Měli byste říkat: „Dá-li Pán, podnikneme to nebo ono.“ (Jk 4,15) - Citát z Bible na každý den

13. 4. 2024, jšp | Sekce: Aktuální téma | Archiv

Nepřehledné situace našeho života lze s Bohem skládat do mozaiky

Foto Brett Jordan, unsplash.com, skládačka, chaos, neuspořádanost

Když spolu učedníci mluvili, stál najednou Ježíš uprostřed nich. Zděsili se a ve strachu se domnívali, že vidí ducha. Řekl: „Pokoj vám! Proč jste rozrušení, a proč máte pochybnosti? Podívejte se na mé ruce a na mé nohy: vždyť jsem to já!“ Pro samou radost však tomu pořád ještě nemohli věřit a jen se divili. “ (srov. Lk 24,39.41)

Setkání učedníků s Ježíšem po jeho zmrtvýchvstání je plné emocí:
Na začátku je údiv a nedůvěra ke zprávám o vzkříšení.
Potom strach, obavy a rozrušení z Ježíše, který budí rozpaky.
A nakonec radost, že jejich Pán a mistr opravdu žije.

Přes všechny emoce nás příběhy po zmrtvýchvstání
vedou k něčemu praktickému.
Opakované setkávání učedníků se vzkříšeným Ježíšem
totiž ústí v jednu důležitou větu:
„Tehdy  jim Ježíš otevřel mysl, aby rozuměli Písmu.“
To, co slýchávali, se jim pospojovalo a začalo dávat smysl.

I my, abychom se v životě plném emocí, strachu a nedůvěry
mohli orientovat, potřebujeme mít nějaký vnější zdroj.
A tím je pro nás Boží slovo. 
Proto je pro nás důležité si Boží slovo pravidelně číst,
naslouchat mu a modlit se nad ním.

Teprve pak můžeme s Bohem
všechny ty drobné nesrozumitelné
a nepřehledné dílky mozaiky našeho života
skládat do překrásného obrazu,
který začne dávat smysl
a který nám dá sílu a odvahu věřit
a víru předávat dál.

 

-redakčně upraveno-

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Související texty k tématu:

Boží slovo, Bible, Písmo svaté

Pochybnosti a krize víry

  • Přestal jsem věřit v Boha Po automobilové nehodě mého kamaráda jsem se rozhodl, že už nebudu věřit v Boha. Byl jsem hrdý, že jsem se zbavil něčeho, co zjevně nefungovalo. 
  • Víra zraje i krizemi Pro slovo krize se v čínštině používá dvou znaků: první znamená „nebezpečí“ a druhý „příležitost“. Krize je bodem zlomu. A podle toho, kam se člověk přikloní, najde buď…
  • Pochybnost a víra existují vedle sebe Naše víra má hodně mezer. Není ale třeba z nich mít strach.  Povzbuzují nás, abychom se Boha nepřestali s důvěrou ptát. Pochybnosti totiž mohou… 
  • Bůh je maják zářící do mé temnoty V mých bojích a pochybnostech, v mých selháních Ty neodcházíš. Můj Majáku zářící do temnoty, budu Tě následovat. Tvá úžasná láska mě vede. (My Lighthouse, videoklip… 
  • Dejme prostor pochybnosti Bůh je všude,  je třeba ho hledat ve všech věcech. Avšak rizikem při hledání Boha je snaha všechno hned přesně vyjadřovat a s lidskou jistotou a arogancí.
  • Další texty k tématu: pochybnosti, krize víry
Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2024) Působil tam, kde smrt byla lepší než život...

Nejsvětější Trojice

Nejsvětější Trojice
(20. 5. 2024) V  neděli po Letnicích (Slavnosti seslání Ducha svatého) se připomíná mysterium Boha v Trojici.

Letnice, Svatodušní svátky...

(16. 5. 2024) Letnice se slaví padesátý den po Velikonocích. Jsou vyvrcholením, naplněním Velikonoc. Datum Letnic v roce 2024:…

15. květen - Mezinárodní den rodiny

(14. 5. 2024) 15. květen je od roku 1994 ustanoven jako Mezinárodní den rodiny. Texty k tématu: rodina (v katalogu), rodina (v…

Český den proti rakovině 15. 5. 2024

Český den proti rakovině 15. 5. 2024
(13. 5. 2024) Od 15. 5. 2024 probíhá na celém území tradiční veřejná sbírka Ligy proti rakovině Praha.