Já jsem přišel, aby měly život. (J 10,10) - Citát z Bible na každý den

Sekce: Knihovna

Myšlenky moudrých o přátelství

Věrný přítel je k nezaplacení

z knihy Přátelství - myšlenky různých autorů

Daleko nebo blízko,
ve štěstí či v neštěstí,
v druhém má přítel někoho,
kdo mu věrně pomáhá
být svobodný a být člověkem.

Dietrich Bonhoeffer

Někdo má to štěstí,
že má schopnost
být přítelem.

Jan Werich

Přátelství je velká věc;
jeho velikost nelze vyjádřit slovy,
je možné ji poznat
jen zkušeností.

Sv. Jan Zlatoústý

Věrný přítel je k nezaplacení,
ničím nelze vyvážit jeho cenu.

Sírachovec, Starý zákon

Bůh nás miluje až do té míry,
že v nás přebývá, stává se nám
druhem v naší samotě, důvěrníkem
a přítelem v každé chvíli.

Alžběta od Nejsv. Trojice

Doufám, že mi přátelé odpustí,
když prohlásím, že neznám žádného
z nich, který by neměl chyby.
A mrzelo by mě,
kdybych měl přátele,
kteří by mé chyby neviděli.

Henry Fielding

Spolehlivého přítele poznáme jen
v prchavém štěstí.

Quinto Ennio

S druhými nás může spojit
jen dobré srdce; ze zištnosti nikdy
trvalé přátelství nevzešlo.

Auguste Comte

Falešný přítel je jako kočka -
zepředu líže, zezadu škrábe.

slovinské přísloví

Extrémní třeštění moderního života
udusilo starost o přátelství.

Samuel T. Coleridge

Chval přítele veřejně
a kárej ho mezi čtyřma očima.

Leonardo da Vinci

Svěří-li ti přítel určitou myšlenku,
neskrývej před ním svůj názor,
ať je to souhlas nebo odmítnutí.
Když mlčí, tvé srdce nepřestává
naslouchat jeho srdci,
protože v přátelství se každá myšlenka,
přání a naděje rodí v tichu
a s velikou radostí se o ně dělíme.

Chalíl Džibrán Džibrán

Až se přátelé stanou vůči sobě uzavření
a přestanou si vzájemně pomáhat,
svět ztratí něco ze své nádhery.

Anatole Broyard

Bez ctnosti nemůže
pravé přátelství existovat.

Cicero


Hodnotu přátel si neuvědomujeme,
dokud nám nehrozí, že je ztratíme.
Když se nám vše dobře daří,
jsme tak pošetilí, že si myslíme,
že všechno zvládneme i bez nich.

François de Chateaubriand

Přátelství je současně základem
i vrcholem každého úspěchu.

Irene Brinová

Vše, co může být řečeno o přátelství,
je podobné tomu,
co říká botanika o květinách.
Cožpak může intelekt vyjádřit podstatu?

Henry D. Thoreau

Základem přátelství je upřímnost.

Raffaele Pibiri

Přátelství není jen na krátký čas,
nýbrž na věčnost.

Josef Eichendorff

Přátelský svazek
je silnější než pokrevní nebo příbuzenský,
protože své přátele jsme si vybrali sami,
kdežto rodiče nám byli dáni osudem.

Giovanni Boccaccio

Štěstí dává přátelství zrod,
neštěstí je zkouší.

německé přísloví

Chceme-li položit pevný základ
přátelství, musíme milovat přátele spíš
pro ně samé než pro sebe.

Charlotte Brontëová

Přátelství je tou
nejsladší věcí na světě.

Sv. Augustin

Tři druhy přátelství přinášejí užitek
a tři škodu: přátelství s lidmi upřímnými,
pevného charakteru a se zkušenými
přináší užitek; přátelství s falešníky,
lichotníky a klevetníky
přináší jen škodu.

Konfúcius

Přítel je odpovědí, kterou vesmír,
jenž je tak různý, dává duši.

Giuseppe Capograssi

Existují přátelství,
o kterých je rozhodnuto v nebi
avšak existují na zemi.

Mathias Claudius

Navzdory slovům
dorozumíváme se
pomlkami.

Zbyněk L. Gordon

Zkušebním kamenem
každého přátelství je to,
zda je přítel v každé chvíli
vítaným hostem.

Sigmund Graff

Přátelství je tou nejjemnější květinou
vzájemných lidských vztahů.
Když o ni nepečujeme
s trpělivostí a neúnavností,
zvadne a usychá ještě dříve,
než otevře všechna svá poupata.

Zenta Maurina Raudive

Přítel je ten, kdo tě důkladně zná,
a přesto zůstane po tvém boku.

