Bděte a modlete se, abyste mohli obstát. (Lk 21,36) - Citát z Bible na každý den

15. 8. 2020, BF (Foto: IMA) | Sekce: Aktuální téma | Archiv

Boží spravedlnost není tvoje spravedlnost

Boží spravedlnost není tvoje spravedlnost

Šetřte práva a jednejte podle spravedlnosti, neboť se již blíží má spása,
již se ukáže má spravedlnost. Iz 56,1
 

Nedávno jsem si na nástěnce v kostele všimla věty:
„Boží spravedlnost není tvoje spravedlnost.“

Taková slova nutí k zamyšlení.

Je hodně těžké si narovinu přiznat,
že to, co pokládá za spravedlivé každý jeden z nás,
se vůbec nemusí shodovat s tím, jak situaci posuzuje Bůh.
Pokusit se přiznat si, že náš pohled
je často omezený – a je to možná celoživotní proces.

Některé věci jsou podle nás přece tak jednoznačné!
Dokážeme neomylně vyřknout soud nad každým,
kdo se naší optikou nějak proviní –
soused, který má vedle manželky a rodiny i milenku,
známý, který nepoctivě vysává státní peníze,
kolegyně, která každého pomlouvá a znevažuje,
dále pak zneužívání, ponižování, vraždění… a mnoho dalšího.

Snadno odsuzujeme a určujeme (pomyslné) tresty
a vlastně jsme možná naštvaní,
že se jim i přes to, jak to vidíme my,
daří stále dobře a žádná spravedlnost se nekoná,
alespoň tedy z našeho pohledu.

Pokud se nad tím zamyslíme,
možná nás napadne mnoho situací,
které považujeme za „trestné“.
Naše spravedlnost by zcela jasně velela odsoudit -
- přiřknout pěkně tvrdý trest.
Vždyť to přece není správné,
měl by přijít nějaký důsledek!
Ale zdá se, že často nepřijde
nebo není podle našich představ.
Kde je tedy ta spravedlnost?

Je u Toho, který vlastní celý náš spis,
a kterému neunikne jediný detail našich životů.
Jeho soud jistě přijde a spravedlnost se ukáže.
S velkou pravděpodobností to ale bude jindy a jinak,
než bychom očekávali.
Spravedlnosti tedy bude jistě před Bohem učiněno zadost.
Ale o to se my nemusíme starat.

My se musíme především starat o to,
abychom my sami do svého světa vnášeli
spravedlnost, milosrdenství, respekt, velkorysost.
A do tohoto všeho samozřejmě patří i neúnavné úsilí
na ochranu obětí kriminality, utiskovaných, ponižovaných
- jednotlivců i národů.
Je třeba vytvářet spravedlivou společnost
ale definitivní věčnou spravedlnost očekávat od Boha.

A v neposlední řadě je třeba si připomenout,
že Boží spravedlnost
se netýká jen těch druhých,
ale i nás samých.
Jsme na to připraveni?

- redakčně upraveno -

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Související texty k tématu:

Láska k nepřátelům
Máme být za blbce? Ježíš řekl svým učedníkům: „... Milujte své nepřátele"
Vrátit ránu je přirozené
Bůh miluje i ´mamlase´, kterého já ´nemusím´…
Dobrota sahá hlouběji než nejhlubší zlo Proč je mezi lidmi tolik sporů? 
- Kdo neprožívá lásku, kompenzuje to ovládáním druhých Zmrzačení ubožáci
Milovat i nesympatického člověka Láska nás nenutí potlačovat své negativní city
Milujte své nepřáteleTak si to zkuste! A napište mi, jak se Vám odměnili
Nenávist ničí v první řadě toho, kdo nenávidí...Mám velmi mnoho lidí, které nenávidím
Připadá mi nemožné milovat (snášet, respektovat, přijímat...) některé lidi

Trest
Trestá Bůh? Pánbíček Tě potrestal!
Trestá Bůh? „Nejsme trestáni za naše činy, ale činy trestají a odměňují nás.“  
Bůh NIKOMU nestraní 
Bůh učiní zadost spravedlnosti 
Trestá Bůh člověka? Bože, ty máš slitování se vším 
Člověk prahne po pomstě a odplatě 
„Za co mě trestáš, Bože?“ 
Trestá nás Bůh? Člověk jen sklízí trpké ovoce stromu
Boží mlýny melou (někdy příliš) pomalu 
Bůh nepřišel, aby s někým zatočil
Jsou dva druhy křesťanů. Ti první rozumí klacku... 
Setkání s Bohem: strašák, anebo vytoužený cíl?
Utajené X  Vyprávění jedné vychovatelky z dětského domova

Svatý rok milosrdenství
Odkazy: 
Vatikánské stránky Svatého roku milosrdenství
Svatý rok milosrdenství (web ČBK)
Svaté brány v ČR 
Hymnus roku milosrdenství
Téma milosrdenství na webu víra.cz
Téma Svatý rok milosrdenství na webu víra.cz
Téma milosrdenství na webu pastorace.cz
Téma Svatý rok milosrdenství na webu pastorace.cz

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Advent

Advent
(2. 12. 2023) Advent: informace, význam, základní info, datum, roráty, výroba věnců, pro děti...

Doporučené knihy (listopad 2023)

Doporučené knihy (listopad 2023)
(30. 11. 2023) Stále se na nás obracejí naši čtenáři s prosbou o doporučení nějakých kvalitních knih.

Bůh neříká: "Už neplač." Ale naopak...

Bůh neříká: "Už neplač." Ale naopak...
(29. 11. 2023) Bůh utírá slzu z každé tváře. Ježíš neříká: "Přestaň s tím nářkem". Ale naopak...

Co jsou to roráty?

Co jsou to roráty?
(25. 11. 2023) Prastaré adventní zpěvy, které se zpívají v brzkých ranních hodinách jen za svitu svící…

Adventní dokreslovací knížka pro děti

(25. 11. 2023) Ahoj děti! Určitě už znáte vyprávění o tom, co všechno se stalo, než se Ježíš narodil. Teď si o tom s námi můžete…