Nalomenou třtinu nedolomí. (Mt 12,20) - Citát z Bible na každý den

26. 6. 2014 , (Foto: IMA)

Jak jsme se prozpívali skrz totalitu

Jak jsme se prozpívali skrz totalitu

V poslední době jsou často slyšet výzvy, aby lidé nezapomněli na totalitní praktiky a hlavně aby se z nich další generace poučily. Tak tedy nabízím jednu malou, ale nezapomenutelnou vzpomínku.

Za války jsme zažily úprky při náletech...

Byli jsme tehdy teenageři, kteří v dětství prožili válku, úprky ze školy při náletech, bombardování, věčné sirény, nebezpečí. A proto hned po skončení války (1945) jsme zajásali a s radostí jsme se začali scházet jako křesťanská mládež, začali jsme s chutí skautovat, jezdit na tábory a plánovali svou budoucnost. Ale bohužel to netrvalo dlouho. Rok 1948  zastavil všechny naše  plány.

Hledání cestiček komunistické totalitě navzdory

Žily jsme se sestrou v křesťanské rodině a víru jsme si nesly do života. Brzy však všechny rozběhnuté aktivity skončily, víra byla odsuzována, vše co nebylo povoleno od státu, bylo prohlášeno za protistátní činnost a tedy zakazováno. Co dál? Pomalu v nás sílilo rozhodnutí, že si víru musíme uchovat i když veškeré křesťanské organizace rázem skončily. Naše navázaná přátelství ale trvala dál, občas jsme se scházeli. Postupně jsme poznávali další věřící mládež, jezdili jsme např. na poutě  na kolech,  až kohosi napadlo, že bychom mohli dát dohromady křesťanský sbor a zpívat. To byla jediná  tolerovaná činnost při kostelích mimo komunistiký svaz mládeže.  Opravdu se mezi námi našli hudebně nadaní jedinci a jako  kostelní sbor jsme začali zkoušet. Postupně každý přivedl svého známého… až se z nás stal opravdu velký sbor mladých (asi kolem 50 lidí), cvičili jsme  různé duchovní žánry a jezdili všude, kam jsme byli pozvaní (rozumí se do kostelů na kůry) . Náš sbor nesl oficiální název  „Vyšehradský“.

Aktivity v utajení

Zpěv samozřejmě ale nebyl naší jedinou činností. To byla jen činnost veřejná, tedy povolená na rozdíl od činnosti tajné. Byli jsme rozdělení do malých skupinek, kde jsme se věnovali výuce víry. Nikdo z nás nevěděl, kdo do které skupinky patří. Všichni dohromady jsme se scházeli jen na zkouškách sboru a jezdili zpívat i mimo Prahu.  Byla to krásná léta dospívání a ten hluboký pocit, že všichni milujeme našeho nebeského Otce navzdory komunistickému režimu, byla  neocenitelná. V menších skupinách jsme jezdili i do přírody, zvláště na „puťáky“ po našich krásných horách a na brigády pomáhat v lesích, či plít družstevní lány brambor…  

Výslechy, věznění, komunistická šikana

Samozřejmě takové množství mladých lidí   neušlo pozornosti komunistické státní bezpečnosti (STB).  Někdy v šedesátých letech, myslím že na základě nevinné pohledové korespondence s cizinou, což bylo pokládáno za podezřelé,  policie mnohé z nás zatkla a vyslýchala, někteří zůstali i několik let za mřížemi, přestože jim nebylo nic konkrétního dokázáno. Ostatním škodili tak, že oznamovali do zaměstnání či do škol naši  „protistátní“ činnost a ztrpčovali tím život.  Ale vydrželi jsme!

Léta běžela komunistickým plánům navzdrory

Léta běžela, ve sboru vzniklo mnoho křesťanských manželství, kněžská (i biskupské) povolání. Totalita pokračovala a my jsme se i nadále stýkali už jako rodiny s dětmi. Několik rodin jezdilo spolu pravidelně např. na zimní i letní prázdniny, zvláště soukromé chalupy byly naše útočiště. Tam jsme řešili problémy našich rodin, výchovu dětí, mnohdy s námi potají jel i některý kněz  (na veřejných chalupách jsme mívali  tzv. šeptanou mši svatou). Večery patřily ke společným úvahám, někdy jsme vyslechli z kazet nahraná dobrá kázání,  probírali myšlenky z nich a společně se  modlili.