Anonym

Přátelství nesmí být
určitým druhem poplatku,
sloužícího k tomu,
abychom vybrali povinnou daň,
nýbrž je zdrojem opravdové radosti
a zkrášlením života.

Sv. Ambrož

Nejlepším zrcadlem je starý přítel.

čínské přísloví

Žádná radost se nevyrovná
radosti ze setkání se starým přítelem,
snad pouze ta z nově
uzavřeného přátelství.

Rudyard Kipling


Ušlechtilého přátelství
je schopen pouze ten,
kdo umí žít i bez něho.
Ralph W. Emerson

Věrný přítel
je pevná ochrana,
kdo ho našel, nalezl poklad.

Sírachovec, Starý zákon

Věrný přítel
má větší cenu
než deset tisíc příbuzných.

Eurípidés

Za nejbližšího, jejž tvé srdce zvolí,
bys každou krůpěj krve cedil rád;
a teprv potom cítíš, jak to bolí,
když sám ji začne brát.

Josef Václav Sládek

Často se ukazuje,
že malí přátelé jsou vlastně velcí.

Ezop

Jak se máme chovat k přátelům?
Tak, jak bychom chtěli,
aby se oni chovali k nám.

Aristotelés

Opravdový přítel je náročný,
ale promine všechno.
Marie du Deffandová

Zůstanem' si cizí,
když si neodpustíme stíny.
Zůstaneme sami,
když navzdory slunci
stíny zůstanou
mezi námi.

Zbyněk Ludvík Gordon

Přátelství je milost,
kterou někdy Bůh udělí osamělým.

Primo Mazzolari

Na světě není nic krásnějšího
než podivuhodná přátelství,
kterým Bůh dává vznikat
a která jsou odrazem
jeho nezištné a velkorysé lásky.

Jacques Maritain

Opravdové přátelství mezi křesťany
je založeno na společném
přátelství s Bohem.

Bernhard Häring

Nebojím se soudu,
protože Soudce je mým přítelem.

Sv. Terezie z Lisieux

Mít za přítele Boha má větší cenu
než přátelství celého světa.

Martin Luther

Přátelé jsou darem od Boha.

Johann G. Hamann

Přejdeme-li bez zamyšlení
netečně kolem člověka,
přehlédneme-li zdánlivě všední věc,
neprožijeme-li s hlubokou upřímností okamžik,
který se nás zdánlivě netýká,
buďme si jisti, že jsme ze života
něco ztratili.

František Hrubín

Spolehlivý přítel
je opravdovým obrazem Boha.

Napoleon Bonaparte

Ježíši, příteli všech lidí,
spoj ty sám naše srdce, aby tento
svazek byl silný a trvalý.
Buď vždy tím třetím mezi námi,
abychom zůstali spojeni s tebou,
jenž jsi věčná Láska.

Johann M. Sailer

Až na dně své žízně
staneš se hledačem pramenů
pro jiné...

Markéta Procházková


***

Citáty převzaty se svolením z knihy O přátelství, edice Myšlenky moudrých.
Vydalo:Nové město Praha


Ostatní kapitoly z této knihy na tomto webu:

Související texty k tématu:

Štěstí:
- Co je to štěstí? (Marie Svatošová)
- Nezbytná podmínka štěstí. (Marie Svatošová)
- Vděčnost přináší štěstí a radost
- Štěstí vděčnosti Vděčnost polidšťuje
- Další texty k tématu štěstí zde

Láska, vztahy, přátelství: 

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Den Země - 22. dubna

Den Země - 22. dubna
(21. 4. 2024) 22. dubna si celosvětově připomínáme Den Země. Nejde o svátek, kdy bychom se měli stát pohanskými uctívači Matky Země.…

Bůh mi nepomohl, útočiště nacházím v temnotě

(19. 4. 2024) Od mala jsem byla zneužíváná, nezažila normální rodinu, vztahy. Jen lhostejnost, neupřímnost, samý podraz....…

Papež František se setkal se zástupci dospělé větve italského skautingu

Papež František se setkal se zástupci dospělé větve italského skautingu
(15. 4. 2024) Papež František přijal zástupce italského katolické skautského hnutí dospělých (MASCI) při  příležitosti 70.…

Akce K: 13. dubna 1950 přepadli komunisté všechny mužské kláštery

(13. 4. 2024) 13. dubna 1950 přepadla komunistická bezpečnosti v rámci "akce K" mužské kláštery na území celého…

Podpořte jedinečné poutní místo Lomec

Podpořte jedinečné poutní místo Lomec
(10. 4. 2024) Malé a jedinečné poutní místo Lomec se nachází u jihočeských Vodňan uprostřed lesa. Jde o poutní dům, kde je možné…