Naše duše vyhlíží Hospodina. (Ž 33,20) - Citát z Bible na každý den

15. 7. 2023, Pavel Semela | Sekce: Aktuální téma | Archiv

Kristus - cesta, která přináší pokoj

photo by Jason Briscoe, unsplash.com; člověk, postava, výhled, propast, mlha, hledání, krize

Jsem přesvědčen, že utrpení tohoto času se nedají srovnat s budoucí slávou, která se zjeví na nás. Celé tvorstvo nedočkavě čeká, až se Boží synové zjeví ve slávě… I my, ačkoliv už máme první dary Ducha, i my sami uvnitř naříkáme a očekáváme své přijetí za syny, vykoupení našeho těla. (Řím 8, 18 – 19. 23)

Není to jen laciná útěcha, že nám jednou Bůh vynahradí utrpení, která aktuálně zakoušíme? Nebo není to jen varianta na antické úsloví „per aspera ad astra“, tedy „přes překážky ke hvězdám“? Případně v moderní podobě něco o nutnosti vyjít ze zóny komfortu, chceme-li se co nejvíce rozvinout a být šťastní? Myslím si, že biblická slova jsou mnohem hlubší a zásadnější.

Sláva, o které je řeč, není chvilkovým úspěchem, obdivem ostatních, popularitou či známostí. Jde o slávu "Božích synů", tedy o plnou zkušenost s naší pravou identitou milovaných Božích dětí. Tato skutečnost se má projevit zcela zřetelně na celé naší existenci. Jde o účast na životě vzkříšeného, oslaveného Krista, která je pro nás připravena jako dědictví.

Podobně to platí o utrpení – nejde o těžkosti, které přicházejí, ani o nekomfort, pro který se z nějakých důvodů rozhodneme, ale jde o spojení s Ježíšem v jeho utrpení, ve kterém zároveň dělá tu nejhlubší zkušenost s Otcem a prožívá svoje synovství. Boží Syn je oslaven, když svého ducha odevzdává na kříži Otci.

Jsme zváni připojit se k Němu,
protože to je cesta, která přináší pokoj,
svobodu a radost
(to vše „sláva“ v těchto verších obsahuje).

Aktuálně nám to dává v jednotlivých situacích zakusit Duch svatý, kterého nám Boží Syn daroval. Poznámka na okraj: tato sláva se má projevit i na našem těle podobně jako při Ježíšově zmrtvýchvstání. A má na ní mít podíl i všechno stvoření, se kterým jsme spojeni.

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Související texty k tématu:

Krize, utrpení:

  • Dětem se předává neuvěřitelná nepravda Dětem vyrůstajícím v našem rozvinutém světě se předává neuvěřitelná nepravda - říká se jim, že většina lidí má naději prožít život až do konce bez utrpení, bez bolesti, bez temnoty. 
  • Stopy v písku Jedné noci se mi zdál sen. Kráčela jsem po pobřeží se svým Pánem. Na temném nebi se promítaly obrazy z mého života. Životní příběh provázely dvoje stopy v písku...
  • Utrpení, krize - základní pohled  Neplýtvejme příliš slovy o utrpení. Nevíme totiž co to utrpení je. Když jsem je doopravdy poznal já, dokázal jsem jenom plakat.
  • Další texty k tématu: krize, utrpení

Vše napomáhá k dobrému...
(aneb vše zlé může být k něčemu dobré)

Spása, spasení

 

 

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Pěší pouť ke sv. Vintíři v Dobré Vodě u Hartmanic

Pěší pouť ke sv. Vintíři v Dobré Vodě u Hartmanic
(23. 5. 2024) V neděli 2. června 2024 půjdou pěší poutníci z bavorského Rinchnachu k místu zesnutí sv. Vintíře 

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2024) Působil tam, kde smrt byla lepší než život...

Nejsvětější Trojice

Nejsvětější Trojice
(20. 5. 2024) V  neděli po Letnicích (Slavnosti seslání Ducha svatého) se připomíná mysterium Boha v Trojici.

Letnice, Svatodušní svátky...

(16. 5. 2024) Letnice se slaví padesátý den po Velikonocích. Jsou vyvrcholením, naplněním Velikonoc. Datum Letnic v roce 2024:…

15. květen - Mezinárodní den rodiny

(14. 5. 2024) 15. květen je od roku 1994 ustanoven jako Mezinárodní den rodiny. Texty k tématu: rodina (v katalogu), rodina (v…