Loď je určena k tomu,
aby přeplula moře,
ne aby kotvila v přístavu.
Byla zamýšlena a vytvořena,
aby plula daleko na širé moře.

 

Lana loď sice zajišťují,
ale nedovolí jí vyplout na moře.

Vymaňte se z provazů, kterými jste spoutáni. Vaše myšlenky, vaše vlastní přesvědčení a vaše sklony vás spoutávají jako lana, která drží loď u mola.

Dovolte Božímu slovu, aby vás vysvobodilo z vašich lan, ať přetíná jedno po druhém, i když tím budete trpět. Nezabydlujte se ve svých náklonnostech a myšlenkách, i když vám poskytují odpočinek a jistotu. Každá jistota bez Kristova pokoje je jen iluzí. Nemějte strach odpoutat se od břehu a vyplout z přístavu, odevzdejte se Bohu, ať vás osvobodí z vašich pout.

Je nutné rozvázat všechna lana, pokud zůstane jediné, nedovolí nám opustit přístav. Zachovejte pouze ta lana, která slouží k jištění stěžně, lana lásky a společenství, která vás pojí s vašimi bratry, lidmi.

 

Vaše plavba na tomto světě
je cestou k naplněnému životu.

Boží slovo vám bude směrovat kormidlo
a jeho Duch vám bude vanout do plachet,
a tak dorazíte na pobřeží světla.

Nedovolte, aby vám vaše přemítání o širém moři
zabránilo na něj vyplout.