Cokoli opustíte, dostanete stokrát víc. (Mk 10,30) - Citát z Bible na každý den

29. 10. 2022, Ak | Sekce: Aktuální téma | Archiv

Opovrhovaný ředitel berňáku a kolaborant převlékl kabát

unsplash.com

„Ježíš vešel do Jericha a procházel jím. Tam byl muž jménem Zacheus, vrchní celník a veliký boháč; toužil uvidět Ježíše, aby poznal, kdo to je, ale poněvadž byl malé postavy, nemohl ho pro zástup spatřit. Běžel proto napřed a vylezl na moruši, aby ho uviděl, neboť tudy měl jít. Když Ježíš přišel k tomu místu, pohlédl vzhůru a řekl: „Zachee, pojď rychle dolů, neboť dnes musím zůstat v tvém domě.“ On rychle slezl a s radostí jej přijal.
Všichni, kdo to viděli, reptali: „On je hostem u hříšného člověka!“ Zacheus se zastavil a řekl Pánu: „Polovinu svého jmění, Pane, dávám chudým, a jestliže jsem někoho ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně.“ Ježíš mu řekl: „Dnes přišlo spasení do tohoto domu. Neboť jsem přišel, abych hledal a spasil, co zahynulo.“ (srov. Lk 19,1-10)

Na příběhu se Zacheem mě vždy oslovovala jedna zvláštní věc. Ježíš „prochází“ Jerichem. Jakoby tam někoho hledal. Taky proč by šel do města se špatnou pověstí těsně přes svým vstupem do Jeruzaléma?

Vždy mi to připadlo tak, že Ježíš už předem jasně věděl, v jakém stavu je Zacheovo srdce a že za ním musí jít. Ještě k tomu v evangeliu slyšíme zvláštní „Dnes MUSÍM zůstat v tvém domě.“ Ježíš už dopředu věděl, že v Jerichu na Boha asi čeká také nějaký člověk, který touží po změně, po obrácení – a že za ním MUSÍ jít. Zacheus byl všemi pohrdaný ředitel berňáku a ještě kolaborant k tomu. Výběrčí daní pro Římany. Kdo jiný by mohl kolaborovat s Římany a ještě obírat vlastní lidi? Jedině někdo, kdo je morálně fakt nízko. A ještě ten „malé postavy“! A když jsem si přečetla, co znamená jméno Zacheus, skoro mě obmyli: znamená to v překladu „čistý“. Tak to skutečně Zacheus neměl v Jerichu snadnou pozici: Hele, už jde, ten Pan Čistý! Pan Malý a ještě Čistý! Jde zas vybírat daně – pro Římany!

Svět není černobílý – jenže ta touha věci zjednodušovat často převažuje. Slušný člověk by asi raději žebral, než aby sloužil Římanům ve vybírání daní... Ale bylo to tak jednoznačné a jednoduché? Víme my, co měl Zacheus za sebou a čím prošel? Víme, jestli měl Zacheus někdy nějakou možnost ze svého koloběhu života nějak vystoupit? Máme právo soudit srdce člověka? A máme schopnost vidět do srdce jako Ježíš?

Ježíš prochází... a jde najisto, najisto za toužícím srdcem. A co udělá? Opět něco naprosto šokujícího – pozve se k řediteli berňáku domů. A pan ředitel „Čistý“ – okamžitě přijímá – a okamžitě dává VŠE. Mimochodem, jeho touha ho vyhnala běžet už dopředu na strom, nestyděl se vylézt na strom, hlavně aby Ježíše viděl, nestyděl se, mocný pan ředitel berňáku.

Lidé Zachea odsuzovali – a možná, že z toho kolotoče hříchu neuměl sám ven. A Ježíš si pro něj přišel. Nenechal ho v bryndě. A to je velká naděje pro každého nás, pro mě samotnou! Když nenechal v bryndě Zachea a zašel si pro něj do města hříchu ještě před svým vstupem do Jeruzaléma, pak nenechá ani mě toužit nekonečně po změně, které nejsem sama schopna! Ani mě nenechá plácat se v mém špatném jednání, nenechá mě napospas obviňování okolí a černobílému vidění druhých! 

Takto úplně stejně vidí do srdce Ježíš i mně – i tobě. Vidí, jestli tam mám nebo nemám silnou touhu po změně. Jestli bych to riskla a vylezla na strom, ať mě vidí klidně celé město. Jestli bych byla schopna pro očistu svého srdce dát k dispozici vše, svou pověst, své jmění, svůj způsob života... 

(„Polovinu svého jmění, Pane, dávám chudým, a jestliže jsem někoho ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně.“)

Redakčně upraveno

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Související texty k tématu:

Obrácení, pokání:

Láska k nepřátelům
Máme být za blbce? Ježíš řekl svým učedníkům: „... Milujte své nepřátele"
Vrátit ránu je přirozené
Bůh miluje i ´mamlase´, kterého já ´nemusím´…
Dobrota sahá hlouběji než nejhlubší zlo Proč je mezi lidmi tolik sporů? 
- Kdo neprožívá lásku, kompenzuje to ovládáním druhých Zmrzačení ubožáci
Milovat i nesympatického člověka Láska nás nenutí potlačovat své negativní city
Milujte své nepřáteleTak si to zkuste! A napište mi, jak se Vám odměnili
Nenávist ničí v první řadě toho, kdo nenávidí...Mám velmi mnoho lidí, které nenávidím
Připadá mi nemožné milovat (snášet, respektovat, přijímat...) některé lidi

 

Neexistuješ náhodou. Ať jsi dobrý či špatný, jsi milován. Žiješ, protože tě Bůh vždy miloval.

 

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Boží tělo -svátek

(27. 5. 2024) Slavnost Těla a krve Páně

Pěší pouť ke sv. Vintíři v Dobré Vodě u Hartmanic

Pěší pouť ke sv. Vintíři v Dobré Vodě u Hartmanic
(23. 5. 2024) V neděli 2. června 2024 půjdou pěší poutníci z bavorského Rinchnachu k místu zesnutí sv. Vintíře 

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2024) Působil tam, kde smrt byla lepší než život...

Nejsvětější Trojice

Nejsvětější Trojice
(20. 5. 2024) V  neděli po Letnicích (Slavnosti seslání Ducha svatého) se připomíná mysterium Boha v Trojici.

Letnice, Svatodušní svátky...

(16. 5. 2024) Letnice se slaví padesátý den po Velikonocích. Jsou vyvrcholením, naplněním Velikonoc. Datum Letnic v roce 2024:…