Proměním jejich nářek v radost. (Jer 31,13) - Citát z Bible na každý den

15. 7. 2023, Pavel Semela | Sekce: Aktuální téma | Archiv

Kristus - cesta, která přináší pokoj

photo by Jason Briscoe, unsplash.com; člověk, postava, výhled, propast, mlha, hledání, krize

Jsem přesvědčen, že utrpení tohoto času se nedají srovnat s budoucí slávou, která se zjeví na nás. Celé tvorstvo nedočkavě čeká, až se Boží synové zjeví ve slávě… I my, ačkoliv už máme první dary Ducha, i my sami uvnitř naříkáme a očekáváme své přijetí za syny, vykoupení našeho těla. (Řím 8, 18 – 19. 23)

Není to jen laciná útěcha, že nám jednou Bůh vynahradí utrpení, která aktuálně zakoušíme? Nebo není to jen varianta na antické úsloví „per aspera ad astra“, tedy „přes překážky ke hvězdám“? Případně v moderní podobě něco o nutnosti vyjít ze zóny komfortu, chceme-li se co nejvíce rozvinout a být šťastní? Myslím si, že biblická slova jsou mnohem hlubší a zásadnější.

Sláva, o které je řeč, není chvilkovým úspěchem, obdivem ostatních, popularitou či známostí. Jde o slávu "Božích synů", tedy o plnou zkušenost s naší pravou identitou milovaných Božích dětí. Tato skutečnost se má projevit zcela zřetelně na celé naší existenci. Jde o účast na životě vzkříšeného, oslaveného Krista, která je pro nás připravena jako dědictví.

Podobně to platí o utrpení – nejde o těžkosti, které přicházejí, ani o nekomfort, pro který se z nějakých důvodů rozhodneme, ale jde o spojení s Ježíšem v jeho utrpení, ve kterém zároveň dělá tu nejhlubší zkušenost s Otcem a prožívá svoje synovství. Boží Syn je oslaven, když svého ducha odevzdává na kříži Otci.

Jsme zváni připojit se k Němu,
protože to je cesta, která přináší pokoj,
svobodu a radost
(to vše „sláva“ v těchto verších obsahuje).

Aktuálně nám to dává v jednotlivých situacích zakusit Duch svatý, kterého nám Boží Syn daroval. Poznámka na okraj: tato sláva se má projevit i na našem těle podobně jako při Ježíšově zmrtvýchvstání. A má na ní mít podíl i všechno stvoření, se kterým jsme spojeni.

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Související texty k tématu:

Krize, utrpení:

  • Bůh působí i v naší temnotě I temná období života mohou být dobrými učiteli. Bůh totiž může působit  i v naší temnotě, tam, kde my nemáme nic pod kontrolou. I temnota nás může mnohému naučit, může nám otevřít oči pro věci,…
  • Dětem se předává neuvěřitelná nepravda Dětem vyrůstajícím v našem rozvinutém světě se předává neuvěřitelná nepravda - říká se jim, že většina lidí má naději prožít život až do konce bez utrpení, bez bolesti, bez temnoty. Život každého…
  • Stopy v písku Jedné noci se mi zdál sen. Kráčela jsem po pobřeží se svým Pánem. Na temném nebi se promítaly obrazy z mého života. Životní příběh provázely dvoje stopy v písku, jedny moje, ty druhé patřily mému…
  • Utrpení, krize - základní pohled  Neplýtvejme příliš slovy o utrpení. Nevíme totiž co to utrpení je. Když jsem je doopravdy poznal já, dokázal jsem jenom plakat.
  • Co dělat, když život ztrácí smysl Lidská mysl nikdy nedokáže dát uspokojivou odpověď na otázku, proč se děje zlo? Proč Bůh, který stvořil tak krásný svět, připouští, aby byl zjizven tak strašnými ranami? Proč Bůh, který je světlo,…
  • K Bohu se obracejí jen zoufalci? Říká se, že v době vážných krizí se lidé obracejí k Bohu novým způsobem. Skeptici to připisují zoufalství. Bůh vypadá v tomto světle jako berlička. Zranitelnost je ale jeden za…
  • Ať jsme svázáni jakýmikoliv pouty, díky Velikonocům můžeme říci: ´Vítězství je jisté! Ať jsme svázáni jakýmikoliv pouty, díky Velikonocům můžeme říci: „Vítězství je jisté !“ Ať jsme v jakékoliv situaci, když už nejsme schopni lásky a nemáme odvahu jít dál, můžeme…
  • Bůh přichází do tohoto našeho reálného života Bůh nepřichází jen k nějakým ideálním lidem v ideálních situacích. Naopak! Bůh je s námi v našem reálném světě, v našich bolestech i trápeních. 
  • Další texty k tématu: krize, utrpení

Vše napomáhá k dobrému... (aneb vše zlé může být k něčemu dobré)

Spása, spasení

 

 

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Mezinárodní den seniorů 1.10.

Mezinárodní den seniorů 1.10.
(29. 9. 2023) Víte, pro mě stárnutí je přibližování se cíli. A ten cíl stojí za to. Ani oko nevidělo, ani ucho neslyšelo, ani do srdce…

Svatý Václav stál u základů Evropy

Svatý Václav stál u základů Evropy
(28. 9. 2023) Jaký vzor nabízíme mladým lidem dnes? Rytíře nebo švindlíře?

Mnichovská dohoda zavalila bezpočet lidí nepopsatelným utrpením

Mnichovská dohoda zavalila bezpočet lidí nepopsatelným utrpením
(28. 9. 2023) Násilí a bezpráví zasadilo těžké rány a zanechalo hořkost. Všeho toho velice lituji, naplňuje mě to smutkem a hluboce se…

Svatý Václav je voják i světec

Svatý Václav je voják i světec
(27. 9. 2023) Odhodlaně třímá svůj meč, přitom si ale válku nepřeje.

Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí

Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí
(26. 9. 2023) Nezapomeňme na tradici svatováclavskou...

Seminář "Otcovo srdce"

Seminář "Otcovo srdce"
(26. 9. 2023) Praktický seminář o Otcově Boží lásce s názvem „Otcovo srdce“ proběhne ve dnech…

Jak roste vinná réva a jak se dělá víno? Pracovní listy pro děti

(23. 9. 2023) A znáte nějaké další rostliny, které se objevují v Bibli?