U Ježíšova kříže stála jeho matka. (J 19,25) - Citát z Bible na každý den

13. 1. 2024, BF | Sekce: Aktuální téma | Archiv

I k nám Bůh promlouvá

photo by Mike - Erskine; unsplash.com; louka, západ slunce, obzor

Samuel řekl: "Mluv Bože, tvůj služebník poslouchá." Samuel rostl a Bůh byl s ním a nedopustil, aby nějaké jeho slovo přišlo nazmar. (Srov. 1 Sam 3,10.15)

V Biblickém příběhu o Samuelovi na jenom místě čteme o tom, jak Bůh Samuela volá, ale ten ještě nerozumí tomu, že ten hlas, který slyší v nitru, je od Boha. A až později je schopen na Boží volání odpovědět.

V našich životech se může dít úplně totéž. I k nám Bůh promlouvá, volá na nás, chce s námi začít vést dialog a být v našem životě přítomný.

Vyrůstala jsem v tradiční křesťanské rodině. Víru jsem převzala od rodičů. Boha jsem ale moc neznala a neměla jsem k němu živý osobní vztah.  Nebyla jsem proto ani schopná naslouchat Jeho volání. Jednoho dne jsem ale byla postavena do situace, kdy jsem mohla celý svůj další život s důvěrou svěřit buď do Božích rukou, anebo být sama strůjcem toho, co se mělo stát dál. Rozhodla jsem se pro první z možností. Možná, že zpočátku to bylo jen proto, že jsem chtěla Boha vyzkoušet, co dokáže. Pravdou ale je, že mi bez váhání ukázal, že dokáže všechno. Tenkrát jsem také v nitru poprvé slyšela naprosto jasně jeho hlas.

Během našeho života rosteme, stejně jako rostl Samuel. Máme možnost růst nejenom fyzicky, ale také duchovně. Je proto potřeba udělat důležitý krok – začít Bohu důvěřovat, a to i když je to často těžké. Ve chvíli, kdy poprvé pocítíme jeho dotyk, uslyšíme jeho slovo a začneme žít náš vztah s Bohem jako s milujícím Otcem, nic nás už od něj nemůže oddělit (jen my sami). 

Zkus se dnes zaposlouchat – neoslovuje tě?

-redakčně upraveno-

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Související texty k tématu:

Bůh promlouvá, mluví; naslouchání

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Nejsvětější Trojice

Nejsvětější Trojice
(20. 5. 2024) V  neděli po Letnicích (Slavnosti seslání Ducha svatého) se připomíná mysterium Boha v Trojici.

Letnice, Svatodušní svátky...

(16. 5. 2024) Letnice se slaví padesátý den po Velikonocích. Jsou vyvrcholením, naplněním Velikonoc. Datum Letnic v roce 2024:…

15. květen - Mezinárodní den rodiny

(14. 5. 2024) 15. květen je od roku 1994 ustanoven jako Mezinárodní den rodiny. Texty k tématu: rodina (v katalogu), rodina (v…

Český den proti rakovině 15. 5. 2024

Český den proti rakovině 15. 5. 2024
(13. 5. 2024) Od 15. 5. 2024 probíhá na celém území tradiční veřejná sbírka Ligy proti rakovině Praha. 

Jen když jsme si jisti budoucností, můžeme žít v přítomnosti

Jen když jsme si jisti budoucností, můžeme žít v přítomnosti
(10. 5. 2024) Naděje dává odpověď našemu srdci, ​když se v nás objeví otázka: „Co se mnou bude?“