Přispějte utlačenému. (Iz 1,17) - Citát z Bible na každý den

28. 2. 2008

Nepleťte se do života NORMÁLNÍM lidem, vy jedny pokrytecké ...

Navigace: Katalog dotazů > Církev, společenství křesťanů > Dějiny církve, výhrady k církvi

Dobrý den, velmi se mi nelíbí Vaše veřejná prezentace fotografií potratů a kázání všem lidem o nich. Narazil jsem na ně dnes při výletě do Sv. Jana pod Skalou. Přijde mi docela ubohé, aby nám o žití či nežití kázala instituce, která má v dějinách na svědomí mnohem více zmařených životů než například fašismus či komunismus, a to už je co říct.... Myslíte si, že na to máte nárok, vy jedny pokrytecké KURVY? Řešte si laskavě svoje věci a nepleťte se laskavě do života NORMÁLNÍM lidem. Předem děkuji za odpověď.

P.S. Předem děkuji za zachování přesného znění dotazu, nestane-li se tak, bude řešeno na několika jiných stránkách.

S pozdravem A.A.

Myslím, že existují i důvody, proč nehledět na křesťanství pouze negativně

Dobrý den,

děkujeme za Vaši reakci. Naše linka neprezentuje nikde fotografie, o nichž hovoříte. Váš nesouhlas by proto bylo lépe směrovat na autora výstavy či panelů, kvůli nimž píšete. Naše linka není oficiálním představitelem církve či katolické církve konkrétně, k níž zřejmě ve své reakci směřujete své invektivy, a proto i Vaše pohrůžky na naši adresu jsou směřovány špatným směrem. Doporučuji Vám, abyste se obrátil/a na instituci podepsanou pod zmíněnou výstavou.

Nyní k Vašemu dotazu:

Upozorňují-li křesťané na to, že v provádění umělých potratů existuje etický problém, a to včetně fotografické dokumentace, nejedná se o kázání, nýbrž o dialog, který umožňuje naše svobodná společnost, neboť se otázka týká lidského života, jeho důstojnosti a jejich zachovávání, a to bez ohledu na náboženský kontext. Nemyslím si ani, že by bylo možné církev srovnávat s totalitními režimy, které mají na svědomí v případě nacismu/fašismu desítky, v případě komunismu stovku miliónů lidských životů. Církev pouze upozorňuje na to, že člověk není člověkem až v momentu narození, ale již před ním, a jako takový má svá práva, mezi nimiž právo na život je nejpřednější.


S pozdravem
za otazky.vira.cz
-mat-


***

Další reakce tazatele AA:


Dobře, omlouvám se za směrování své stížnosti na Vaši linku, byla myšlena proti křesťanství celkově, jelikož si nemyslím, že by Svatý Jan pod Skalou spadal někam jinam. Tuto velmi nepříjemnou záležitost budu samozřejmě řešit s konkrétní institucí, děkuji za tip.

Jinak slovo "kurvy" rozhodně nemám ve zvyku používat, ale tady mi přišlo více než na místě.

A co se týče obětí za které může křesťanství, velmi jste mě pobavil/a/i tvrzením, že nelze s těmito režimy srovnávat . Nepříjde Vám, že kvůli křesťanství zemřelo skutečně obrovské množství lidí zbytečně, počínaje upalováním "čarodějnic" a masakry při katolizaci Jižní Ameriky či Afriky konče? Nešlo jen o naprosto nesmyslnou krvavou propagandu? Nevidíte tu analogii věřící Křesťan - člověk arijského typu - dělník lámající rekordy v plnění norem a "čarodějnice" či Indián - člověk, který není arijského typu - inteligent či soukromník?

Pro mě jste bohužel jen sekta, která si hraje na ztělesnění dobra, ale bohužel tomu tak není a v naší zemi to naštěstí chápe stále více lidí. Ale nebudu Vám Vaše názory vyvracet, časem na jejich nesmyslnost příjdete sám/sama/sami.

S pozdravem A.A.


