Bůh říká vězňům: „Vyjděte!“ (Iz 49,9) - Citát z Bible na každý den

12. 11. 2012, MN

Máte přesvědčivý důkaz Boha?

Navigace: Katalog dotazů > Náboženství

Dobrý den,

seznámil jsem se s věřící dívkou. Já sám jsem ateista z ateistické rodiny. Ačkoli jsme spolu o její víře mluvili mnohokrát a já ji opakovaně žádal o nějaký důkaz boží existence, byl jsem bohužel vždy jen zahrnut přemírou biblických citátů, ovšem bez konkrétní odpovědi na můj dotaz.
..
Jelikož různá náboženství věří v různé bohy, je namístě otázka, který z nich je ten pravý. Jsem člověk rozumově založený a pochopitelně věřím jen tomu, co je mi přesvědčivě naservírováno. Tím rozumím uchopitelný, ověřitelný a nezpochybnitelný důkaz. Citáty z bible podle mého do této skupiny nepatří.
...
Obracím na Vás s dotazem: disponuje církev podobným důkazem? Anebo vše je pouze v rovině filosoficko- teologické?

Ne všechno v našem životě můžeme změřit a zvážit

Vážený pane,

Předpoklad, že se budeme opírat jen o to, co je „přesvědčivě naservírováno“, není zcela pravdivý. Vzpomeňme si, že v našem životě je celá řada momentů, kdy se opíráme o vztah, který stojí právě jen na „víře“ v pozitivní vztah. Platí to např. o rodičovství, přátelství, partnerství. Takové vztahy nelze měřit žádnou objektivní metodou, ale pouze osobní zkušeností (nikomu cizímu maminka maminku na zkoušku nemůže dělat) – jde tedy o jedinečný osobní vztah. Jestliže máme takovýto zážitek z nejběžnějšího života, je evidentní, že naše zkušenost se pohybuje na dvou rovinách

1) ve světě poznatelného fyzikálního prostoru (měřitelný svět)
2) ve světě vztahů, emocí, pocitů, lásky, ve světě „psyché“ - ducha.

Tento druhý je mnohem obtížněji uchopitelný a mnohem méně měřitelný, o to je složitější a větší. Bůh už ze své podstaty (definovaný jako ten, který je obecně mimo náš prostor a čas, nevázaný hmotou a jejími zákony), bude mít mnohem blíž k našemu druhému rozměru.

Bavíme-li se ale o důkazech, pak přeci něco říci lze. Předně zcela základní „důkaz“ je víc než evidentní: hmota sama je omezená svým rozpadem, energií, která se dlouhodobě ztrácí (druhý zákon termodynamiky). Jestliže to platí, pak je ale otázkou, kde se energie vzala. Musel přijít nějaký základní impulz, který umožnil např. velký třesk či seskupení hmoty před ním. Půjdeme-li takto v rovině logiky až na úplný začátek, zjistíme, že musí existovat něco-někdo, kdo existuje mimo fyzikální pravidla, kdo umožnil tento první impulz a umožnil pravidla, kterými se zcela konkrétně hmota řídí. Jinak musíme tvrdit, že hmota (resp. fyzikální energie) sama má charakter věčného boha.

Bůh křesťanů rozhodně není vodič loutek, který hýbe provázky. Je tím, kdo dal impulz (stvořil) svět tak, že běží podle svých zákonitostí, jako dokonalý stroj. Ale není to celé, uprostřed světa stojíme my, kteří jsme na rozdíl od všech ostatních tvorů schopni si otázku po bohu položit a svobodně a odpovědně hledat odpověď na tuto otázku. Kde se ale tato otázka v nás vzala? Jiná zvířata a rostliny ji neřeší. Je v nás po celá tisíciletí známa. Jedním z prvních projevů lidské kultury je pohřbívání mrtvých, které umíme dnes doložit 50000 let nazpět. Proč lidé pohřbívají své blízké, proč je vybavovali množstvím vzácných předmětů? Jednou ze základních odpovědí, je právě naděje na věčnost, která stojí mimo náš prostor a čas.

Mimochodem, v dnešních statistikách najdeme, že velká část lidí této planety dnes věří a více jak 50věří v Boha popsaného v Bibli (židé, křesťané a muslimové, viz. např. internetové heslo: náboženství). To také nesvědčí o úplné náhodě…

Domnívám se tedy, že obhájit skutečný ateismus, je dnes nesmírně náročné, i když se o to někteří pokoušejí a osobně si těchto lidí velice vážím. Bohužel mnohem více lidí zůstává na rovině meziprostoru, kde sice věří v „něco nad námi“, ale nejsou ochotni tomu věnovat více energie. To považuji za dosti nepoctivé.

Nevím, zda je možné na pár řádcích ukázat složitost Vaší otázky. Věřím, že jsem alespoň naznačil směr, kudy lze uvažovat.

Kategorie otázky: Náboženství

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Fotogalerie - Miloslav kardinál Vlk

Fotogalerie - Miloslav kardinál Vlk
(18. 3. 2023) 18. 3. 2017 zemřel Miloslav kardinál Vlk. Publikueme několik amatérských fotografií...

Internet - dobrý sluha i zlý pán. Doporučujeme k přečtení!

Internet - dobrý sluha i zlý pán. Doporučujeme k přečtení!
(16. 3. 2023) Doporučujeme k přečtení knížku: S mobilem do Božího království? 25 úvah o tom, proč je internet dobrý sluha i…

Jiří Grygar (* 17. 3. 1936)

(16. 3. 2023) Český astronom a astrofyzik, významný popularizátor vědy v oblasti astronomie, astrofyziky a vztahu vědy a víry, za…

Svatý Patrik 17. března

(12. 3. 2023) Etymologie jména Patrik znamená „Vznešený“ nebo „Urozený“.  Českou variantou je…

Vlajka pro Tibet

Vlajka pro Tibet
(9. 3. 2023) Vlajka pro Tibet - symbol boje za lidská práva  i za svobodu vyznání. Vlajka pro Tibet není propagací…

MDŽ - Mezinárodní den žen - 8.3.

(7. 3. 2023) Kontroverzní svátek? Máme slavit Mezinárodní den žen MDŽ, nebo Den matek? Svátek MDŽ byl dříve ideologicky…