Ježíš řekl: „Buď dobré mysli, odpouštějí se ti hříchy.“ (Mt 9,2) - Citát z Bible na každý den

23. 6. 2022, of

Existuje Bůh?

Navigace: Katalog dotazů > Víra a život (život z víry) > Hledání Boha, víry

Existuje Bůh? Kdo by podle vás měl dokazovat existenci Boha?  Podle mě ti, co věří... Nevěřící nemohou z principu dokázat jeho neexistenci.

Možná jsou někteří odhodláni tvrdit, že existence Boha je zřejmá...

Ptáte se, zda existuje Bůh. A ptáte se, kdo by měl dokazovat existenci Boha.
Překvapuje, že tyto otázky kladete na portálu víra.cz. Protože již z definice pojmu víra plyne, že se jedná o nedokázanou, a zřejmě nedokazatelnou domněnku, že snad existuje Bůh. Pokud by byla dokazatelná či dokázaná, pak bychom nemluvili o víře. Člověk, který věří že existuje Bůh sice může předložit důkazy, kterými svou víru, svou domněnku podpoří, avšak nepůjde o důkaz ve smyslu nad vší pochybnost doloženou existenci Boha. Josef Ratzinger, emeritní papež Benedict XVI., ve svém Úvod do křesťanství z 60.let minulého století tuto skutečnost ilustruje příběhem respektovaného židovského rabína, který na výzvu k doložení existence Boha z úst mladého ateisty přiznává, že stejně jako ateista, tak ani on si nemůže existenci Boha přestavit jako existenci jiných věcí, které má před sebou.

Možná někteří jsou odhodláni tvrdit, že existence Boha je zřejmá, jim či snad i obecně, ale pak jde spíše o vyjádření osobního postoje, vůči němuž snad nelze nic namítat. Nebo naopak by mohlo jít o vyjádření až sektářského dogmatismu, když někteří žijí v přesvědčení, že mají exklusivní přístup k pravdě, k poznání věcí, jak jsou – a zde je na místě opatrnost. Tedy obávám se, že neporadím, kam se s Vaší otázkou obrátit. Předpokládám, že na portále víra.cz jednoznačnou odpověď nedostanete.

Ptáte se, zda existuje Bůh. A kdo ho má dokazovat. To mohou být dvě zcela odlišné věci. Bůh možná existuje, možná ne. Jeho dokazatelnost je ale něco docela jiného. Možná je na místě se soustředit na tu první otázku, a domýšlet, zda z jedné z variant možných odpovědí může něco zajímavého vyplývat. Tam je prostor pro úvahy, možná některé zvláště smysluplné, i když druhou otázku nechám zcela stranou. Získám tím výhodu zjednodušení problému, který jste nastolil. Pokud hodlám řešit otázku dokazatelnosti Boha (třeba s pomocí jiných), musím si sám nejdříve v stanovit o jakém Bohu zde uvažuji, jaké pojetí Boha mám na mysli, co výrazem „Bůh“ míním. Protože pak půjdu třeba za přírodovědcem, astronomem, fyzikem, kteří spíše stanoví, zda děje v kosmu potřebují nějaký impuls, který by mohl představovat Boha, jehož chcete dokázat. Nebo půjdu spíše za antropologem, psychologem či teologem, který s odkazem na Boha spíše vysvětlí např. vzácnost našich vztahů, pro něž v době covidu lidé umírali steskem po svých blízkých. Bez vymezení toho, co chci dokazovat, nemohu dokazování ani začít.

Existenci Boha tedy dokazovat nemusíme. Pokud se však do toho z nějakého důvodu pustíme, pak je třeba věnovat pozornost tomu, kdo si jak koncipuje Boha. Bude tomu totiž také odpovídat i způsob, jakým ho bude dokazovat, zda jako vědec nebo umělec, či jako ten, kdo je o boží existenci tak jako tak přesvědčen nebo jako ten, kdo by existenci Boha ani za nic nepřipustil.

Kategorie otázky: Hledání Boha, víry

Související texty k tématu:

Touhy v našem životě
"Nepokojné je naše srdce, dokud nespočine v tobě, Bože." (Sv. Augustin)
"V každém člověku je propast, kterou může naplnit jen Bůh." (Blaise Pascal).
"Bůh lidem dal do srdce touhu po věčnosti." (Kaz 3,11) 
"Jako laň prahne po vodách bystřin, tak prahne má duše po tobě, Bože! Má duše žízní po Bohu." (Žl 42,2-3)

Nenaplněná touha po štěstí je v srdci každého z nás 
Sám mám málo 
Kdo hledá štěstí v Bohu, je vůči druhým svobodnější
Není možné mít vše, co chceme... Je třeba se rozhodovat 
Touha po lásce 
- Nenaplněné touhy (web pastorace.cz)

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Milada Horáková byla 27. 6. 1950 zavražděna komunisty

Milada Horáková byla 27. 6. 1950 zavražděna komunisty
(26. 6. 2022) Den památky obětí komunistického režimu.

Tomáš More (22.6.)

Tomáš More (22.6.)
(21. 6. 2022) Filozof, humorista, mučedník... Popraven králem Jindřichem VII. Patron politiků a vládců.

Srdce Ježíšovo - slavnost

Srdce Ježíšovo - slavnost
(19. 6. 2022) "Nejsvětější Srdce Páně" - termín náboženské úcty, charakaterizující Kristovu lásku ke všem lidem. Svátek…

Josef Kemr - výročí narození skvělého herce

Josef Kemr - výročí narození skvělého herce
(19. 6. 2022) Josef Kemr (20. 6. 1922 – 15. 1. 1995) vynikající herec a aktivní křesťan.

Boží tělo -svátek

(12. 6. 2022) Slavnost Těla a krve Páně

Celoživotní vzdělávání (téměř) pro každého!

Celoživotní vzdělávání (téměř)  pro každého!
(8. 6. 2022) Katolická teologická fakulta UK v Praze pořádá také „zájmové studium“ na různá zajímavá témata....