Milosrdenství chci, a ne oběť. (Mt 9,13) - Citát z Bible na každý den

26. 11. 2008, mat

Nesmysly na www.buh.cz

Navigace: Katalog dotazů > Náboženství

Zcela náhodou jsem narazil na webové stránky bůh.cz, na kterých je uvedena spousta nesmyslů o něčem, co vaše zájmová skupina lidí, zvaných církev, nazývá bůh. Zajímalo by mě, jestliže podle vás vše stvořil, kdo potom stvořil jeho? Zřejmě další bůh. A kdo pak stvořil jeho? Zřejmě další?????

Bůh NENÍ, a to ani bytost, ani nic jiného! Je to jen přežívající středověká demagogie církve, která získává své ovečky tak, že člověka zachytává v těžkých a složitých obdobích života (a že jich současný režim nabízí hodně, neboť člověka dostává do krajních či mezních životních situací. I já se do podobné situace dostal, ale u mě nehrozilo ani nehrozí upadnutí do nějaké víry v boha.). Lidi v těchto chvílích rádi něčemu věří, něčemu, čeho se můžou chytnout. Ačkoli právě víra jim nic z jistot nenabízí, je to jakýsi brufen na problémy, jen je překrývá, nic nevysvětluje, nic neřeší.

Proč prostě nemůžete říci, že život je? Je v tom nějaká větší nelogičnost, než že je stvořen? Život existuje a po miliony let se vyvíjel (ne 10 000 let dle bible, už zde je vidět obrovský rozpor).
Ano, je mnoho zajímavostí a nejasností na světě, ale rozhodně to není způsobeno nějakými nadpřirozenými jevy, zázraky apod. Vše má své přírodní zákony, fyziku, chemii, a důvodem, proč člověk ještě něčemu nerozumí, je, že v bádání prostě ještě tak daleko nedošel. Vždyť si vezměte, že to byly právě šlechticko-církevní režimy za tuhého středověku, které brzdily či přímo znemožňovaly zkoumání, bádání a vývoj, pod rouškou "kacířství", "čarodějnictví" apod. Z toho vyplývá na závěr: ano, víra je obrovsky důležitá, nutná. Ale ne v jakéhosi neexistujícího boha, ale v dobro, spravedlivou společnost, zdravý národ, republiku, práci. Vidíte, že je toho dost, v co má člověk věřit. Totiž jen to, co si člověk přes různá úskalí v historii vybudoval, ho přivedlo až do současné podoby.

Prokazatelný důkaz o neexistenci Boha (pozoruhodně) neexistuje

Děkujeme za Vaši zpětnou vazbu a dotaz. Ke křesťanské definici Boha patří i to, že je "příčinou sebe sama", resp. poslední příčinou skutečností, které poznáváme a které nás obklopují. Již z této definice bytosti, kterou nazýváme Bohem, vyplývá, že pochopitelně Bůh není zapříčiněn či "stvořen", jak říkáte, nikým dalším. Tento fakt, na nějž narážíte, pak tvoří mj. základ dokonce tří z celkových pěti cest k poznání existence Boha (někdy zvané důkazy boží existence) Tomáše Akvinského (najdete je v jakékoli slušné filosofické příručce).

Bůh jako bytost, která je jiné povahy než ostatní skutečnosti, s nimiž máme empirickou zkušenost, nám pochopitelně nesedí do našich vzorců uvažování, a proto hledáme příčinu či stvořitele i u něj. To ovšem neznamená, že by definice Boha jakožto toho, který není "způsoben" či stvořen někým dalším, byla nelogická - naopak. Mnoho věcí pro nás zůstává tajemstvím a těžko je dohlédnout či prohlédnout, to ovšem není samo o sobě důvodem pro to, abychom je odmítli jako neexistující či nelogické.

"Víra" i přesvědčení o neexistenci Boha je v zásadě také vírou, protože prokazatelný důkaz o neexistenci Boha (pozoruhodně) neexistuje.

Existence Boha není navíc vázána na vlastnosti církve, na něž poukazujete. Pojem boha není křesťanský vynález, a Bůh není projevem ničí středověké demagogie (onen pojem existoval již předtím, pochopitelně)..

Dále: křesťanská víra nepožaduje, aby svět byl stvořen před 10 tisíci let, jak uvádíte, a mnozí křesťané si dovedou představit, že se život na Zemi vyvíjel po miliardu let - a dokonce v tom není ani nutně rozpor s biblickým vyprávěním (které pochopitelně není historickým záznamem, jak se odborníci shodují). Počátky života na Zemi jsou pro nás pro všechny v prehistorickém nedohlednu, a pokud se nepletu, žádný biolog vám samotný okamžik, kdy se život objevil, nedokáže vysvětlit. Křesťané možná (vč. Vámi tolik citovaného středověku) takoví tmáři nebudou, doporučuji Vaší pozornosti třeba jen následující seznam na webu Apologia: Katolická církev - nepřítel zdravého rozumu

Zázraky či "nadpřirozené jevy", jak je označujete, se samotnou existencí Boha nemají příliš společného - v tématech, na něž narážíte, si většina křesťanů taktéž bez zázraků vystačí a pochopitelně bude přesvědčena o platnosti přírodních zákonů.

Nerad bych Vám bral iluze, nicméně při pohledu na to, jak dlouho žijeme v nějaké spravedlivé společnosti, jakožto zdravý národ či jako republika a co si většina lidí prakticky představuje pod pojmem práce, a při pohledu na stav těchto entit se člověk musí ptát, zda vůbec něco jako spravedlivá společnost ve skutečnosti existuje (podobně jako zdravý národ) a zda to - všechno společně - přispívá více k lidskému štěstí a spokojenosti.

Každopádně přeji hodně štěstí a vytrvalosti při hledání pravdy, ještě jednou děkuji za Vaši reakci.

Kategorie otázky: Bůh, Náboženství

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5-8)

Svatý Václav stál u základů Evropy

Svatý Václav stál u základů Evropy
(28. 9. 2021) Jaký vzor nabízíme mladým lidem dnes? Rytíře nebo švindlíře?

Téma: narcismus. K poslechu

(17. 9. 2021) Zajímavá série tří pořadů na Radiu Wave

15. září 1993 byl sicilskou mafií zavražděn kněz Giuseppe Puglisi

(14. 9. 2021) Padre Giuseppe Puglisi se pokusil se o nemožné – zachránit děti ulice, které rostou pro mafii. Není divu, že se brzy –…

Papež František na Slovensku 12.-15.9.2021

Papež František na Slovensku 12.-15.9.2021
(12. 9. 2021) Odkazy na zdroje informací o cestě papeža Františka na Slovensko

Guy Gilbert (* 12. září 1935, Francie)

Guy Gilbert (* 12. září 1935, Francie)
(11. 9. 2021) nekonformní francouzský římskokatolický kněz, který svůj život zasvětil zejména práci s mládeží na okraji...

11.9.2001 byl uskutečněn teroristický útok na USA

11.9.2001 byl uskutečněn teroristický útok na USA
(10. 9. 2021) Jak připomínku na smutné výročí 11.9.2001 nabízíme zamyšlení o smrti od NY kaplana hasičů Mychala Judge OFM . Zamyšlení…