Bůh nás může vysvobodit i z rozpálené ohnivé pece! (Dan 3,17) - Citát z Bible na každý den

5. 11. 2022, OVA (Foto: IMA) | Sekce: Aktuální téma | Archiv

Setkám se po smrti se svým psem?

Setkám se po smrti se svým psem?

„Ti, kdo budou vzkříšeni z mrtvých, se nebudou ženit ani vdávat. Už nemohou zemřít, jsou totiž rovni andělům,  jsou syny Božími, neboť mají účast na vzkříšení. (Srov. Lk 20, 35-36)

Setkám se po smrti na věčnosti se svým milovaným psem?  Budu moci poslouchat svou oblíbenou hudbu? Nebude na věčnosti nuda? Budu po smrti moci zažít ten úžasný pocit, když …,  když …, když …? Jsou to oprávněné otázky. A je lidské litovat, že „Země i nebe pominou“ a s nimi vše, co se nám zde líbí.

Všechny naše představy o konkrétní podobě věčného života jsou a budou velmi omezené a pravděpodobně i mylné. Dobře to vystihuje apoštol Pavel: „Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují…  (1 Kor 2,9).

Pochybnost, strach, co vlastně po smrti bude, se může skrývat v každém z nás. Pokud ji v sobě objevíme, úvodní citát z Bible nám může přinést orientaci, útěchu a naději. Ježíš každého z nás totiž ujišťuje, že naše životy smrtí nekončí. Čeká nás jiná, naprosto nová dimenze, nepoznamenaná smrtí, v níž budeme jako vzkříšení naplno v Boží blízkosti – jako synové a dcery Boží. Už se nebudeme ženit ani vdávat. On naše vztahy, mnohdy poznamenané bolestí a smrtí, promění. Získají nový rozměr plnosti. Nebude to krok k rozdělení, k bolesti, ale naopak k jejich větší hloubce.

Možná máme obavy: jak zvládnu setkání s tím a tím člověkem, který mi tolik ubližoval, nebo kterému jsem tolik ublížil já? Nedovedeme si to  představit…  Můžeme si však být jisti, že Bůh do všeho lidského selhání a bolesti vstoupil, a skrze Ježíšovu smrt a vzkříšení moc zla, neodpuštění, pouta křivd navždy zlomil. Nebudou mít nad námi již moc. Bude jen na nás, zda se rozhodneme pro život s Bohem.

Vzkříšeného ale můžeme zvát do všeho našeho pachtění, do nevydařených, komplikovaných, zatížených vztahů už nyní, tady na Zemi. Pokud se budeme dovolávat jeho věrnosti a moci,  už teď můžeme zakoušet jeho blízkost a moc měnit naše životy. 

Kéž nám víra ve věčný život a naděje na jeho naplnění na nás dává sílu žít lásku, i když je tady na Zemi ještě bolestivá a nedokonalá.

Opíráme se o Tvé slovo, Pane.
Ty jsi cesta, pravda a život. (Srov. Jan 14,6)

 

 

P.S. A jak to tedy bude s tím psem?

Na tuto otázku se pokusil na našem webu odpovědět Vlk (resp. kardinál Miloslav Vlk):

Otázka: Mám moc rád svého psa a nedovedu si představit, že se s ním v nebi nesetkám. Co si mám počít?

Miloslav Vlk: Přečti si poslední kapitoly z Bible, z knihy Zjevení, kde se mluví o novém nebi a nové zemi, že totiž i příroda bude mít účast na vzkříšení.Přečti si 8. kapitolu z Listu Římanům, kde sv. Pavel říká, že i "tvorstvu zůstává naděje, že i ono bude vysvobozeno z porušení a dosáhne svobody ve slávě Božích dětí". Takže je možné, že se se svým psem nějak setkáš.  (Z online rozhovoru)

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Související texty k tématu:

Vzkříšení, život po smrti, posmrtný život:
- Smrtí končí jen jedna podoba lidská existence
- Máte strach ze smrti? Otázka, která rozesmála Matku Terezu
- "Já jdu domů, do náruče Boží".
- Rozdíl mezi vzkříšením a reinkarnací (Anselm Grün)
- "Život po porodu neexistuje", rozhovor tří embryí v těle matky...
- Smíme očekávat nová nebesa a novou zemi
- Jistota ´adresy v nebi´ člověka posiluje
- Další texty k tématu vzkříšení zde

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Velikonoce - informace, význam

Velikonoce - informace, význam
(1. 4. 2023) Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota; velikonoční vigilie, příběh Velikonoc, mazanec recept

Co je to mazanec?

Co je to mazanec?
(27. 3. 2023) Co je to mazanec... Několik osvědčených receptů na velikonoční mazanec.

Velikonoce - pracovní listy pro děti

(26. 3. 2023) Pracovní listy k Velikonocům - k doplnění, přečtení, vybarvení i dokreslení...

Svátek Zvěstování Páně (25.3.)

(23. 3. 2023) Žádný učený z nebe nespadl a z nebe nespadl ani Bůh. Bůh si zvolil svou cestu do světa prostřednictvím člověka, který se…

Fotogalerie - Miloslav kardinál Vlk

Fotogalerie - Miloslav kardinál Vlk
(18. 3. 2023) 18. 3. 2017 zemřel Miloslav kardinál Vlk. Publikueme několik amatérských fotografií...

Internet - dobrý sluha i zlý pán. Doporučujeme k přečtení!

Internet - dobrý sluha i zlý pán. Doporučujeme k přečtení!
(16. 3. 2023) Doporučujeme k přečtení knížku: S mobilem do Božího království? 25 úvah o tom, proč je internet dobrý sluha i…

Jiří Grygar (* 17. 3. 1936)

(16. 3. 2023) Český astronom a astrofyzik, významný popularizátor vědy v oblasti astronomie, astrofyziky a vztahu vědy a víry, za…