Proměním jejich nářek v radost. (Jer 31,13) - Citát z Bible na každý den

1. 7. 2023, MJ | Sekce: Aktuální téma | Archiv

Ach, jak v létě chutná dobře vychlazená kofola!

kofola, pití / ima

“Kdo podá třeba jen číši studené vody jednomu z těchto nepatrných, protože je to můj učedník, amen, pravím vám: nepřijde o svou odměnu.” Mt 10,42

Léto je už místy v plném rozpuku. Nesnesitelné horko, madla v autobuse nasáklá potem, nedá se nadechnout, slunce žhne do vyprahlé půdy. Kde najít trochu stínu a vody na svlažení? Ach, jak dobře chutná v takovém počasí dobře vychlazená kofola či pivo, řeknou si jistě mnozí.

A Ježíš říká, abychom hasili žízeň těch nejnepatrnějších. Avšak žízeň nemusí být jen fyzická, dotýká se i podstaty života: žízeň po lásce, žízeň po vlídném slovu, žízeň po nepatrném úsměvu, po pozornosti, žízeň po přijetí a objetí, žízeň po smysluplnosti toho, co dělám… Kolik lidí kolem mě má žízeň? Podám jim alespoň malou číši vody?

A existuje i další rozměr žízně. Sociální. Myslíme na žízeň lidí na okraji společnosti? I na jejich žízeň po materiální podpoře a spravedlivějším systému? Myslí někdo v létě taky na lidi v dluhových pastech a matky zavřené ve vězení? Křesťanská zvěst s sebou nese nevyhnutelně právě i sociální rozměr, říká papež František.

Kdo je křesťan, podává číši studené vody a hasí žízeň nepatrných.

Kdo podává číši studené vody, to je křesťan.

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Související texty k tématu:

Voda
Bože, dej mi svou vodu, ať už nežízním
Být jako strom zasazený u vody (videospot)
Pozor na dehydrataci
Nemusím hledat, kde načerpat
Duch svatý
Voda v křesťanství

Touhy v našem životě

"Nepokojné je naše srdce, dokud nespočine v tobě, Bože." (Sv. Augustin)
"V každém člověku je propast, kterou může naplnit jen Bůh." (Blaise Pascal).
"Bůh lidem dal do srdce touhu po věčnosti." (Kaz 3,11) 
"Jako laň prahne po vodách bystřin, tak prahne má duše po tobě, Bože! Má duše žízní po Bohu." (Žl 42,2-3) 

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Mezinárodní den seniorů 1.10.

Mezinárodní den seniorů 1.10.
(29. 9. 2023) Víte, pro mě stárnutí je přibližování se cíli. A ten cíl stojí za to. Ani oko nevidělo, ani ucho neslyšelo, ani do srdce…

Svatý Václav stál u základů Evropy

Svatý Václav stál u základů Evropy
(28. 9. 2023) Jaký vzor nabízíme mladým lidem dnes? Rytíře nebo švindlíře?

Mnichovská dohoda zavalila bezpočet lidí nepopsatelným utrpením

Mnichovská dohoda zavalila bezpočet lidí nepopsatelným utrpením
(28. 9. 2023) Násilí a bezpráví zasadilo těžké rány a zanechalo hořkost. Všeho toho velice lituji, naplňuje mě to smutkem a hluboce se…

Svatý Václav je voják i světec

Svatý Václav je voják i světec
(27. 9. 2023) Odhodlaně třímá svůj meč, přitom si ale válku nepřeje.

Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí

Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí
(26. 9. 2023) Nezapomeňme na tradici svatováclavskou...

Seminář "Otcovo srdce"

Seminář "Otcovo srdce"
(26. 9. 2023) Praktický seminář o Otcově Boží lásce s názvem „Otcovo srdce“ proběhne ve dnech…

Jak roste vinná réva a jak se dělá víno? Pracovní listy pro děti

(23. 9. 2023) A znáte nějaké další rostliny, které se objevují v Bibli?