Kdybys nás ty, Bože, osobně požádal
o jednu jedinou malou věc

Domnívám se, že odhodlání dělat „velké věci“ pro Boha
může zavinit, že ho budeme nakonec milovat méně,
než kdybychom všechny malé věci dělali s ním a pro něj. 
Každý malý skutek se totiž stává ohromnou událostí,
kdy je nám darován ráj a kdy i my sami můžeme darovat ráj.
Když nás naši blízcí o něco požádají, buďme jim za to vděční.

Kdybys nás ty osobně, Bože, požádal o jedinou věc za celý život,
zůstali bychom úžasem bez sebe.
A to, že jsme ti jedinkrát vyhověli, by se stalo událostí našeho života.
Jelikož ale máme toto štěstí na dosah ruky každý den,
dokonce každou hodinu a minutu, připadá nám to tak běžné,
že jsme vůči němu lhostejní a omrzelí.

Kdybychom toto pochopili, zůstali bychom v úžasu nad tím,
že v našich malých povinnostech můžeme poznávat jiskřičky tvé blízkosti…
Je tolik odrazových můstků, tolik mostů, po nichž lze přejít
od naší sobecké a špatné vůle ke klidnému břehu tvé radosti:
hromádka prádla, které mám vyžehlit;
mísa brambor, které mám oloupat;
dopis, který mám napsat;
dítě, které mám s láskou a trpělivě vychovávat;
úsměv, jímž mám obšťastnit své blízké;
dveře, jež mám otevřít;
telefon, který mám zvednout;
migréna, kterou mám vydržet…

Vůbec nezáleží na tom, co právě děláme.
Vše může být setkání s Bohem.

Vůbec nezáleží na tom, co právě děláme:
zda držíme smeták nebo tužku,
zda hovoříme nebo mlčíme,
zda něco opravujeme nebo organizujeme konferenci,
zda pečujeme o nemocné nebo píšeme na stroji.
To vše je jen slupkou úžasné skutečnosti, setkání duše s Bohem,
jímž se duše každou minutu obnovuje,
roste v milosti a stává se stále krásnější pro svého Boha.

Někdo zvoní u dveří — rychle, běžme mu otevřít;
je to Bůh, který přichází s láskou.
Někdo se potřebuje na něco zeptat,— odpovězme mu,
je to Bůh, který přichází s láskou.
Je čas zasednout ke společnému stolu — pojďme,
je to Bůh, který přichází s láskou. Nechme ho konat.

Bylo by snazší,
kdybychom lidi mohli milovat až poté,
kdy na nich najdeme něco, čím jsou nám sympatičtí.
Užitečný je ale přesně opačný postup.