Každý z nás je omezený svými možnostmi. 
To ale nevadí, nemusíme to považovat ze neúspěch.

Někteří lidé se bojí své ohraničenosti 

Existují ale mezi námi bohužel lidé, kteří chtějí svá omezení skrýt,
kteří se snaží ukázat se v jiném světle, než kým ve skutečnosti jsou.
Stavějí se do pozice, jako by všechno věděli.
Vystupují, jako by byli ve všem kompetentní, jako by se nemýlili.

Jsou to lidé, kteří se bojí říci: „Ano, jsem člověk omezený.“
Když pak takový člověk uslyší kritiku, většinou se hned brání.
Nedokáže připustit, že chybuje. Takoví lidé často působí směšně,
ale nejsou si toho vědomi. 

Zralý člověk přijímá svá ohraničení 

Zralý člověk ale přijímá svá ohraničení a svá omezení.
Každý máme totiž své hranice. Ale každý máme i svá obdarování!
Potřebujeme druhé lidi, jejich talenty a schopnosti.
Oni pak potřebují nás.Potřebujeme se navzájem. 

Všichni se navzájem potřebujeme

Nedívejme se proto přes prsty na lidi, kteří mají jiné schopnosti.
A nezanedbávejme ty vlastní. Každý z nás má dary, které mu Bůh dal.
Využívejme je a pomáhejme si navzájem v růstu.

Všichni máme své hranice.
Všichni se ale navzájem potřebujeme.