Koho hledáte? (Jan 18,4) - Biblický citát na dnešní den

24. 10. 2018 , (Foto: ima)

Plakat neznamená fňukat

pes boxer, klec, smutek / dog, cage, sadness / foto -ima-

Cesta k vyrovnanému a smysluplnému životu vede skrze pokoj v srdci. Ježíš (a i celá Bible) mnohokrát a v mnoha souvislostech o pokoji mluví…  Pokoj má ale dva velké nepřátele: hněv a strach.

Hněv a pláč

Hněv je emoce, již nalezneme u všech osobnostních typů: zuřivý hněv, potlačovaný hněv, hysterický hněv, maskovaný hněv...

Jako dítě jsem byla často přecitlivělá, ale nebylo to na mně vidět. Při pohledu na utrpení a křehkost mi emoce svíraly hrdlo, například když jsem se setkala s postiženým, smutným, starým nebo osamoceným člověkem, a na trochu jiné úrovni dokonce i když jsem viděla psa bez tlapky nebo zvíře uvězněné v kleci.

Jak to tak bývá, i mě život zatvrdil a já jsem se naučila bránit se tím, že jsem nahradila smutek hněvem. Velmi rychle se naštvu. Tím ve mně vznikne obrovská energie, ze které si kolem sebe postavím hradbu, a ta mě chrání.

Nedávno jsem si to pojmenovala a teď se snažím znovu objevit opačný postup: vrátit se k slzám. Když se něco dotkne mého srdce, když jsem zraněná, zanedbávaná, opovrhovaná, mám právo plakat. Bylo by o tolik jednodušší pro mě i pro mé okolí, kdybych přestala hrát tuto hru na schovávanou se svými emocemi!

Stejně to vždy u slz skončí, protože většina hádek je završena – po mnoha krutých slovech, trucování, výčitkách a křiku – vzlykáním. Tak proč tím nezačít? Plakat ale neznamená fňukat! Je normální učit dítě, které neustále fňuká, aby se umělo vyjádřit i jinak, pokud už umí mluvit. Někdy lituji toho, že jsem něco řekla, ale nikdy jsem nelitovala toho, že jsem plakala.

Strach a stres

Dalším nepřítelem vnitřního pokoje je strach, který se v našem moderním světě může projevovat například stresem. Stres je jako tsunami, která útočí na vše: na pohodu, na víru, na důvěru v druhé, na radost, na modlitbu, na spánek, na zdraví, na rodinný život... A pohlcuje vše, co je jí v cestě.

Bývám extrémně vystresovaná a všechno je mi důvodem ke stresu: moje rodina, práce, cestování, návštěva, lékař, dopis, který musím napsat... Je to bezdůvodná úzkost, protože není vázána na okamžité nebo zcela jisté nebezpečí. Je mlhavá, nereálná, bez obrazu či představy, pouze teoretická, ale tak přítomná, že mě často stojí dvě nebo tři hodiny spánku. Nejde o strach, že to nezvládnu, ani že se věci odehrají špatně, jde pouze o přechod k akci, vidím to „před sebou“, lhůtu, která mě děsí jako ostří gilotiny: Na zítřek máte naplánovanou jednu nepříjemnou povinnost.

Strach mě obkličuje, úzkost mě svírá

Cožpak na stres neexistuje žádný lék? Ale ano, samozřejmě že ano, a jeho jméno je odevzdanost. Bůh mě miluje – čeho bych se měla bát? Jsem v jeho rukou. Ani smrt už nevypadá tak hrozivě a cize: Jsem jako unavený, utrmácený pocestný, který jednou na konci své cesty padne do Boží náruče! „Já nemám strach... Pro mne si nepřijde smrt, ale Bůh“, byla jedna z posledních slov Terezie z Lisieux.

Bůh mě miluje tolik, že chce dokonce změnit v dobro vše, co je v mém životě zlé, co za nic nestojí, co jsem zkazila. Mohu zastavit bezuzdný příval svých myšlenek a tiše opakovat „Ježíši, miluji tě“ nebo „Ježíši smiluj se nade mnou“, anebo jen „Ježíši…“

Strach mě obkličuje, úzkost mě svírá, ale Bůh je větší než můj strach, je větší než moje úzkost. Svět na mě naléhá, ale Bůh je větší než tento svět. A když se schoulím do klína svého nebeského Otce, svět se pro mě znovu stává krásným místem pro život.

