Proměním jejich nářek v radost. (Jer 31,13) - Citát z Bible na každý den

24. 12. 2022, Rh | Sekce: Aktuální téma | Archiv

„Nám“ se narodil

Kometa, noc, tma, hvězdy / foto alberto68a pixabay

A (Boží) Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi (J 1,14). Boha nikdo nikdy neviděl. Jednorozený Syn, který spočívá v náručí Otcově, nám o něm podal zprávu (J 1,18).

„Hoj ty štědrý večere, ty tajemný svátku…“, napsal Karel Jaromír Erben v jedné ze svých básní sbírky Kytice. Narození Ježíše, které slavíme na Štědrý večer, je vskutku opředeno tajemstvím a může v nás vyvolávat různé otázky: Jak je možné, že Bůh přišel do tohoto světa zrovna takto? Vždyť ta nezajištěnost jeho příchodu na svět je do nebe volající. A proč se „nám“ vlastně narodil, jak zpíváme v jedné z nejznámějších koled?

V Bibli ve Starém zákoně můžeme vystopovat různé projevy Božího vztahu k lidem. Například Izraelce vyvedl z egyptského otroctví nebo Mojžíšovi předal na hoře Sinaj Desatero. Ale nikdy se tehdy neprojevil tak, aby sestoupil na zem mezi lidi. To se stalo až v Betlémě, když na sebe vzal lidskou podobu, a tak tím nejsrozumitelnějším způsobem stvrdil svůj vztah k člověku. V Ježíši můžeme poznávat, jaký Bůh je, jak moc mu záleží na každém z nás.

Hlavní poselství Vánoc by se dalo shrnout do biblického citátu: „(Boží) Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.“ A svatý Augustin toto poselství rozvádí dál: „Slovo se stalo tělem, aby se člověk stával člověkem.“ Člověkem se totiž každý plně staneme, pokud se staneme tím, čím nás Bůh zamýšlel, tedy Božím obrazem. A tím jsme tehdy, předáváme-li druhým lidem lásku, se kterou se setkáváme v Božím jednání s námi.

To, že se narodil Ježíš,
je zásadní projev Boží lásky ke každému z nás
a je to důvod, proč se o Vánocích radovat.

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Mezinárodní den seniorů 1.10.

Mezinárodní den seniorů 1.10.
(29. 9. 2023) Víte, pro mě stárnutí je přibližování se cíli. A ten cíl stojí za to. Ani oko nevidělo, ani ucho neslyšelo, ani do srdce…

Svatý Václav stál u základů Evropy

Svatý Václav stál u základů Evropy
(28. 9. 2023) Jaký vzor nabízíme mladým lidem dnes? Rytíře nebo švindlíře?

Mnichovská dohoda zavalila bezpočet lidí nepopsatelným utrpením

Mnichovská dohoda zavalila bezpočet lidí nepopsatelným utrpením
(28. 9. 2023) Násilí a bezpráví zasadilo těžké rány a zanechalo hořkost. Všeho toho velice lituji, naplňuje mě to smutkem a hluboce se…

Svatý Václav je voják i světec

Svatý Václav je voják i světec
(27. 9. 2023) Odhodlaně třímá svůj meč, přitom si ale válku nepřeje.

Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí

Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí
(26. 9. 2023) Nezapomeňme na tradici svatováclavskou...

Seminář "Otcovo srdce"

Seminář "Otcovo srdce"
(26. 9. 2023) Praktický seminář o Otcově Boží lásce s názvem „Otcovo srdce“ proběhne ve dnech…

Jak roste vinná réva a jak se dělá víno? Pracovní listy pro děti

(23. 9. 2023) A znáte nějaké další rostliny, které se objevují v Bibli?