Naštěstí nám Bůh odhaluje naši cestu postupně

Život je těžký.

Když jsem začal přednášet a psát, bylo mi pouhých devatenáct let. Ačkoliv jsem prvotní obtíže překonal, zdá se mi dneska neuvěřitelné, že jsem se tehdy na tuto cestu vydal.  Ale jedno vím jistě, že v těch raných letech jsem neměl žádnou představu, jak je život těžký. Ale bylo to myslím určitým způsobem dobře, protože pokud bych věděl, jak náročná, skličující a nepříjemná ta cesta bude, nejsem si jist, zda bych našel odvahu se na ni vůbec vydat. Možná právě proto nám Bůh odhaluje naši cestu vždy pouze na krok dopředu.

Moje naivita  mi nedovolovala přiblížit se lidem

Na druhé straně mi moje naivita ohledně životních obtíží nedovolovala přiblížit se lidem. Abyste byli schopni hluboce promlouvat do jejich života, musíte vnímat jejich bolest, to, co jim v noci nedá spát. Byl jsem příliš mladý a příliš nezkušený, abych tomu rozuměl.

Doprovázet lidi a pomáhat jim objevit, kým jsou a pro co jsou stvořeni, je do značné míry milost. Spočívá jednoduše v tom, že s nimi jste v jejich bolesti a utrpení, podporujete je fyzicky či psychicky, a to i tehdy, když pro ně nemůžete udělat nic jiného. Ale když jsem se vydal na svoji cestu, nebyl jsem duchovně zralý, abych to věděl.

Když mi zjistili rakovinu, nikoho (na ulici) to nezajímalo

Když mi o mnoho let později poprvé diagnostikovali rakovinu, pamatuji si, jak jsem vyšel z ordinace ven. Byl jasný den a sluneční světlo mě oslepovalo. Pokoušela se o mě závrať, všechno kolem mě se točilo. Musel jsem si sednout do auta a čekat několik minut, abych se srovnal a mohl jet domů. Nejvíc mě ale zarazilo, že všichni kolem mě si šli svou cestou. Neměli nejmenší tušení, co se děje v mém nitru. Tahle zkušenost mě změnila navždy. Změnila způsob, jakým jednám s rodinou a s přáteli. Změnila způsob, jakým vedu a řídím lidi. Změnila způsob, jakým přednáším a píšu.

To mě naučilo, že někdo
může vypadat úplně v pořádku,
ale vy nikdy nevíte, co se děje
v jeho nitru – a v každém z nás se něco děje.

Skrýváme své problémy

Většina lidí to dokáže velmi dobře skrývat a pokračují v tom, co po nich daný den vyžaduje. Zajišťují rodinu, vychovávají děti nebo vedou školy, farnosti, podniky či nemocnice. Ale to nemění nic na skutečnosti, že každý z nás svým způsobem s něčím zápasí.

Jednou z mých vášní je číst biografie a autobiografie. Fascinuje mě sledovat, jak se odvíjejí lidské životy , obzvláště když lidé zápasí o věrnost svému nadání v různých prostředích. Před pár lety jsem četl autobiografii Boba Dylana Kroniky. Dylan mluvil o své babičce – matce své matky – která žila u nich doma, když byl malý: „Byla to žena nesmírně ušlechtilá a dobrá… Taky mě vždycky nabádala, abych byl k lidem laskavý, protože každý člověk, kterého potkám, to má těžký a svádí s tím boj.“

„Každý člověk, kterého potkám,
to má těžký a svádí s tím boj.“
Jaký těžký boj svádíte vy?

Až vás příště někdo naštve, zklame, otráví nebo vás bude přehlížet…

S čím zápasí lidé, kteří s vámi žijí pod jednou střechou? Jaké těžké boje svádí lidé, se kterými pracujete?

Když rozpoznáme, že někdo jiný podstupuje těžký boj, většinou nás to aktivuje. Probudí se to nejlepší v nás a proudí z nás soucit a šlechetnost. A tak příště až vás někdo naštve, zklame, otráví nebo vás bude přehlížet, zhluboka se nadechněte a vzpomeňte si, že možná svádí vlastní těžký boj. Nechte v sobě vzedmout svou lidskost a jednejte s účastí. Usmějte se, buďte vřelí, pomodlete se za toho člověka a tiše odejděte.

Ježíš nám dal nádherný příklad, když ve chvíli, kdy byl přibit na kříž, zvolal: „Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí“ (Lk 23,34).

Život je těžký. Narození a smrt, strach a bolest, nemoci a utrpení, hlad a zneužívání, závislosti a zrady, korupce a vykořisťování, zklamání a selhání, nespravedlnost a zklamané sny – není pochyb, že život může být vskutku velmi těžký. Životním těžkostem se často dovedně vyhýbáme. Ale jako děti Boží jsme povoláni, abychom tyto těžkosti vyhledávali a nějakým způsobem – velkým či malým, podle darů, které nám byly svěřeny – ony situace v Boží moci proměňovali.

 

KLÍČOVÁ MYŠLENKA

Každý, koho potkáte, svádí těžký boj a vláčí těžké břemeno.

VÝZVA

Buďte laskaví k lidem, které cestou potkáte. Je-li někdo nevrlý či hrubý, udělá-li někdo chybu či něco zlého, projevte mu laskavost a nedejte na svůj dojem. Nikdy nevíte, co si v sobě nese.