Kdo věří, má život věčný. (J 6,47) - Citát z Bible na každý den

26. 2. 2022, Rh | Sekce: Aktuální téma | Archiv

Dobré stáří je výsledek celoživotního nasměrování

seniorky / foto: ima

Kdo jsou zasazeni v domě Hospodinově, pokvetou v nádvořích našeho Boha. Ještě ve stáří budou přinášet užitek, zůstanou šťavnatí a svěží, aby hlásali, jak spravedlivý je Hospodin, má skála, v němž není nepravosti. (Ž 92,14-16)

"Stáří není pro sraby,“ říká jeden známý poté, co překročil sedmdesátku. Ubývají fyzické síly, přicházejí zdravotní potíže, člověk se těžko vyrovnává s rychlým rozvojem techniky… Bývá těžké přizpůsobovat se nečekaným změnám. A tak se může stát, že pod tíhou takových změn se ve stáří milá osoba promění v nepříjemného člověka, jehož přítomnost nikdo nevyhledává.

Jsou ale lidé, kteří s věkem zrají jako víno a je milo se s nimi setkávat. Jsou laskaví a umějí naslouchat. Své rady nikomu nevnucují, ale jsou-li osloveni, dovedou trefně reagovat a poradit.  Na základě svých zkušeností vidí věci s nadhledem a umí rozlišit věci podstatné od těch nepodstatných.

Jak k takovému životnímu stylu dojít? Je to výsledek celoživotního nasměrování, kterým hodnotám dává člověk prioritu. Člověka nepodrží věci pomíjivé zaměřené pouze na přítomný okamžik. Protože ve stáří, kdy se budeme muset věcí spíš zbavovat než shromažďovat. A naopak, budeme-li se v životě držet toho, co nepomíjí, Toho, který dává našemu životu smysl, můžeme se těšit na stáří, kdy i tehdy „budeme přinášet užitek a zůstaneme šťavnatí a svěží“.

„Ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly;
vznášejí se jak orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení.“ (Iz 40,31)

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Papež František se setkal se zástupci dospělé větve italského skautingu

Papež František se setkal se zástupci dospělé větve italského skautingu
(15. 4. 2024) Papež František přijal zástupce italského katolické skautského hnutí dospělých (MASCI) při  příležitosti 70.…

Akce K: 13. dubna 1950 přepadli komunisté všechny mužské kláštery

(13. 4. 2024) 13. dubna 1950 přepadla komunistická bezpečnosti v rámci "akce K" mužské kláštery na území celého…

Podpořte jedinečné poutní místo Lomec

Podpořte jedinečné poutní místo Lomec
(10. 4. 2024) Malé a jedinečné poutní místo Lomec se nachází u jihočeských Vodňan uprostřed lesa. Jde o poutní dům, kde je možné…

Slavný americký seriál The Chosen konečně i v češtině

Slavný americký seriál The Chosen konečně i v češtině
(4. 4. 2024) Slavný americký seriál The Chosen o životě Ježíše Krista na TV NOE.

Jan Pavel II. († 2.4.2005) byl pro komunisty jasný nepřítel / audio k poslechu

Jan Pavel II. († 2.4.2005) byl pro komunisty jasný nepřítel / audio k poslechu
(2. 4. 2024) Ranou pro komunistický blok byl rok 1978, kdy byl zvolen nový papež a stal se jím polský kardinál Karol Wojtyla. Jeho…