Bůh je milosrdný. (Žl 111,4) - Citát z Bible na každý den

31. 12. 2017 , Jacques Philippe (Foto: ima)

Obavy z budoucnosti. Kdo by je neměl...

Obavy z budoucnosti. Kdo by je neměl...

Svět prožívá těžké časy a může být i hůř…

Svět prožívá těžké časy a může být i hůř… Proto je nezbytné, abychom se zakořenili v Bohu, který je neměnný. Ježíš nás v evangeliu vyzývá: „Bděte a modlete se v každé době, abyste mohli všemu tomu, co se má stát, uniknout a obstát před Synem člověka“ (Lk 21,36).

Modlitba nám umožňuje čerpat v Bohu stále nový život, představuje neustálou regeneraci a obnovu. Ať jsou zkoušky, rozčarování, těžké situace, neúspěchy a pády jakékoli, v modlitbě můžeme najít vždy dostatek síly a naděje k tomu, abychom dále existovali s naprostou důvěrou v budoucnost. Což je dnes zvláště potřebné!

Vztah s Bohem je základním prvkem stability našeho života

Vztah s Bohem, který se vytváří při modlitbě, je také základním prvkem stability našeho života. Bůh je skálou, jehož láska je neotřesitelná. V našem tak nestabilním světě, který se rychle mění, kde jsou elektronické přístroje zastaralé a překonané již v okamžik, co jsou uvedeny na trh, je o to důležitější, abychom v Bohu našli svou vnitřní oporu. Modlitbou se učíme zakořenit v Bohu, „zůstávat v jeho lásce“ (srov. Jan 15,9), najít v něm sílu a ochranu, což nám také umožní, abychom se stali oporou pro druhé.

Bůh je jediným opravdovým nevyčerpatelným zdrojem energie. V modlitbě můžeme zakusit, že „tělo nám sice chátrá, ale duše se den ze dne zmlazuje“, jak to říká apoštol Pavel (srov. 2 Kor 4,16). Připomeňme si také slova proroka Izaiáše: „Mladíci jsou zemdlení a unavení, jinoši se potácejí, klopýtají. Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly; vznášejí se jak orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení“ (srov. Iz 40,30-31). Samozřejmě, že v životě zakusíme okamžiky trápení, zkoušek a zemdlenosti. Nicméně zůstává pravdou, že nám Bůh v modlitbě dá energii, kterou potřebujeme, a někdy i fyzickou sílu, abychom mohli žít a milovat.

Jsou chvíle, kdy nás rozum nedokáže upokojit

Všichni jsme buď již učinili či jednoho dne učiníme následující zkušenost: v určitých těžkých chvílích plných pochybností a zkoušek se nedokážeme vzpamatovat, jestliže zůstaneme na úrovni rozumového uvažování. Například v okamžicích, kdy se znepokujeme kvůli budoucnosti a začneme rozvažovat, vystavujeme se nebezpečí, že se dostaneme do naprosto bezvýchodné situace. Náš rozum nedokáže nikdy rozlišit, jestli zvítězí důvody, které nás znepokojují, nebo ty, které nás uklidňují. Nedokážeme všechno správně předvídat a mít pod kontrolou. Jediným způsobem, jak se správně rozhodnout (to je zvolit si důvěru, naději a pokoj), není hromadění argumentů (vždycky se najde další argument proti), ale připomenout si slova Písma a s vírou se o ně opřít: „Nedělejte si proto starosti o zítřek“ (Mt 6,34) nebo „Neboj se, malé stádce! Váš Otec rozhodl, že vám dá království“ (Lk 12,32) nebo „U vás však jsou spočítány i všechny vlasy na hlavě“ (Lk 12,7).

Opravdový pokoj nevyvěrá ze závěrů lidského uvažování, ale z přilnutí srdce k Božím příslibům, které nám sděluje jeho slovo. Jestli se v některém okamžiku zmatku či pochybností opřeme vírou o slovo Bible, vlastní autorita tohoto slova se pro nás stane oporou a posilou. Nejedná se o žádné kouzlo, které by nás zbavilo veškeré úzkosti a zmatků. V důvěrném přijetí Božího slova však tajemným způsobem najdeme sílu, kterou nám nikdo jiný nemůže dát.

***

 „Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!“ (srov. Jan 14,1-6).

„Na světě sice budete mít soužení, ale důvěřujte, já jsem přemohl svět!" (srov. Jan 16,33)

„Jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!“  (srov. Mt 28,20)

„Ježíš  je stejný včera i dnes i navěky“. (Žid 13,8)

"K výšinám své oči pozvedám, koho bych se bál? Pomocnou ruku dá mi sám Pán…"  (z hymny Světového setkání mládeže Krakov 2016)

Dotknout se Boha


Se svolením
zpracováno
podle knihy:
Jacques Philippe, 
Dotknout se Boha

kterou vydalo
nakladatelství 
Paulínky.
Redakčně
upraveno.

15. září 1993 byl sicilskou mafií zavražděn kněz Giuseppe Puglisi

(14. 9. 2019) Padre Giuseppe Puglisi se pokusil se o nemožné – zachránit děti ulice, které rostou pro mafii. Není divu, že se brzy –…

Knižní tip: MANŽELSTVÍ: DOBRODRUŽSTVÍ VE DVOU - Carolina Costová

Knižní tip: MANŽELSTVÍ: DOBRODRUŽSTVÍ VE DVOU - Carolina Costová
(11. 9. 2019) Chystáte se na velké dobrodružství jménem manželství? Jste už nějaký čas spolu a bilancujete? Pak je tu právě…

Guy Gilbert (* 12. září 1935, Francie)

Guy Gilbert (* 12. září 1935, Francie)
(11. 9. 2019) nekonformní francouzský římskokatolický kněz, který svůj život zasvětil zejména práci s mládeží na okraji...

11.9.2001 byl uskutečněn teroristický útok na USA

11.9.2001 byl uskutečněn teroristický útok na USA
(10. 9. 2019) Jak připomínku na smutné výročí 11.9.2001 nabízíme zamyšlení o smrti od NY kaplana hasičů Mychala Judge OFM . Zamyšlení…

Proč je snadné vidět na všem jen to špatné? A jak ze spirály negativismu ven?

(4. 9. 2019) Proč je dobré mít k životu pozitivní přístup a jak se to naučit? Jak funguje pozitivní myšlení pro lidi v náročné…

Výchova: videoseriál "Víra do kapsy"

Výchova: videoseriál "Víra do kapsy"
(2. 9. 2019) Na rodiče se dnes ze všech stran hrnou zaručené rady, moderní metody a nejrůznější výchovné tahy. Co je ve výchově…