Poslední budou první. (Mk 10,31) - Citát z Bible na každý den

12. 2. 2022, BF | Sekce: Aktuální téma | Archiv

Občas úplně „vypadnu“ a nejsem schopná vůbec nic dělat

stromy u vody, zrcadlení / foto Michal Němeček

Požehnaný je člověk, který doufá v Hospodina, jehož oporou je Hospodin. Je jako strom, který je zasazen u vod. (Jer 17,7)

Jednou za čas se stane, že kvůli nemoci nebo i z jiných důvodů úplně „vypadnu“ a nejsem schopná vůbec nic dělat. V takových chvílích mám vždy hrozně provinilý pocit z toho, že veškerá péče o rodinu a další důležité věci zůstává ležet jen na manželovi.

Zdá se mi ale zajímavé zamyslet se nad tím, proč je občas tak těžké svěřit všechny své povinnosti a závazky do rukou někoho jiného, ačkoliv blízkého. Možná v tom někdy hraje roli naše ego, nechceme vypadat, že něco nezvládneme sami. Možná jde o to, že se bojíme někoho obtěžovat. Každý z nás si může do takové situace určitě doplnit své vlastní důvody.

Teď ale přichází palčivá otázka. Pokud máme obavy občas nechat naše starosti, povinnosti a jiné záležitosti na druhém člověku, jak to máme vlastně s Bohem? Dokážeme mu naše záležitosti odevzdávat? Jsme ochotni občas něco vložit na něj a nedržet si vše urputně sami, jen abychom měli pocit, že nikoho na pomoc nepotřebujeme?

Není občas nejlepší cestou nechat věci, které nemohu nijak ovlivnit, tomu, který na rozdíl od nás tu možnost má? Nemusíme vše zvládnout sami, nikdo to po nás nechce. Můžeme si dovolit říci, že potřebujeme pomoc, že potřebujeme oporu. Tou nám je a vždy bude Hospodin.

 

Požehnaný člověk, který doufá v Hospodina,
jehož oporou je Hospodin!
Je jako strom, který je zasazen u vod,
který své kořeny vyhání k potoku;
když přijde vedro, nestrachuje se,
jeho listí zůstává zelené,
ani v suchém roku nemá starosti,
nepřestává nést ovoce.

Opakem je člověk, který spoléhá jen na sebe,
kdo za svou oporu pokládá jakéhokoliv smrtelníka.
Je jako jalovec na pustině: nevidí, že by přišel déšť,
svůj domov má v suchopárné poušti,
v solném kraji, kde nelze bydlet. (srov. Jer 17,5-8)

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Související texty k tématu:

Strom
Strom je jedním z nejrozšířenějších a nejbohatších symbolů
Nebýt uschlým stromem „Každý, kdo pije normální vodu, bude znovu žíznit“ 
Moudrý člověk v biblickém pohledu je jako ... strom
Své stromy jsem rozmazloval - a jsou z nich chudinky...
Příběh jedné palmy
Být jako strom zasazený u vody (videospot) 

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Nejsvětější Trojice

Nejsvětější Trojice
(29. 5. 2023) V  neděli po Letnicích (Slavnosti seslání Ducha svatého) se připomíná mysterium Boha v Trojici.

Je skvělé být dobrovolníkem na festivalu UNITED!

Je skvělé být dobrovolníkem na festivalu UNITED!
(26. 5. 2023) Součástí festivalu UNITED jsou dobrovolníci, kteří mají i svůj vlastní program a hlavně dobrou partu...

Noc kostelů

Noc kostelů
(25. 5. 2023) Noc kostelů se letos bude konat v pátek 2. června 2023.

Letnice, Svatodušní svátky...

(25. 5. 2023) Letnice se slaví padesátý den po Velikonocích. Jsou vyvrcholením, naplněním Velikonoc. Datum Letnic v roce 2023:…

Svatodušní novéna

(24. 5. 2023) Od pátku po slavnosti Nanebevstoupení Páně se celá církev po devět dní modlí o nové vylití Ducha svatého.

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2023) Působil tam, kde smrt byla lepší než život...

Křesťanský hudební festival Na Výšinách

Křesťanský hudební festival Na Výšinách
(21. 5. 2023) Jake Hamilton, Jana Zubajová a Michal Horák zahrají na Vyšehradě!

Ztrácí se nám láska - Mám takový problém, nemá žádný velký rozměr, ale přece mě to tak nějak trápí. Jsem už delší dobu vdaná máme děti, všechno se zdá být v pořádku, ale nějak se nám asi vytratila láska...