Pavel promluvil k lidu: „Já jsem Žid.“ (Sk 22,3) - Citát z Bible na každý den

1. 11. 2008, Michal Němeček | Sekce: Aktuální téma | Archiv

Pojďte, ujměte se království...

Tehdy řekne král těm po pravici: "Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království." Mt 25,34

"Až budeme na konci,..."
Je to takové zvláštní úsloví.
Když se běží vyčerpávající závod,
už se nemůžeme dočkat, "až budeme na konci".

Jsou ale chvíle, kdy nás tato slova docela děsí.
Jaké to bude, až budeme jednou na konci života?
Věříme, že po smrti každého člověka
dojde k setkání s Bohem.

Evangelium mluví o přísném soudu na konci věků.
Je v něm ale i řeč o těch,
kteří jednali jako kvalitní lidé,
i když třeba obyčejní.

V těchto dnech myslíme na naše blízké, kteří zemřeli.
Co s nimi je? Mohli okusit Boží slávu?
Ježíš říká: "Pojďte".
Prosme za naše blízké, aby toto slovo platilo i pro ně.

A nezapomeňme – ono "Pojďte", platí i pro nás!
Pojďme nyní k Pánu ve svém nitru,
ve své vůli, ve svých myšlenkách.
Pojďme, vždyť je to dobrý Pán,
pastýř svých ovcí, který nás touží přivést do Otcova domu.

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5-8)

21.1.1953 mě zatkla komunistická tajná policie

(21. 1. 2022) „Jste zatčen, nedělejte žádné hlouposti.“ Když se za mnou pak zavřely vrata věznice, tak hned povel:…

Neděle Božího slova - 3. neděle liturgického mezidobí

Neděle Božího slova - 3. neděle liturgického mezidobí
(19. 1. 2022) Vždy 3. neděle liturgického mezidobí je v církvi věnována „slavení a šíření Božího slova a úvaze nad ním“.

Festival UNITED se v roce 2022 vrátí jako třídenní akce do Vsetína

Festival UNITED se v roce 2022 vrátí jako třídenní akce do Vsetína
(17. 1. 2022) Pandemie viru covid-19 měla v uplynulých letech vliv na pořádání festivalu UNITED. Ten se v roce 2020 uskutečnil…

Týden modliteb za jednotu křesťanů

(15. 1. 2022) "Týden modliteb za jednotu křesťanů" se slaví každý rok od 18. do 25. ledna (nebo na jižní polokouli kolem…

Jaký byl smysl oběti Jana Palacha?

(14. 1. 2022) "Živý člověk zemřel, aby mrtví zůstali žít." Jan Palach se 16. ledna 1969 zapálil na Václavském náměstí v…

Josef Kemr

Josef Kemr
(14. 1. 2022) Josef Kemr (20. 6. 1922 – 15. 1. 1995) vynikající herec a aktivní křesťan.