Dokážeme toužit po něčem víc?

Biblická zpráva o třech králích („mudrcích“) ukazuje cestu k Bohu. Mudrci nejprve spatřili hvězdu a pak se za ní vydali. Spatřit hvězdu! Odtud vše začíná. Proč ji však spatřili pouze oni? Možná proto, že pozvedli pohled k nebesům. Často se totiž v životě spokojujeme s pohledem držícím se při zemi: stačí nám zdraví, nějaký ten peníz a trocha zábavy. A já se ptám: dokážeme ještě pozvedat oči k nebi? Dokážeme snít, toužit po něčem víc, očekávat novost, nebo se necháváme unášet životem jako suchá větev ve vodě? Mudrci se nespokojili s živořením a proplouváním. Vytušili, že k plnému životu je zapotřebí vysokého cíle, upírat oči k Bohu.

Hvězda, která neoslepuje

Lze se ptát, proč onu „jeho hvězdu“ (Mt 2,2) nenásledovali i další? Snad proto, že nebyla nápadná. Ježíšova hvězda neoslepuje, neohromuje, nýbrž vlídně zve. Jakou hvězdu volíme ve svém životě my? Existuje totiž mnoho oslnivých hvězd, které vyvolávají silné emoce, avšak neukazují směr.

Platí to pro úspěch, peníze, kariéru, pocty a požitky, které bereme jako životní cíl. Jsou ale jen jako meteority, které na chvíli zazáří a zhasnou. Jsou to padající hvězdy, které spíše zavádějí, než orientují. Pánova hvězda však není vždy žhnoucí, ale je vždy přítomná. Bere tě v životě za ruku a doprovází tě. Neslibuje materiální odměny, ale zaručuje pokoj a daruje, stejně jako mudrcům, „nevýslovnou radost“ (Mt 2,10). Žádá však, abychom se vydali na cestu.

Nečekat, nýbrž riskovat

Vydat se na cestu – to je druhá činnost mudrců, nezbytná k nalezení Boha, Ježíše. Jeho hvězda totiž žádá rozhodnutí vyjít, snášet každodenní těžkosti cesty. Žádá po nás, abychom se osvobodili od neužitečných zátěží a okázalostí, které překážejí, a přijali to, co je nečekané a co nepatří k plánům na poklidný život. Ježíš se nechává nalézt tomu, kdo ho hledá. Avšak abychom ho hledali, musíme se pohnout z místa, vyjít. Nečekat, nýbrž riskovat. Nestát namístě, nýbrž postupovat vpřed. Ježíš na nás klade i nároky. Následovat Ježíše neznamená držet se zdvořilostního protokolu, nýbrž exodus, který je třeba žít.

Tisíckrát se to vyplatí

Abychom našli Ježíše, je potřeba odložit lenost, která už od života nic nežádá. Je třeba riskovat proto, abychom se setkali s Bohem, který přišel jako Dítě. Avšak natisíckrát se to vyplatí. Když totiž nalezneme toto Dítě, když objevíme Boží něžnost a lásku, nalezneme opět i sami sebe.