Proč se bojíte? (Mk 4,40) - Citát z Bible na každý den

26. 2. 2022, Rh | Sekce: Aktuální téma | Archiv

Dobré stáří je výsledek celoživotního nasměrování

seniorky / foto: ima

Kdo jsou zasazeni v domě Hospodinově, pokvetou v nádvořích našeho Boha. Ještě ve stáří budou přinášet užitek, zůstanou šťavnatí a svěží, aby hlásali, jak spravedlivý je Hospodin, má skála, v němž není nepravosti. (Ž 92,14-16)

"Stáří není pro sraby,“ říká jeden známý poté, co překročil sedmdesátku. Ubývají fyzické síly, přicházejí zdravotní potíže, člověk se těžko vyrovnává s rychlým rozvojem techniky… Bývá těžké přizpůsobovat se nečekaným změnám. A tak se může stát, že pod tíhou takových změn se ve stáří milá osoba promění v nepříjemného člověka, jehož přítomnost nikdo nevyhledává.

Jsou ale lidé, kteří s věkem zrají jako víno a je milo se s nimi setkávat. Jsou laskaví a umějí naslouchat. Své rady nikomu nevnucují, ale jsou-li osloveni, dovedou trefně reagovat a poradit.  Na základě svých zkušeností vidí věci s nadhledem a umí rozlišit věci podstatné od těch nepodstatných.

Jak k takovému životnímu stylu dojít? Je to výsledek celoživotního nasměrování, kterým hodnotám dává člověk prioritu. Člověka nepodrží věci pomíjivé zaměřené pouze na přítomný okamžik. Protože ve stáří, kdy se budeme muset věcí spíš zbavovat než shromažďovat. A naopak, budeme-li se v životě držet toho, co nepomíjí, Toho, který dává našemu životu smysl, můžeme se těšit na stáří, kdy i tehdy „budeme přinášet užitek a zůstaneme šťavnatí a svěží“.

„Ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly;
vznášejí se jak orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení.“ (Iz 40,31)

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Můžu do kostela, když jsem volil Andreje Babiše?

(27. 1. 2023) Dobrý den. Můžu do kostela na Mši Svatou když jsem příznivec Andreje Babiše? Jen aby mi kněz neřekl že mi…

Nechápu proč se modlit za prezidenta

(27. 1. 2023) Musím se zeptat, proč se modlit za nového prezidenta. Nechápu ty blbce, co ho volí.  

Den památky obětí holocaustu 27.1.

(26. 1. 2023) Holokaust - holocaust - šoa - genocida - znamená systematické pronásledování vyvražďování Židů za Druhé světové války.…

Pouť ke sv. Valentinu 11. 2.

Pouť ke sv. Valentinu 11. 2.
(24. 1. 2023) Pouť ke sv. Valentinu je mimořádnou příležitostí, jak prožít v sobotu 11. 2. společný čas od 10.00 do 15.00…

21.1.1953 mě zatkla komunistická tajná policie

(21. 1. 2023) „Jste zatčen, nedělejte žádné hlouposti.“ Když se za mnou pak zavřely vrata věznice, tak hned povel:…

Neděle Božího slova - 3. neděle liturgického mezidobí

Neděle Božího slova - 3. neděle liturgického mezidobí
(19. 1. 2023) Vždy 3. neděle liturgického mezidobí je v církvi věnována „slavení a šíření Božího slova a úvaze nad ním“.