve tj. denominace, snažící se oživit ve svém křesťanském životě vztah k Duchu svatému a jeho darům, to jsou letniční církve.

Když to shrnu:
1) Od 16. století do dneška vznikají v západním křesťanství menší nebo větší církve se snahou oživit, klást důraz na nejzákladnější aspekty života s Bohem: práci s Božím slovem tj. Biblí, osobní setkání s Ježíšem Kristem, Duchem svatým, pravidelná modlitba, život podle evangelia atd. Souhrně se tyto církve nazývají protestanské.
2) Vedle nich stojí církev pravoslavná (hlavně na východě Evropy)
3) Je to církev římskokatolická.

Co je spojuje?
Je to víra v Boha, který je jeden avšak podle zjevení, skrze které se v dějinách církve dává poznat, ukazuje, že existuje ve třech osobách, viz výše.

Co je rozděluje?
Konkrétní forma, jak prožívají svůj vztah s Bohem. Každá církev klade různý důraz na konkrétní způsoby, které vedou člověka k pochopení Boha, setkání s ním a z toho vyplývajících životních postojů.

Římskokatolická církev spolu s pravoslavnou existují od počátku křesťanství. Je v nich tudíž obsaženo všechno, k čemu křesťané dospěli za 2000 let. Tomu se říká křesťanská tradice. Za ta léta se v nich nastřádaly též různé projevy, které mohou způsobovat zastření Boha a podstaty života z víry. Tyto základní křesťanské projevy, postoje, se snaží v křesťanském životě oživit protestantské církve, které se raději vzdaly všeho, co není tím nejcentrálnějším jádrem křesťanství, aby je to neodvádělo od Boha. Tím se ovšem vytratila určitá pestrost a šířka prožívání vztahu s Bohem v liturgicko - kulturních a jiných rovinách lidského života.

Jak tedy najít tu pravou církev?
Ježíš Kristus říká v evangeliu „ Přijďte a uvidíte!“ Nejlepší je mít zkušenost se životem konkrétních církví. Nestačí jen teoreticky vědět jaké jsou jejich charakteristiky.

Bůh Tě opatruj, veď a inspiruj!

Kategorie otázky: Církve, hnutí, ekumenismus

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Astronaut J. B. Irwin: to ze Ježíš chdil po Zemi je víc, než že jsem já chodil po Měsíci

Astronaut J. B. Irwin: to ze Ježíš chdil po Zemi je víc, než že jsem já chodil po Měsíci
(19. 7. 2024) To, že chodil Ježíš Kristus po zemi, znamená pro mne nekonečně víc než to, že člověk chodil po Měsíci.

20. července 1969 dosáhli lidé povrchu Měsíce

20. července 1969 dosáhli lidé povrchu Měsíce
(17. 7. 2024) 20.7.1969 přistálo na Měsíci Apollo 11 s lidskou posádkou.

Duchovní obnova: Uzdravení a duchovní dary s Dr. Mary Healy v srpnu v Brně

Duchovní obnova: Uzdravení a duchovní dary s Dr. Mary Healy v srpnu v Brně
(15. 7. 2024) Ve Starez aréně v Brně se ve dnech 9. - 11. srpna 2024 uskuteční duchovní obnova CREDO, která přinese setkání a…

Tipy jak ne/odpočívat

(4. 7. 2024) Slovo rekreace pochází z latiny a znamená: re - creatio, neboli znovu - stvoření...

Cyril a Metoděj (5.7.)

(3. 7. 2024) Oba rodní bratři, jejichž svátek slavíme 5. července, pocházeli ze Soluně. Ta byla v té době největším střediskem…