Byli jste osvobozeni od hříchu. (Řím 6,18) - Citát z Bible na každý den

23. 1. 2018, KP

NLP - neurolingvistické programování

Navigace: Katalog dotazů > Alternativní směry - léčitelství, reiky, terapie,....

Hezký den, 

chci se zeptat, jaký je postoj katolické církve k "NLP - neurolingvistickému programování"? Myslím to ve stejné intenci, jako např. postoj k józe, akupunktuře atd. 

Kurzy NLP často zaručují rychle úspěšný osobní a profesní život

Dobrý den,
oficiální postoj k této metodě katolická církev nezaujímá. Nicméně, co se týče případného duchovního zatížení, lze k tomu uvést, že metoda by sama o sobě duchovně škodlivá neměla být. Je to metoda čistě psychologická, a proto, využívají-li ji kvalifikovaní psychologové v rámci komplexnější práce s klientem, může metoda do jisté míry pomoci. Takto bývá např. využívána při léčbě různých fobií.

Potíž s touto metodou nastává v momentě, kdy ji začínají provádět tzv. samozvaní terapeuti, „koučové“ či trenéři osobnostního rozvoje, kteří nemají dobrou kvalifikaci v oboru psychologie a tuto svou metodu prezentují jako jedinou možnou k dosažení vytyčeného cíle neboli takříkajíc „samospasitelnou“. (To bývají ty kurzy NLP nabízené např. na internetu zaručující rychle úspěšný osobní a profesní život.) Psychologové právě toto pojetí metody vnímají spíše jako pochybné. To je tedy ale spíš otázka na rovině vědeckosti metody, nikoli na rovině duchovní.

Nebezpečí v duchovní oblasti by bylo možné spatřovat tehdy (a také to tak občas bývá), kdy se trenéři NLP zároveň hlásí k alternativnímu léčení, mají za sebou nějaké zasvěcující rituály (např. reiki), zajímají se o práci s energiemi apod. To, čím žijí a čemu věří, vnášejí rovněž do NLP. A tady by bylo skutečně potřeba raději se metodě NLP vyhnout, protože přeci jenom je to práce s nevědomím. Já bych se v tu chvíli obávala vložit svou důvěru někomu, kdo má za sebou takové, pro mne nejisté, duchovní pozadí.

V neposlední řadě pár otázek k zamyšlení. Jako křesťan vkládám svou důvěru v Boha, přijímám Ježíše za svého Spasitele. Mohu se zároveň bez obav svěřit metodě (tak jak ji často nabízejí ony „rychlokurzy“ NLP), která se mě snaží přesvědčit, že jenom sobě a svým schopnostem mám důvěřovat, že jenom já si absolutně určuji svůj život? Dokážu si tento svůj život zefektivnit a tudíž dojít maximálního štěstí a úspěchu na základě NLP metody tím, že se naučím zcela ovládat své myšlenky a své vnitřní stavy? Nestávám se tím už takovým skoro „sámsoběbohem“? Co je vlastně skutečně mým životním cílem: úspěšný (zejména profesní) život nebo věčný život? Netoužím ještě po něčem víc než úspěch zde na zemi?

Nemyslím tím, že by metoda měla být pro křesťana nutně zapovězená (v některých momentech může být skutečně nápomocná), ale je na místě ve vztahu k Bohu jistá obezřetnost, abych se nenápadně Bohu nevzdaloval a jednou nakonec nezjistil, že jeho přítomnost ve svém životě vlastně již nepotřebuji.

Kategorie otázky: Alternativní směry - léčitelství, reiky, terapie,....

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5-8)

Pomozme jedné z nás, která měla startovací čáru jinde než my

Pomozme jedné z nás, která měla startovací čáru jinde než my
(19. 10. 2021) A přesto je optimistická a pozitivní…

Čsopis IN! pro dívky / říjen

Čsopis IN! pro dívky / říjen
(8. 10. 2021) Pro někoho může být podzim smutné období, hlavně, když celé dny proprší. Pro někoho je to roční období plné klidu a…

Můžete podpořit „svůj“ hospic

Můžete podpořit „svůj“ hospic
(6. 10. 2021) V sobotu 9. října se připomíná Světový den hospiců.

Nechme na sebe hledět Ježíše (papež František)

(3. 10. 2021) Co nám nabízí svědectví Františka z Assisi dnes?  (odkaz na pastorace.cz)

Svátek andělů strážných 2.10.

Svátek andělů strážných 2.10.
(1. 10. 2021) Pošlu před tebou anděla, aby nad tebou po cestě bděl. Naslouchej jeho hlasu. Můj anděl půjde před tebou, praví Bůh.…

Mezinárodní den seniorů 1.10.

Mezinárodní den seniorů 1.10.
(29. 9. 2021) Víte, pro mě stárnutí je přibližování se cíli. A ten cíl stojí za to. Ani oko nevidělo, ani ucho neslyšelo, ani do srdce…