Pomoz mé slabé víře! (Mk 9,24) - Citát z Bible na každý den

5. 1. 2011, marse

Křest - rodiče nesouhlasí

Navigace: Katalog dotazů > Církev, společenství křesťanů > Křest dospělých

Dobrý den

Je mi 16. Před časem jsem náhodně potkala věřící lidi. Od té doby uvažuji, že bych se ráda nechala pokřtít. Moji rodiče ale tuto touhu rozhodně nesdílejí, považují to za úlet. Církev prostě nesnáší.. Chtěla bych se zeptat, musí být moji rodiče při křtu? A kdo všechno by u této události měl být? A kolik by to asi stálo peněz?
Je to pro mě strašně důležité. Díky za odpověď.

Poctivá příprava je důležitá pro život po křtu

Milá ...,

Je krásné, že se pro křest rozhoduješ. Z těch pár vět, co jsi napsala, vnímám tvé nadšení a touhu po něm.. To je velmi dobře. Zároveň ale buď, prosím, trpělivá a neuspěchej jeho přijetí, dokud na něj nebudeš skutečně připravená. Ta příprava je moc důležitá, abys měla po křtu z čeho žít a co rozvíjet.
S přijetím křtu je úzce spjatá příprava na křest, kde se dozvíš mnoho o víře, o životě s Bohem, o tom kým může pro člověka Bůh být, kým je. Je třeba oslovit místního kněze a domluvit se s ním na přípravě.

Píšeš, že ještě nejsi plnoletá. Není bezpodmínečně nutné, aby se rodiče křtu účastnili. Ale… je dost důležité, aby s tvým křtem, pokud možno, souhlasili. Bez jejich souhlasu či vědomí není problém křest udělit, až ti bude 18 let. Není ovšem nezbytnou podmínkou, aby rodiče souhlasili i ve věku, dejme tomu, od 15 do 18 let. Tvá víra je brána vážně. Jen je třeba dobře zvážit, jestli by takový krok nevedl k rozkolu ve vaší rodině. Pak by bylo moudřejší opravdu se poctivě na křest chystat, ale přijmout ho, až budeš plnoletá. Bylo by dobré, kdyby ses za jejich přijetí tvého rozhodnutí modlila. Ve výjimečných případech je možné pokřtít i přes nesouhlas rodičů, ale to by musel posoudit kněz, který tě ke křtu bude připravovat.

Neboj se. Svěřuji Ti text z Nového zákona, Lukáš 12:27-35: Všimněte si lilií, jak rostou: nepředou, netkají - a pravím vám, že ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh tak obléká trávu, která dnes je na poli a zítra bude hozena do pece, čím spíše obleče vás, malověrní! A neshánějte se, co budete jíst a co pít, a netrapte se tím. Potom všem se shánějí lidé tohoto světa. Váš Otec přece ví, že to potřebujete. Vy však hledejte jeho království a to ostatní vám bude přidáno. Nebojte se, malé stádce, neboť vašemu Otci se zalíbilo dát vám království. Prodejte, co máte, a rozdejte to. Opatřte si měšce, které se nerozpadnou, nevyčerpatelný poklad v nebi, kam se zloděj nedostane a mol neničí. Neboť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce. Buďte připraveni a vaše lampy ať hoří.“

Tvůj nebeský Otec ví, co potřebuješ a neopustí Tě. Pečlivě sleduje Tvé kroky a chrání Tě. Bude o Tebe stále pečovat. Neboj se! Až Ti bude 18 let, tak se necháš pokřtít, ale je třeba se na křest ještě alespoň 2 roky připravovat. Když nyní začneš s nějakou přípravou, budeš v 18 letech připravena na křest .

Nech se vést Pánem, aby Ti ukázal, kdy budeš pomalu moci projevit doma svůj názor anebo alespoň vymínit, že budeš chodit na přípravy na křest.. Modli se a zůstaň otevřená, ať Pán změní srdce Tvých rodičů a dá Ti nějakou příležitost, kdy jim budeš moci říci o své víře.

A ještě k otázce, kolik křest stojí a kdo má u křtu být? Křest se uděluje zdarma. U křtu s tebou má stát kmotr – člověk, kterého si ty vybereš a o kmotrovství ho požádáš. Měl by ti na cestě víry pomáhat. Podmínkou kmotrovství je, že tento člověk je pokřtěný, biřmovaný a žije podle živé víry.

Moc ti držím palce, abys své odhodlání proměnila ve skutek v dobu pro tebe nejvhodnější. Nech se Bohem i skrz lidi, kteří tě budou připravovat, vést. Věřím, že rozhodnutí pro život s Bohem ti přinese hodně radosti, lásky a pokoje do celého tvého života.
-stepa-

Kategorie otázky: Křest dospělých

Z éry komunismu je dobré se poučit

(24. 2. 2020) Výročí komunistického puče 25.2.1948. Další texty k tématu: Komunismus a socialismus, 1948...

Händel i v temnotách života přinesl skvělé hudební plody.

(22. 2. 2020) Georg Friedrich Händel (* 23. února 1685 Halle + 14. dubna 1759 Londýn) se po prodělané mrtvici dostal na pokraj…

Mladí lidé proti zvrácenému politickému zřízení

(21. 2. 2020) 22. 2. 1943 byli v Mnichově gilotinou popraveni tři mladí lidé Sophie Scholl, Hans Scholl a Christoph Probst z odbojové…

Knižní tip: Hluboká řeka - Endó Šúsaku

Knižní tip: Hluboká řeka - Endó Šúsaku
(19. 2. 2020) Román je vyvrcholením jeho celoživotního hledání smyslu života tváří v tvář utrpení. Skupina japonských turistů se…

Světový den sociální spravedlnosti: 20. 2.

Světový den sociální spravedlnosti: 20. 2.
(19. 2. 2020) Světový den sociální spravedlnosti byl ustanoven OSN v roce 2007 a připomíná, že sociální spravedlnost by měla být…

Týden manželství

(11. 2. 2020) Dobré manželství by chtěl prožívat každý. Dobré manželství ale není samozřejmost.

Shincheonji

je poměrně mladé náboženské hnutí pocházející z Jižní Koreje.

Křesťanské církve po celém světě vydaly prohlášení varující proti tomuto náboženskému společenství.

Za důvod udávají sektářskou povahu církve Shincheonji - manipulativní praktiky, snahu o utajování, rozpory s křesťanským učením apod. Její členové zpravidla postupně opouštějí rodiny a omezují veškeré kontakty mimo členy společenství. 

Více informací: 

www. scjinfo.cz