Děti z těchto našich rodin si zase vytvářely mezi sebou přátelství, založili jsme jim turistický oddíl (tajně podle skautských zásad.), a posílali je na tzv. Chaloupky Salesiánů, aby se navzájem posilovaly ve svém křesťanském přesvědčení. Společně jsme prožívali i svržení totality, společně jsme se účastnili svateb našich dětí  i kněžských primicí.  Naše přátelství i duchovní podpora trvá až dodnes. I když  už  (se 7-8 křížky)  naše řady pomalu řídnou,  občas se ještě scházíme a vždy společně děkujeme Pánu, že nás  provázel a neopustil v těžkých časech našich mladých životů a těšíme se, až si zase zazpíváme v nebi to Händlovo „Aleluja“, které jsme tak rádi zpívali.

I dnes ukazovat světu jiný pohled na život

A co si z této zkušenosti vzít dnes? Současný svět je trochu jiný, ale v něčem i podobný. Hlásá se úplná svoboda pro každého a vidíme kolem sebe k čemu ta údajná „svoboda“ vede. Ti, kteří si nesou ve svých srdcích víru, by neměli zůstávat sami, měli by jít životem s lidmi stejného smýšlení, pomáhat si vzájemně řešit své problémy, vzájemně se posilovat ve víře a ukazovat světu jiný pohled na život.  Určitě to stojí za to!     

Marie M. * 1934
matka pěti dětí,
babička 14 ti vnoučat,
prababička dvou pravnoučat.
Redakčně upraveno, doplněno titulem a mezititulky...

Související texty k tématu:

Komunismus a socialismus:
Milada Horáková - slova před popravou- Komunismus v prorocké předpovědi filosofa z 19. století
- Komunismus je mrtvý, avšak je třeba se z něj poučit
- Čechoameričan biskup Esterka v boji proti komunismu
Mnohé mocnosti se snažily a snaží církev zničit, ale byly samy zničeny
- Další texty k tématu komunismus a socialismus zde

Víra:
- Víra je dobrodružství i osobní vztah 
- Základní pohled víry - I Tobě jde Bůh vstříc
- Víra je velmi široký pojem (Aleš Opatrný)
- Víra zraje krizemi (Dle J. Powella)
- Credo (kredo) - Souhrn křesťanské víry
- Další texty k tématu víra zde

Aleluja
Nabízíme Vám níže několik zpracování Aleluja od Georga Friedricha Händela. A to jak netradiční, inkulturované a  "pohyblivé", tak i tradiční sborové provedení... Překlad Händelova Aleluja naleznete zde

Georg Friedrich Händel - varianty přepisu jména: Haendel, Handel (i chybně: Hendl)...

 

Mediálně spolupracujeme

Doporučujeme: Jáchym a Desatero

Doporučujeme: Jáchym a Desatero
(17. 7. 2019) Desetiletý Jáchym dostal za úkol naučit se Desatero a pochopit, k čemu je dobré. Jenže nějaká přikázání pro...

20. července 1969 dosáhli lidé povrchu Měsíce

20. července 1969 dosáhli lidé povrchu Měsíce
(17. 7. 2019) 20.7.1969 přistálo na Měsíci Apollo 11 s lidskou posádkou.

Proběhla již 30. katolická charismatická konference

(16. 7. 2019) Již 30.katolická charismatická konference byla v neděli 14. července zakončena slavnostní bohoslužbou, kterou sloužil...

Slovenskí interpreti na CampFeste 2019

Slovenskí interpreti na CampFeste 2019
(15. 7. 2019) Už je to pár dní, čo sa vysvedčením začalo prázdninové leto. Máte už naplánovaný svoj program? Výbornou voľbou je...

IN - prázdninové číslo

IN - prázdninové číslo
(4. 7. 2019) In = Časopis pro dívky s vlastním názorem

Tip k přečtení: Mámou s Boží pomocí

Tip k přečtení:  Mámou s Boží pomocí
(3. 7. 2019) Být mámou je úžasné a náročné zároveň. Naštěstí na tento úkol nejsme samy.  Tato kniha je plná jak...