Ukaž mi své cesty, Bože. (Ž 25,4) - Citát z Bible na každý den

7. 7. 2022, sk

Homosexuál a víra, jde to dohromady?

Navigace: Katalog dotazů > Víra a život (život z víry) > Hledání Boha, víry

Dobrý den, prosím, měl bych dotaz ohledně tématu homosexuality. Co se víry týče, měl jsem názor, že víra je dar, který se každému nerozdává, ale něco mezi nebem a zemí určitě existuje. Párkrát v životě mě už otázka "Proč nejsem věřící?  napadla, ale nedokázal jsem k tomu najít odpověď.
 Nedávno jsem potkal jednoho skvělého kluka, který je hodně věřící. Je mi s ním dobře, ale nikdy bych mu nechtěl  ublížit.  Mám totiž homosexuální orientaci. Nejsem člověk, který by měl potřebu svou "jinakost" křičet do světa a on také ne, právě naopak. Je to skvělý člověk, milý, hodný, má skvělou osobnost a tím, jak o své víře mluví, ve mně probudil něco, co nedokážu skoro ani slovy popsat.
...
Nechci ho ale svým přátelstvím stavět do konfliktu s vírou, s takovým pocitem bych se nesmířil. Nechci o něj jako o kamaráda přijít, rád bych s ním sdílel své hledání, ale mám trochu obavu, že jeho víře nemohu žádným způsobem konkurovat.

Moc děkuji za Vaše řady, byť jich asi nejsem momentálně jako nevěřící hoden.

 

-redakčně upraveno-

Každý člověk na této zemi má jedinečnou a neopakovatelnou důstojnost. Nikdo z nás není číslo vězně z koncentráku

Zdravím Tě, 
děkuji za otázku a poctivé hledání pravdy. Předně věz, že každý člověk na této zemi má jedinečnou a neopakovatelnou důstojnost. Nikdo z nás není číslo vězně z koncentráku. Ten, kdo nás pozval k životu, nás také pozval ke vztahu a k lásce k němu a druhým. Proto se říká, že každý nosíme kousek Boha v sobě. Každý jedinec má duši, kterou nám při početí vtisknul sám Bůh Stvořitel. Ta duše je jedinečná, originální a Boží. Proto jsi zván poznávat a zakoušet dárce života.

Co se týká postoje křesťanů k odlišné orientaci: je třeba mluvit s každým člověkem, nepohoršovat se, nepovyšovat. Nemám podporovat hříšné jednání. Jeho cesta a způsob života je ale jeho osobní volba. Nesoudím člověka, člověk je dobrý. A jeho rozhodnutí a cestu orientace respektuji. Modlit se a komunikovat jsme zváni s každým člověkem.

Na Tvém místě, dál bych žil a rozvíjel, co mi bylo dáno do vínku. Občas si člověk myslí, že je vše jasné a není o ničem pochyb, jsme ale na cestě... Nejsem Bůh, ani nechci soudit či komentovat... Vidím vhodné žít svůj život, jak nejlépe umím. Rozvíjet styl a směr, který jsem přijal: Chci být dobrý před Bohem. Že jsou odchylky? Vždy byly a budou v celém stvoření. Nevytvářejme je zbytečně, ale žijme věcně lidský život.

Není od věci se poradit, podívat se, jak nás inspirují evangelia a Ježíš a církev skrze své učení. Máš Bibli?

K seznámení s životem z víry můžeš využít i naše stránky, např.:
Křest dospělých
Hledání Boha a víry

HLedán smyslu života
Homosexualita

Ať Tvoje kroky vedou k pokoji.


 

Kategorie otázky: Hledání Boha, víry, Sexualita jiné

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Svátek andělů strážných 2.10.

Svátek andělů strážných 2.10.
(1. 10. 2023) Pošlu před tebou anděla, aby nad tebou po cestě bděl. Naslouchej jeho hlasu. Můj anděl půjde před tebou, praví Bůh.…

Mezinárodní den seniorů 1.10.

Mezinárodní den seniorů 1.10.
(29. 9. 2023) Víte, pro mě stárnutí je přibližování se cíli. A ten cíl stojí za to. Ani oko nevidělo, ani ucho neslyšelo, ani do srdce…

Svatý Václav stál u základů Evropy

Svatý Václav stál u základů Evropy
(28. 9. 2023) Jaký vzor nabízíme mladým lidem dnes? Rytíře nebo švindlíře?

Mnichovská dohoda zavalila bezpočet lidí nepopsatelným utrpením

Mnichovská dohoda zavalila bezpočet lidí nepopsatelným utrpením
(28. 9. 2023) Násilí a bezpráví zasadilo těžké rány a zanechalo hořkost. Všeho toho velice lituji, naplňuje mě to smutkem a hluboce se…

Svatý Václav je voják i světec

Svatý Václav je voják i světec
(27. 9. 2023) Odhodlaně třímá svůj meč, přitom si ale válku nepřeje.

Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí

Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí
(26. 9. 2023) Nezapomeňme na tradici svatováclavskou...

Seminář "Otcovo srdce"

Seminář "Otcovo srdce"
(26. 9. 2023) Praktický seminář o Otcově Boží lásce s názvem „Otcovo srdce“ proběhne ve dnech…