Vedu tě cestou, kterou máš jít. (Iz 48,17) - Citát z Bible na každý den

12. 3. 2012 , Marie Kutilová (Foto: Michal Němeček)

Myslel jsem, že výchova dětí k víře bude snadnější...

Myslel jsem, že výchova dětí k víře bude snadnější...

Jsem věřící člověk a s mojí ženou máme několik dětí, z nichž některé jsou již na prahu dospělosti. Vždy jsem si myslel, že výchova dětí k víře je snadnější, ale několik posledních let mě vede k poznání, že tomu tak není. Často se s tímto problémem cítím osamělý a je mi z toho smutno. Nejstarší děti se úplně odcizují a přebírají názory a chování svých nevěřících vrstevníků. To všechno pak vidí i jejich mladší sourozenci. Neumíme předávat dar víry a vše, co je s tím spojeno. Proti nám stojí přesila, tlak médií a různých vnějších vlivů.  Samozřejmě jsem si vědom, že jsem jistě udělal mnoho chyb ve svém životě i ve výchově. Snažím se za ně modlit, ale někdy už nemám sílu a cítím se sklesle.


Milý tazateli ..

Máte velkou rodinu, jste věřící a přál jste si, aby i vaše děti měli tento dar. Možná se na začátku zkuste zamyslet, co to pro Vás znamená "být věřící". Je to soustava pravidel, které se snažíte dodržovat nebo je to vztah, blízkost s někým, koho se snažíte poznávat? Jaký je Bůh, ve kterého věříte? Je přísný, náročný, kontrolující nebo je především nekonečně milující, milosrdný, chápavý a laskavý? Tenhle náš obraz Boha pak totiž nabízíte svým dětem. Při vedení k víře, ani tak moc nezáleží na tom, co říkáme, ale důležité je především to, jak se tento náš vztah projevuje v našem životě.

Nevím, jaký je váš vzájemný vztah se ženou, ale především právě jako manželé tvoříte obraz Boha. V Bibli je psáno - "Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil"(Gn 1,27). A tento obraz pak ukazujeme všem, kteří jsou kolem nás, které potkáváme.

Co pro své děti – především ty dospívající – teď můžete udělat? Dát jim svobodu a důvěru. A milovat je i přes všechny jejich nevěrnosti. Říci svůj pohled, postoj, ale nechat je, aby se učili volit a rozhodovat, nést důsledky svých rozhodnutí. V tomto věku platí víc než kdy jindy, že "je daleko důležitější mluvit s Bohem o dětech než s dětmi o Bohu". Povzbuzuji Vás proto k vytrvalosti v modlitbě a to i společně s manželkou.

Zde se otevírají další možnosti, jak můžete svým dětem pomoci. Totiž, že budete s manželkou pečovat o svůj vzájemný vztah. Zkuste ještě více hledat cesty, jak růst v lásce, jak se na sebe navzájem dívat Božíma laskavýma očima a jak mít na mysli dobro toho druhého. Skutečně, toto je jedna z cest - zajímat o to, co právě vaše manželka potřebuje, nikdy si neříct něco ve smyslu: "ale já už tě přece mám přečtenou", hledat a objevovat skryté poklady, které jste ještě nenašli. Když budete vynalézaví v lásce, půjdete společně za Bohem. 

Vaše děti možná teď jen hledají vlastní cestu, vlastní dospělost, vlastní odpovědnost, vlastní postoj k Bohu. A k tomu často patří, že odmítají to, co vyznávají rodiče. Potřebují najít a přijmout sami sebe a to vůbec není jednoduché. Ví, co nechtějí, ale ještě neví, co chtějí. Možná se zkuste podívat na internetové stránky s nabídkou křesťanských akcí pro mladé. V období dospívání mají kamarádi daleko větší vliv než rodiče. Mladí potřebují zakusit, že nejsou osamoceni ve svém hledání a že nejsou jako věřící nějací mimozemšťané. Píšete, že proti nám věřícím stojí přesila, ale to tak není. Vždyť "když Bůh je s námi, kdo je proti nám?"

 

Internetový dotaz pro web vira.cz zodpověděla
soukromá psychoterapeutická poradna v Sušici.
V dotazu a odpovědi byly provedeny redakční úpravy,
které dotaz a odpověď anonymizují.
Případná podobnost je proto čistě náhodná
(a ev. způsobená i tím, že popisovaný případ
se vyskytuje obecně častěji...).

Související texty k tématu:

Láska v rodině (a výchově):
- Příprava na rodičovství a výchovu s humorem :-) 
- Děti nejsou záplaty
- Děti odrážejí naši ne/lásku - R. Campbell
- Láska se musí přelévat Z rozhovoru s P. V. Kodetem
- Když dítě nepřichází J. Fenclová
- Další texty k tématu rodina zde, výchova zde

Mládež, teenageři:
- Otázky a odpovědi náctiletých na Linku víry a důvěry help@vira.cz
To, co cítíme, nejsme my Překonat v sobě výkyvy nálad
- Kauza Kristus Kdo byl Ježíš? Existují o něm vůbec hodnověrné důkazy?
- Radost Touhu po životě v radosti v sobě nosíme všichni
- Další texty pro mládež a teenagery zde

Svědectví víry:
Astronaut Cernan o BohuBoxer, který násilí vyměnil za odpuštění (Tim Guenard)
Čemu mě naučil let na Měsíc (Astronaut J. B. Irwin)
Bůh nám drží palce... (astronaut Eugene Cernan o Bohu)
Co mám z toho, že věřím v Boha? Statečná stará žena vypovídá... 
Proč věřím v Boha? (Jiří Grygar)
Ne vším jsem byl rád (Václav Vaško)
My máme budoucnost... (Jaroslav Škarvada) 
V rukou komunistů 21.1.1953  (Václav Dvořák) 
O humoru a křesťanství (Marek Eben) 
Přežila jako pokusný králík v koncentráku (Wanda Póltawská)
Zažila genocidu ve Rwandě (1994) a odpustila (Immaculée Ilibagiza)

Vánoce z různých úhlů

Vánoce z různých úhlů
(23. 12. 2019) Vánoce - informace, koledy, omalovánky, mp3, recepty

Adventní knižní tipy pro dětské i dospělé čtenáře

(5. 12. 2019) Nabízíme výběr několika titulů z různých nakladatelství, které mohou být inspirací při přípravě na blížící se…

Svatý Mikuláš (6. 12.)

Svatý Mikuláš (6. 12.)
(3. 12. 2019) Skutečná historie, legenda a tradice se spojují u oblíbené Mikulášovy osoby v pestrý celkový obraz.

Prosincové číslo INu je na světě

Prosincové číslo INu je na světě
(1. 12. 2019) Za měsíc budou Vánoce. Všude je plno vánočních stromků, ozdob a světel, což nám připomíná, že i letos přijdou…

Advent

Advent
(28. 11. 2019) Advent: informace, význam, základní info, datum, roráty, výroba věnců, pro děti...

Co jsou to roráty?

Co jsou to roráty?
(28. 11. 2019) Prastaré adventní zpěvy, které se zpívají v brzkých ranních hodinách jen za svitu svící…