Třetí den bude vzkříšen. (Mt 17,23) - Citát z Bible na každý den

26. 2. 2022, Rh | Sekce: Aktuální téma | Archiv

Dobré stáří je výsledek celoživotního nasměrování

seniorky / foto: ima

Kdo jsou zasazeni v domě Hospodinově, pokvetou v nádvořích našeho Boha. Ještě ve stáří budou přinášet užitek, zůstanou šťavnatí a svěží, aby hlásali, jak spravedlivý je Hospodin, má skála, v němž není nepravosti. (Ž 92,14-16)

"Stáří není pro sraby,“ říká jeden známý poté, co překročil sedmdesátku. Ubývají fyzické síly, přicházejí zdravotní potíže, člověk se těžko vyrovnává s rychlým rozvojem techniky… Bývá těžké přizpůsobovat se nečekaným změnám. A tak se může stát, že pod tíhou takových změn se ve stáří milá osoba promění v nepříjemného člověka, jehož přítomnost nikdo nevyhledává.

Jsou ale lidé, kteří s věkem zrají jako víno a je milo se s nimi setkávat. Jsou laskaví a umějí naslouchat. Své rady nikomu nevnucují, ale jsou-li osloveni, dovedou trefně reagovat a poradit.  Na základě svých zkušeností vidí věci s nadhledem a umí rozlišit věci podstatné od těch nepodstatných.

Jak k takovému životnímu stylu dojít? Je to výsledek celoživotního nasměrování, kterým hodnotám dává člověk prioritu. Člověka nepodrží věci pomíjivé zaměřené pouze na přítomný okamžik. Protože ve stáří, kdy se budeme muset věcí spíš zbavovat než shromažďovat. A naopak, budeme-li se v životě držet toho, co nepomíjí, Toho, který dává našemu životu smysl, můžeme se těšit na stáří, kdy i tehdy „budeme přinášet užitek a zůstaneme šťavnatí a svěží“.

„Ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly;
vznášejí se jak orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení.“ (Iz 40,31)

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Festival UNITED v srpnu oživí centrum Vsetína

Festival UNITED v srpnu oživí centrum Vsetína
(8. 8. 2022) Ve Vsetíně se o předposledním prázdninovém prodlouženém víkendu uskuteční 12. ročník křesťanského festivalu…

Světový den prarodičů a seniorů (vždy 4. neděle v červenci)

(22. 7. 2022) Papež František vyhlásil Světový den prarodičů a seniorů, který se vždy koná 4. neděli v červenci -  v…

Čemu mě naučil let na Měsíc (Astronaut J. B. Irwin)

Čemu mě naučil let na Měsíc (Astronaut J. B. Irwin)
(19. 7. 2022) To, že chodil Ježíš Kristus po zemi, znamená pro mne nekonečně víc než to, že člověk chodil po Měsíci.

20. července 1969 dosáhli lidé povrchu Měsíce

20. července 1969 dosáhli lidé povrchu Měsíce
(17. 7. 2022) 20.7.1969 přistálo na Měsíci Apollo 11 s lidskou posádkou.

Jaká diskusní témata přinese letošní festival UNITED?

Jaká diskusní témata přinese letošní festival UNITED?
(12. 7. 2022) Ve Vsetíně se v závěru srpna uskuteční křesťanský festival UNITED. Důležitou součástí jeho programu jsou tematické…

Příroda je velkolepá podívaná

(12. 7. 2022) Tato překrásná „kniha“ se otevírá všem – jak malým, tak velkým. V kontaktu s přírodou člověk…