Roky jsme spolu nemluvily

Před lety došlo mezi mnou a mojí sestrou k velké roztržce, která skončila tak, že jsme spolu roky nemluvily. A to všechno kvůli naprostému nepochopení. Naše osobní zranění zastřela naši schopnost jasně vnímat, co se odehrává v životě té druhé. Nacházely jsme se ve dvou rozdílných světech. Celá ta událost mě velmi trápila a nepřestala jsem se za to modlit, dokud jsme se nakonec se sestrou neusmířily a neobnovily náš vztah.

Rozložené rodiny

Jedna z věcí, kterou nepřítel naší duše dělá rád, je pronikání do rodinných vztahů, aby v nich způsobil selhání, vzájemné nedorozumění, zkrat, aby je zlomil a rozdělil. Čím více je rodina rozštěpena, tím je slabší a méně úspěšná a tím více může nepřítel ovlivňovat jednotlivé její členy. Kolik rodinných vztahů je ponecháno náhodě, protože není nikdo, kdo by se za ně modlil! Je smutné vidět rozložené rodiny. A když si představíte, že by se něco takového stalo vašim dětem, bolí z toho srdce. Nemusí to tak ale dopadnout. Začněme se pravidelně modlit za ty, kteří jsou nám nejblíž – za naše děti –, a rozšiřme to odtud dál.

Budoucnost vašich dětí

Modlete se za své děti s opravdovostí. Pamatujte, že zatímco Bůh má pro životy vašich dětí dobrý plán, satan má pro ně plán také. Satan má v plánu vaše děti zničit a bude se snažit využít k tomu všechny možné prostředky: drogy, alkohol, vzdor, sex, nehody, nemoc... Nebude však schopen plně užívat těchto nástrah, pokud bude jeho moc přebíjena modlitbou.

Bůh nám z nebe dává sílu

Bůh nám z nebe dává sílu. A my se můžeme stávat nádobou, skrze niž tato síla proudí. Když se modlíme, přinášíme tuto sílu do všeho, zač se modlíme, a dovolujeme Boží moci, aby se projevila v naší slabosti. Když se nemodlíme, je to jako bychom říkali, že nic kromě sebe nepotřebujeme, že si vystačíme sami.

Modlitba v Ježíšově jménu nám dává moc nad nepřítelem a dokazuje, že věříme, že Bůh vykoná to, co jeho slovo slibuje. Bůh zná naše myšlenky a naše potřeby, ale odpovídá na naše modlitby. Dává nám totiž vždy a ve všem možnost volby – včetně toho, zda mu budeme důvěřovat a zda využijeme nabídku modlitby. Modlitba neovlivňuje pouze nás samé, ale přesahuje nás a dotýká se těch, za které se modlíme.

Nikdy není pozdě začít.