Vložím svůj zákon do jejich nitra. (Jr 31,33) - Citát z Bible na každý den

29. 6. 2011, stepa

Mezináboženská setkání v Assisi

Navigace: Katalog dotazů > Církev, společenství křesťanů > Dějiny církve, výhrady k církvi

Dobrý den,
Na Gloria.tv jsem shlédl záznam o setkání papeže Jana Pavla II. v Assisi s představiteli jiných náboženství - islámu, buddhismu, vúdú.
...
Z uvedeného komentáře vyplývalo, že následné zemětřesení bylo odpovědí na tento znesvěcující čin. Věřím, že Jan Pavel II. byl člověk plný Boha, ale nebylo toto setkání omylem?
Děkuji moc za jakýkoli názor...

Mezináboženský respekt a touha křesťanů po pokoji a dialogu

Dobrý den,

Není snadné rozlišit situace, kde jsme osobně nebyli a co jsme sami neviděli. V takových chvílích ale můžete přijmout to, co rozliší církev jakožto Boží lid. Církev jasně rozlišila, že setkání v Assisi bylo správné a požehnané. Když se rozhlédneme, máme dnes důkazy o opaku? Spíše se zdá, že náboženství jsou si skutečně čím dál blíže a že mezináboženský respekt stoupá (nebo alespoň silné vědomí jeho potřeby), a to i díky tomuto velkému setkání v Assisi, které ukázalo touhu křesťanů po pokoji a dialogu.
....
Můžeme jasně cítit, že Duch svatý naši církev dnes volá ke spolupráci s islámem za každou cenu, a nejen s islámem. Jasně nás dnes Duch svatý vede k překonávání stereotypů a předsudků v různosti náboženství. Lidé, kteří dnes popírají užitečnost setkání v Assisi, budou hledat veškeré záminky pro to, aby vyjádřili svůj konzervativní postoj. Budou hájit katolickou víru způsobem, který je velmi militantní. Připojí se k historii, kdy vstoupit na práh protestantského kostela byl velký hřích. Takoví lidé se mohou postupně dostat do agresivní nálady, která bude živou vodou na mlýn extrémních islamistů. To přesně Jan Pavel II. nechtěl. Toužil otevřít cesty pokoje i za cenu kritiky. A měl pravdu i přesto, že jeho krok svolání setkání do Assisi byl víc než prorocký a odvážný. Tímto setkáním jasně ukázal, že církev touží respektovat jiná náboženství a tak chce být příkladem k následování.
....
Papež se se během setkání ani v jedinou chvíli neobrátil k cizím bohům. Pouze v respektujícím tichu stál a naslouchal modlitbám jiným. To byl pravý smysl setkání. Ukázat respekt a přijetí a prosit také o přijetí křesťanů jinými náboženstvími. Cílem bylo naučit lidi žít spolu v pokoji, cílem bylo zamezit dalším násilnostech.
...
Nejsme schopni rozlišovat situace, o kterých pouze slyšíme a nejsme jejich přímými účastníky (např. setkání v Assisi a následné zemětřesení), můžeme ale dobře rozlišit webové stránky, kterými se zabýváme a které jsou duchovním pramenem naší víry.
Chtěla jsem Vás upozornit, že stránky Gloria.tv, které jste četl a nalezl na nich onen film, nemají a ani nemohou mít schválení církve. Ani po dlouhém hledání se mi nepodařilo zjistit, kdo je správcem a co je cílem webu (cílem všech solidních stránek je průhlednost na první pohled, tzn. pod ´Kontakt´ či ´O nás´ napsat, kdo to založil, profil toho člověka, k čemu to slouží, pravidla přispívání, cíl webu). Upněte svoji pozornost k solidním webovým stránkách a opírejte své názory o ně. Buďte si jist, kdyby existovaly pochybnosti o onom setkání, jistě byste se o nich dozvěděl i na solidních stránkách, ne jen na Gloria.tv.
...
Pokud chcete utvářet svojí víru podle katolické (nebo křesťanské) nauky, doporučuji vám tyto stránky opustit a namísto nich se věnovat stránkám ověřeným, zde je několik příkladů:
1) základní weby vira.cz, pastorace.cz
2) stránky reagující na současnou situaci Vatikánský rozhlas
3) Teologické texty pro náročného čtenáře
4) dvě dominikánské revue Salve a
Amen

...
Přestože se Gloria.tv tváří jako katolický web, kde můžou věřící publikovat své články, videa, fotografie atd. , něco jako katolické ,,you tube", končí to bohužel tím, že i lidé, kteří ví, čemu uvěřili, zůstanou zmateni ve spleti všech možných názorů. Prostě zmatek, do kterého je na pováženou se vůbec zapojovat.
Nejde o to vzít lidem v církvích demokratické slovo, ale jde o to chránit prostor, kde je takové slovo vyřčeno. Onen prostor musí být veden Duchem svatým, tzn. otevřít prostor k diskusi, ale ne k demagogii, která je hlásána, co by pravda, bez jediného slova vysvětlení. Není možné na solidním ´katolickém´ webu nechat vyvěšené příspěvky, které nabádají k mnoha divným věcem (exkomunikace představených církví) bez komentáře.
...
Chybí tu jednoznačné slovo, které věřícím bude přinášet světlo. Vím, že v různých diskuzích je takový prostor vytvořen. Na signály.cz občas přispívají lidé zvláštními příspěvky, a to je dobře. Ale zároveň tam odepisuje několik kněží, kteří jsou plně v jednotě s církví.
...
Dnes je jistě mnoho věcí, o kterých je dobře v církvi diskutovat, ale musí to mít určitou formu. Především se o tyto webové diskuse musí starat někdo, kdo má kromě respektu a bezbřehé tolerance ještě také dar rozlišení.

Kategorie otázky: Náboženství různá, Dějiny církve, výhrady k církvi

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Pěší pouť ke sv. Vintíři v Dobré Vodě u Hartmanic

Pěší pouť ke sv. Vintíři v Dobré Vodě u Hartmanic
(23. 5. 2024) V neděli 2. června 2024 půjdou pěší poutníci z bavorského Rinchnachu k místu zesnutí sv. Vintíře 

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2024) Působil tam, kde smrt byla lepší než život...

Nejsvětější Trojice

Nejsvětější Trojice
(20. 5. 2024) V  neděli po Letnicích (Slavnosti seslání Ducha svatého) se připomíná mysterium Boha v Trojici.

Letnice, Svatodušní svátky...

(16. 5. 2024) Letnice se slaví padesátý den po Velikonocích. Jsou vyvrcholením, naplněním Velikonoc. Datum Letnic v roce 2024:…

15. květen - Mezinárodní den rodiny

(14. 5. 2024) 15. květen je od roku 1994 ustanoven jako Mezinárodní den rodiny. Texty k tématu: rodina (v katalogu), rodina (v…