Bůh pokorným dává milost. (Jk 4,6) - Citát z Bible na každý den

15. 8. 2020, BF (Foto: IMA) | Sekce: Aktuální téma | Archiv

Boží spravedlnost není tvoje spravedlnost

Boží spravedlnost není tvoje spravedlnost

Šetřte práva a jednejte podle spravedlnosti, neboť se již blíží má spása,
již se ukáže má spravedlnost. Iz 56,1
 

Nedávno jsem si na nástěnce v kostele všimla věty:
„Boží spravedlnost není tvoje spravedlnost.“

Taková slova nutí k zamyšlení.

Je hodně těžké si narovinu přiznat,
že to, co pokládá za spravedlivé každý jeden z nás,
se vůbec nemusí shodovat s tím, jak situaci posuzuje Bůh.
Pokusit se přiznat si, že náš pohled
je často omezený – a je to možná celoživotní proces.

Některé věci jsou podle nás přece tak jednoznačné!
Dokážeme neomylně vyřknout soud nad každým,
kdo se naší optikou nějak proviní –
soused, který má vedle manželky a rodiny i milenku,
známý, který nepoctivě vysává státní peníze,
kolegyně, která každého pomlouvá a znevažuje,
dále pak zneužívání, ponižování, vraždění… a mnoho dalšího.

Snadno odsuzujeme a určujeme (pomyslné) tresty
a vlastně jsme možná naštvaní,
že se jim i přes to, jak to vidíme my,
daří stále dobře a žádná spravedlnost se nekoná,
alespoň tedy z našeho pohledu.

Pokud se nad tím zamyslíme,
možná nás napadne mnoho situací,
které považujeme za „trestné“.
Naše spravedlnost by zcela jasně velela odsoudit -
- přiřknout pěkně tvrdý trest.
Vždyť to přece není správné,
měl by přijít nějaký důsledek!
Ale zdá se, že často nepřijde
nebo není podle našich představ.
Kde je tedy ta spravedlnost?

Je u Toho, který vlastní celý náš spis,
a kterému neunikne jediný detail našich životů.
Jeho soud jistě přijde a spravedlnost se ukáže.
S velkou pravděpodobností to ale bude jindy a jinak,
než bychom očekávali.
Spravedlnosti tedy bude jistě před Bohem učiněno zadost.
Ale o to se my nemusíme starat.

My se musíme především starat o to,
abychom my sami do svého světa vnášeli
spravedlnost, milosrdenství, respekt, velkorysost.
A do tohoto všeho samozřejmě patří i neúnavné úsilí
na ochranu obětí kriminality, utiskovaných, ponižovaných
- jednotlivců i národů.
Je třeba vytvářet spravedlivou společnost
ale definitivní věčnou spravedlnost očekávat od Boha.

A v neposlední řadě je třeba si připomenout,
že Boží spravedlnost
se netýká jen těch druhých,
ale i nás samých.
Jsme na to připraveni?

- redakčně upraveno -

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Související texty k tématu:

Láska k nepřátelům
Máme být za blbce? Ježíš řekl svým učedníkům: „... Milujte své nepřátele"
Vrátit ránu je přirozené
Bůh miluje i ´mamlase´, kterého já ´nemusím´…
Dobrota sahá hlouběji než nejhlubší zlo Proč je mezi lidmi tolik sporů? 
- Kdo neprožívá lásku, kompenzuje to ovládáním druhých Zmrzačení ubožáci
Milovat i nesympatického člověka Láska nás nenutí potlačovat své negativní city
Milujte své nepřáteleTak si to zkuste! A napište mi, jak se Vám odměnili
Nenávist ničí v první řadě toho, kdo nenávidí...Mám velmi mnoho lidí, které nenávidím
Připadá mi nemožné milovat (snášet, respektovat, přijímat...) některé lidi

Trest
Trestá Bůh? Pánbíček Tě potrestal!
Trestá Bůh? „Nejsme trestáni za naše činy, ale činy trestají a odměňují nás.“  
Bůh NIKOMU nestraní 
Bůh učiní zadost spravedlnosti 
Trestá Bůh člověka? Bože, ty máš slitování se vším 
Člověk prahne po pomstě a odplatě 
„Za co mě trestáš, Bože?“ 
Trestá nás Bůh? Člověk jen sklízí trpké ovoce stromu
Boží mlýny melou (někdy příliš) pomalu 
Bůh nepřišel, aby s někým zatočil
Jsou dva druhy křesťanů. Ti první rozumí klacku... 
Setkání s Bohem: strašák, anebo vytoužený cíl?
Utajené X  Vyprávění jedné vychovatelky z dětského domova

Svatý rok milosrdenství
Odkazy: 
Vatikánské stránky Svatého roku milosrdenství
Svatý rok milosrdenství (web ČBK)
Svaté brány v ČR 
Hymnus roku milosrdenství
Téma milosrdenství na webu víra.cz
Téma Svatý rok milosrdenství na webu víra.cz
Téma milosrdenství na webu pastorace.cz
Téma Svatý rok milosrdenství na webu pastorace.cz

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Nejsvětější Trojice

Nejsvětější Trojice
(20. 5. 2024) V  neděli po Letnicích (Slavnosti seslání Ducha svatého) se připomíná mysterium Boha v Trojici.

Letnice, Svatodušní svátky...

(16. 5. 2024) Letnice se slaví padesátý den po Velikonocích. Jsou vyvrcholením, naplněním Velikonoc. Datum Letnic v roce 2024:…

15. květen - Mezinárodní den rodiny

(14. 5. 2024) 15. květen je od roku 1994 ustanoven jako Mezinárodní den rodiny. Texty k tématu: rodina (v katalogu), rodina (v…

Český den proti rakovině 15. 5. 2024

Český den proti rakovině 15. 5. 2024
(13. 5. 2024) Od 15. 5. 2024 probíhá na celém území tradiční veřejná sbírka Ligy proti rakovině Praha. 

Jen když jsme si jisti budoucností, můžeme žít v přítomnosti

Jen když jsme si jisti budoucností, můžeme žít v přítomnosti
(10. 5. 2024) Naděje dává odpověď našemu srdci, ​když se v nás objeví otázka: „Co se mnou bude?“