 

Všední život s Duchem Svatým

Se svolením zpracováno podle knihy
Odile Haumonté, Všední život s Duchem Svatým
Redakčně upraveno

 

 

 

Související texty k tématu:

Krize, utrpení:
- Utrpení se zdá být nesdělitelné - základní pohled
- Člověk prožije svůj život bez těžkostí a utrpení - iluze, kterou je třeba rozptýlit
- Co dělat, když život ztrácí smysl (Benedikt Groeschel)
- Bůh působí i v naší temnotě, kde nemáme nic pod kontrolou…
- Stopy v písku aneb: jak jsi mne Bože mohl nechat samotnou?
- Další texty k tématu utrpení zde

"Deprese", smutek, negativní pocity
Jak se vyrovnat se samotou?- Nechápat depresi jako něco, co si člověk zavinil
- Jak překonávat deprese
- Jsme obětmi svých nálad?
- Lék, který účinkuje vždycky - důvěřovat v Boha
- Jak se vyrovnat se samotou?
- Příběh o rozladěné kytaře
- Dětem se dnes předává neuvěřitelná nepravda
Pojem "deprese" je v na tomto webu použit spíše jako obecně zažitý termín pro smutek (malomyslnost, melancholii, sklíčenost), reakci na osobní těžkosti, krizi atd. Texty na tomto webu se tedy nezabývají pojmem "deprese" z lékařského odborného hlediska. V případě opravdových depresí je nutné vyhledat odbornou lékařskou pomoc. V případě onemocnění depresemi je třeba uvedené rady v textech na tomto webu tedy kombinovat s instrukcemi ošetřujícího lékaře a dodržovat případnou medikaci. (pozn. redakce)

Strach
Kdo by neměl strach!? Strach nás činí bezmocnými 
Strach je i prospěšný
Strach jsou těžké dveře, se kterými lze pohnout jen velmi těžko 
Co dělat, aby můj život nebyl sevřený strachem? 
Máte strach ze smrti? Otázka, která rozesmála Matku Terezu
- Strach je jedním z projevů nedostatku sebelásky
Na všechny strachy je třeba se podívat v modlitbě před Bohem.
Už nemám strach, protože Bůh se stal dítětem
Ať se vaše srdce nechvěje!
Nebojte se! Moc Kristova kříže a vzkříšení je větší než veškeré zlo.

Modlitba, meditace:
JAK SE MÁM MODLIT?- Neumím se modlit
Několik podnětů, jak se (začít) modlit
- Hovořit s Bohem I v našich citech může být pravda...
- Jednoduchý způsob modlitby v každé situaci
Modlitba pro kohokoliv, kdekoliv a kdykoliv
Přímluvná modlitba - proč a jak
- Modli se jak umíš, ne jak neumíš Bůh nepotřebuje naše básně 
- web o modlitbě: www.modlitba.cz

Vše napomáhá k dobrému... (aneb vše zlé může být k něčemu dobré)
Vše zlé NENÍ k něčemu dobré 
Štěstí, neštěstí? Kdo ví? 
Hnůj je odpudivý, ale může být i užitečný
Jsem úplně normální holka, snílek, která vždy toužila po dobrodružství…
Bůh působí i v naší temnotě
Díky za poruchu počítače
Kdo posoudí, co je pro mě dobré a co ne?
Lék na žal a zklamání je milosrdná láska
Nám lidem se často jeví jako správné pouze to, co si přejeme…
Naše slabost a nedokonalost nám nemůže zabránit být užiteční
Nejsme ponecháni napospas...
Skrytá šance pro každého z nás
Těžkosti a trápení mohou být i zdrojem inspirace a impulsem pro změnu
Existuje něco většího než to, co se nám jeví nepřekonatelné

Velikonoce - informace, význam

Velikonoce - informace, význam
(21. 4. 2019) Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota; velikonoční vigilie, příběh Velikonoc, mazanec recept

Velikonoce - pracovní listy pro děti

(21. 4. 2019) Pracovní listy k Velikonocům - k doplnění, přečtení, vybarvení i dokreslení...

Proč se Velikonoce nazývají Velikonoce?

Proč se Velikonoce nazývají Velikonoce?
(17. 4. 2019) Proč neříkáme třeba Vajíčkonoce? Nebo Jaronoce?

Velký pátek

(17. 4. 2019) Velký pátek je připomínkou utrpení a smrti Ježíše Krista na kříži.

Zelený čtvrtek

(16. 4. 2019) Význam a obsah Zeleného čtvrtku. Proč je zelený?

Květná neděle

Květná neděle
(14. 4. 2019) Květná (nebo též Pašijová) neděle je označení pro poslední postní neděli před Velikonocemi. Název svátku je odvozen...

Akce K: 13. dubna 1950 přepadli komunisté všechny mužské kláštery

(12. 4. 2019) 13. dubna 1950 přepadla komunistická bezpečnosti v rámci "akce K" mužské kláštery na území celého Československa. Tímto...