***

Další odpověď z otazky.vira.cz:


Dobrý den,

děkujeme za Vaši odpověď. Nemyslím si, podobně jako Vy, že křesťané jsou neviňátka. To nikoli. Ale zároveň si je potřeba vyjasnit pojmy. Koho myslíte církví? Katolickou církev, jinou církev nebo všechny církve? Za jednotlivé zločiny, které zmiňujete, kdo je vinen: církev celá, jednotlivé osoby, jednotlivé právnické osoby, které ji tvoří (biskupství, kláštery), jejich představitelé, teologové, církevní soudy, ti, kdo je vykonávali? Nebo snad v mnoha případech "světské rameno": panovnické soudy, panovník sám, jednotliví šlechtici a zástupci měst?

Nemyslím si, že by Vámi zmiňované oběti zemřely kvůli křesťanství. Z mnoha jiných důvodů jistě.

Čarodějnictví bylo např. trestáno už římským a germánským právem, během středověku a raného novověku bylo trestné z pohledu státu. Někteří křesťané "na čarodějnice" věřili, mnozí odborníci také ne (např. jeden z největších středověkých teologů a filozofů Tomáš Akvinský), proti procesům se vyslovovali např. mnozí jezuité (Friedrich Spee).

V případě americké conquisty, kdo mohl za množství obětí? Conquistadoři, španělští panovníci, obchodníci z otroky? Dominikán Bartolomeo de las Casas či Francesco de Vittoria například hájili v této době (a nebyli sámi) lidská práva Indiánů, což vůbec nebylo obvyklé. Křesťanství bezpochyby posloužilo jako ideologie pro vybudování moci španělské koruny.

Nehážu vinu na druhé, jen chci ukázat, že i ve Vámi zmiňovaných případech se jedná o mnohem složitější otázku. Ale totalitní režimy církev nepraktikovala, to (naštěstí) opravdu ne. Nechtěl jsem předvést obhajobu církve, jen poukázat na to, že je těžké soudit jednotlivé případy i tehdejší mentalitu po stovkách let.

Na druhou stranu vidím ale i pozitiva. Křesťanství tvoří jeden z kořenů evropské kultury a mnoho institucí a sociálních jistot, které bereme jako samozřejmé, se zde objevily teprve s křesťanstvím. Podobně představa lidských práv jako takových, důstojnosti člověka a ochrany jeho života mají svůj původ v židovsko-křesťanské tradici. Myslím, že existují i důvody, proč nehledět na křesťanství pouze negativně.

A křesťané se opravdu za "ztělesnění dobra" nepovažují, to ale neznamená, že by se dobrých věcí a práv druhého neměli zastat. Křesťan se nepovažuje za nadčlověka, ani neplní normy, ale má se snažit ve svém životě žít dobře a vyvarovat se zlého. To je výrazně něco jiného.

Přeji vše dobré

S pozdravem
za otazky.vira.cz
-mat-

Kategorie otázky: Dějiny církve, výhrady k církvi

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Duchovní obnova: Uzdravení a duchovní dary s Dr. Mary Healy v srpnu v Brně

Duchovní obnova: Uzdravení a duchovní dary s Dr. Mary Healy v srpnu v Brně
(15. 7. 2024) Ve Starez aréně v Brně se ve dnech 9. - 11. srpna 2024 uskuteční duchovní obnova CREDO, která přinese setkání a…

V kontaktu s přírodou člověk znovu nalézá svou správnou dimenzi

V kontaktu s přírodou člověk znovu nalézá svou správnou dimenzi
(12. 7. 2024) Tato překrásná „kniha“ se otevírá všem – jak malým, tak velkým. V kontaktu s přírodou člověk…

Tipy jak ne/odpočívat

(4. 7. 2024) Slovo rekreace pochází z latiny a znamená: re - creatio, neboli znovu - stvoření...

Cyril a Metoděj (5.7.)

(3. 7. 2024) Oba rodní bratři, jejichž svátek slavíme 5. července, pocházeli ze Soluně. Ta byla v té době největším střediskem…

4. - 9. 8. 2024 Festival Welcome to Paradise pro mládež 18-30 let

4. - 9. 8. 2024 Festival Welcome to Paradise  pro mládež 18-30 let
(1. 7. 2024) Festival pro mládež 18-30 let, s mladými z různých zemí světa s překladem do češtiny. Bůh nás, zve abychom s ním vyjeli…